Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Kontrola PIP - na co się przygotować

Kontrola PIP - na co się przygotować

Fot. Nejron/Dreamstime

Kontrola PIP może zdarzyć się w każdej chwili w przedsiębiorstwie będącym pracodawcą. Zgodnie z art. 24 ustawy z 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy, inspektorzy nie mają obowiązku uprzedzać pracodawcy o chęci podjęcia działań kontrolnych.

To oznacza, że mogą zjawić się o każdej porze dnia i nocy. Kontroli przede wszystkim poddawane są zagadnienia dotyczące przestrzegania przepisów prawa pracy, a w szczególności stan bezpieczeństwa i higieny pracy w firmie oraz legalność zatrudnienia.

Kontrola może być przeprowadzona w siedzibie podmiotu kontrolowanego lub w innych miejscach wykonywania jego zadań oraz przechowywania dokumentów finansowych i kadrowych. Przedsiębiorstwo poddane kontroli musi zapewnić inspektorowi pracy warunki i środki niezbędne do sprawnego jej przeprowadzenia. Pracodawca zobowiązany jest niezwłocznie przedstawić żądane dokumenty i materiały, udzielić niezbędnych informacji i udostępnić urządzenia techniczne, a także w miarę swoich możliwości oddzielić pomieszczenie z odpowiednim wyposażeniem.

W większości przypadków kontrola podejmowana jest w związku z wpływającymi każdego roku do Państwowej Inspekcji Pracy nawet kilkudziesięcioma tysiącami skarg od pracowników, byłych pracowników, związków zawodowych i innych podmiotów.

Kontrola PIP może zakończyć się sporządzeniem notatki urzędowej z przeprowadzonej kontroli, a w najgorszym przypadku sporządzeniem protokołu wskazującego istniejące uchybienia. Inspektor pracy w wyniku przeprowadzonego postępowania może wydać decyzję, zastosować wystąpienie, skierować powództwo lub nałożyć karę grzywny.

Ponadto zgodnie z art. 37 ust. 2 ustawy musi zawiadomić o stwierdzonym naruszeniu przepisów prawa właściwe organy, do których zalicza się:

Inspektorzy pracy za wychwycone u pracodawcy nieprawidłowości mogą nałożyć karę grzywny w wysokości od 1 do 2 tysięcy złotych, a za dwukrotnie popełnione wykroczenia u tego samego przedsiębiorcy w ciągu 2 lat od ostatniego ukarania, nawet do 5 tysięcy złotych.

Maksymalna kara grzywny wynosi 30 tysięcy złotych i może być nałożona przez inspektora pracy w sytuacji skierowania sprawy do sądu grodzkiego. Jeśli jednak pracodawca permanentnie narusza przepisy prawa, inspektor pracy ma obowiązek zawiadomić prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

Czytaj w Money.pl
Solidarność zaskarży nowelizację kodeksu pracy
Nowy przepis odbiera prawo dla dnia wolnego za święto przypadające w sobotę.
Szef wezwie policję, by zbadać trzeźwość pracownika
W tej chwili o badanie alkomatem poprosić musi sam pracownik.
Inspekcja pracy alarmuje: Pracownicy coraz częściej bez pensji
Za takie wykroczenia pracodawcy grozi mandat do 5 tys. zł.

Autorka jest kierownikiem działu kadr i płac w firmie Donewell - dobrze zrobiona księgowość

firma, praca, pracownik, kontrola, pip, grzywna, inspekcja, uchybienia
Done Well
Czytaj także
Polecane galerie
Księgowaa
91.90.59.* 2013-11-06 09:45
Sprawa jest też dość delikatna właśnie w przypadku biur rachunkowych które cały czas posługują się danymi swoich klientów ale także pracowników,[...] od tego roku giodo i pip w głównej mierze biorą się za biura ponieważ sytuacja jest kiepska, tylko 20% firm spełnia wymagania ustawy reszta do odstrzału.[...]

### Post edytowany z powodu złamania regulaminu Forum MONEY.PL ###

[...]