Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Co grozi za zatrudnianie "na czarno"?

Co grozi za zatrudnianie "na czarno"?

Fot. Wrangler/Dreamstime
Umowa o pracę musi być zawarta na piśmie. Jeżeli tak nie jest, kontrola PIP może uznać, że firma zatrudnia pracownika nielegalnie i nałożyć na pracodawcę mandat.

Jego wysokość może się wahać od tysiąca do 2 tys. złotych, a wyjątkowo, w razie recydywy, może sięgnąć nawet 5 tys. złotych - informuje Państwowa Inspekcja Pracy.

Jeżeli kontroler stwierdzi, że przedsiębiorca nie zgłosił pracującego do ubezpieczeń społecznych, nie nakłada sam kary, lecz powiadamia o tym właściwy oddział ZUS. Kontrolerzy ZUS mogą naliczyć w takim przypadku grzywnę do 5 tys. złotych.

Jednak brak zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych powiązany jest z tym, że za zatrudnionego nie odprowadza się składek na Fundusz Pracy. A za to kontrola PIP może nałożyć dodatkową karę - jak informuje PIP - podstawa wymiaru składek na ten fundusz oraz na ubezpieczenie społeczne – emerytalne i rentowe jest bowiem co do zasady taka sama i dotyczy ich to samo zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego. Inspektor składa wówczas wniosek o ukaranie do sądu, a osobie odpowiedzialnej grozi kara grzywny od 3 tys. do 5 tys. zł.

zus, praca, kontrola, praca na czarno, pip, państwowa inspekcja pracy
Money.pl
Czytaj także
Polecane galerie