Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Dobrowolne ubezpieczenie dla studenta zleceniobiorcy

0
Podziel się

Przy zachowaniu pewnych warunków przysługuje mu prawo do dobrowolnych ubezpieczeń rentowych i emerytalnych.

Dobrowolne ubezpieczenie dla studenta zleceniobiorcy
(Nejron/Dreamstime)
bEgrjkAB

Studentom, którzy nie ukończyli 26. roku życia z tytułu wykonywanej umowy przy zachowaniu pewnych warunków przysługuje prawo do dobrowolnych ubezpieczeń rentowych i emerytalnych.

Osoby wykonujące pracę na podstawie umów agencyjnych, zlecenia lub innych umów o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące umów zlecenia, nie podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, jeżeli są uczniami gimnazjów, uczniami szkół ponadgimnazjalnych, uczniami szkół ponadpodstawowych lub studentami, do ukończenia 26 roku życia. Nie podlegają również ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Trzeba pamiętać o tym, że z tytułu wykonywania tych umów nie mogą przystąpić do ubezpieczeń również dobrowolnie. Oznacza to, że płatnicy składek nie mają obowiązku dokonania zgłoszenia tych osób do ubezpieczeń oraz opłacania składek na ubezpieczenia.

bEgrjkAD

Zyskuje i student, i pracodawca

Warto w tym miejscu zauważyć, że sytuacja taka, w dobie uelastyczniania rynku i ograniczania kosztów pracy jest korzystna dla obu stron, ponieważ płatnicy składek nie ponoszą dodatkowych obciążeń finansowych w postaci współfinansowania składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne zleceniobiorców, a zleceniobiorcy (studenci do ukończenia 26. roku życia) osiągają wynagrodzenie niepomniejszone o wartość składek na swoje ubezpieczenia, do których współfinansowania są również zobowiązani.

W niektórych sytuacjach można przystąpić do dobrowolnych ubezpieczeń

[ ( http://static1.money.pl/i/h/181/t74933.jpg ) ] (http://msp.money.pl/wiadomosci/kadry/artykul/obowiazki;platnika;po;smierci;zleceniobiorcy,60,0,771388.html) Obowiązki płatnika po śmierci zleceniobiorcy
Co prawda studenci, którzy nie ukończyli 26. roku życia z tytułu wykonywanej umowy zlecenia nie podlegają ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu zarówno obowiązkowo jak i dobrowolnie, ale przy zachowaniu pewnych warunków osobom tym będzie przysługiwało prawo do przystąpienia na zasadzie dobrowolności do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych. Tym niezbędnym warunkiem jest niepodleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innych tytułów.

Studenci ci, dla których jedynym przychodem jest wynagrodzenie otrzymywane z tytuły wykonywanej umowy zlecenia, będą mieli prawo przystąpienia do dobrowolnych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych. Jednak tytułem do ubezpieczeń nie będzie wykonywanie umowy zlecenia, tylko wyrażenie woli o chęci przystąpienia do tych ubezpieczeń, które jest samoistnym tytułem do objęcia tymi ubezpieczeniami.

bEgrjkAJ

Osobom przystępującym do dobrowolnych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych nie przysługuje prawo do objęcia ubezpieczeniem chorobowym i wypadkowym. Osoby te również nie są obejmowane ubezpieczeniem zdrowotnym **

Student jako płatnik składek na własne ubezpieczenie

Studenci, wykonujący umowę zlecenia, przystępujący do dobrowolnych ubezpieczeń społecznych sami są płatnikami na własne ubezpieczenia (emerytalne i rentowe), co pociąga za sobą konieczność dokonania zgłoszenia do ZUS i terminowego opłacania składek na te ubezpieczenia.

Podstawa prawna:

  • art. 6 ust. 4, 7 pkt 4 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585 ze zm.),
    • art. 66 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. nr 210, poz. 2135 ze zm.).
bEgrjkAK

Czytaj w Money.pl
[ ( http://static1.money.pl/i/h/20/t17940.jpg ) ] (http://msp.money.pl/wiadomosci/podatki/artykul/skladki;zus;rosna;o;prawie;600;zl,32,0,747808.html) Składki ZUS rosną o prawie 600 zł Miesięczne obciążenia przedsiębiorców wobec ZUS mogą wzrosnąć o blisko 50 złotych.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/81/t89169.jpg ) ] (http://www.money.pl/emerytury/wiadomosci/artykul/mniej;do;ofe;wiecej;do;zus;zmiany;skladek;weszly;w;zycie,51,0,821299.html) Mniej do OFE, więcej do ZUS. Zmiany składek weszły w życie Od dziś do Otwartych Funduszy Emerytalnych trafiać będzie jedynie 2,3 proc. naszych pensji.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/50/t98866.jpg ) ] (http://msp.money.pl/wiadomosci/kadry/artykul/wypadek;w;pracy;-;kiedy;pracodawca;placi;odszkodowanie,95,0,759135.html) Wypadek w pracy - kiedy pracodawca płaci odszkodowanie Osoba, który uległa wypadkowi podczas pracy może domagać się dodatkowego odszkodowania od pracodawcy.

Autor jest specjalistą w zakresie ubezpieczeń społecznych

bEgrjkBe
KOMENTARZE
(0)