Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Kto płaci chorobowe po zakończeniu urlopu bezpłatnego

Kto płaci chorobowe po zakończeniu urlopu bezpłatnego

Fot. style-photographs/iStockphoto

Generalną zasadą jest, że zasiłek chorobowy, a tym samym także wynagrodzenie chorobowe, nie przysługuje za okresy niezdolności do pracy przypadające m.in. w czasie urlopu bezpłatnego.

Przykład 1

Na wniosek pracownicy udzielony jej został urlop bezpłatny w celu podjęcia zatrudnienia u innego pracodawcy. W trakcie urlopu osoba ta zachorowała otrzymując wynagrodzenie chorobowe u tamtego pracodawcy. Zwolnienie lekarskie obejmuje również okres przypadający po zakończeniu urlopu i zatrudnienia u drugiego pracodawcy, w związku z czym pracownica zażądała od nas kontynuacji wypłaty tegoż wynagrodzenia. Czy rzeczywiście musimy dokonać takiej wypłaty?

W przedstawionej sytuacji pracownicy nie przysługiwało wynagrodzenie od pracodawcy, który urlopu takiego udzielił. Wynagrodzenie to zostało natomiast wypłacone przez pracodawcę, u którego była świadczona praca w tym okresie.

Z pytania wynika, że wraz z zakończeniem urlopu bezpłatnego ustało również zatrudnienie u drugiego pracodawcy, natomiast pracownik nadal jest niezdolny do pracy. W takiej sytuacji wypłatę wynagrodzenia chorobowego powinien przejąć pracodawca udzielający urlopu bezpłatnego. Po wyczerpaniu limitu, przez który przysługuje to wynagrodzenie, pracownikowi będzie przysługiwał zasiłek chorobowy płatny przez pracodawcę lub ZUS, o ile ten pierwszy nie jest uprawniony do wypłaty świadczeń chorobowych.

Przykład 2

W okresie od 1 do 31 grudnia 2010 r. 34-letniej pracownicy udzielony został urlop bezpłatny w celu podjęcia zatrudnienia u innego pracodawcy. Osoba ta stała się niezdolna do pracy z powodu choroby, otrzymując zwolnienie lekarskie obejmujące dni od 20 grudnia 2010 r. do 7 stycznia 2011 r.

W związku z tym, że jest to pierwsza choroba pracownicy w 2010 r., za cały okres objęty zwolnieniem przysługiwać jej będzie wynagrodzenie chorobowe, którego płatnikiem będzie:

  • w okresie od 20 do 31 grudnia 2010 r. - pracodawca, u którego świadczona była praca w czasie urlopu bezpłatnego,
  • w okresie od 1 do 7 stycznia 2011 r. - pracodawca, który udzielił urlopu bezpłatnego.

Podstawa prawna:

  • art. 92 kp,
  • art. 12 ust. 2 pkt 1 ustawy chorobowej.
Czytaj w Money.pl
Kontrola PIP - na co się przygotować
Za uchybienia wykryte w firmie podczas kontroli, inspektor pracy może nałożyć grzywnę od 1 do nawet 30 tys. zł.
Jakie składki za pracownika na urlopie bezpłatnym
Pracodawca powinien wyrejestrować zatrudnionego z ubezpieczeń: emerytalnego, rentowego, wypadkowego i zdrowotnego.
Świadczenie urlopowe a brak 14-dniowego urlopu
Świadczenie urlopowe wypłaca się w firmach bez funduszu świadczeń socjalnych. Przysługuje pracownikom, którzy udają się na urlop wypoczynkowy trwający minimum 14 kolejnych dni.

Autor jest specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

zus, płatnik, pracownik, pracodawca, zasiłek, urlop, chorobowe, bezpłatny
Ubezpieczenia społeczne w praktyce
Czytaj także
Polecane galerie