Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Przedsiębiorcy w obronie Kodeksu pracy

0
Podziel się:

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych zaapelowała do Senatu o przyjęcie takich zapisów znowelizowanego Kodeksu pracy, które sprzyjać będą poprawie konkurencyjności polskich firm i tworzeniu nowych miejsc pracy

Przedsiębiorcy w obronie Kodeksu pracy
bESknQzp

.

Jak uzasadnia PKPP w swoim apelu - obecny kształt nowelizacji odwraca wiele korzystnych zapisów, zwiększa obciążenia przedsiębiorstw, usztywnia rynek pracy i zniechęca do zatrudniania nowych pracowników.

O projekcie nowelizacji Kodeksu pracy oraz o niektórych zmienionych przepisach pisaliśmy w Money.Firmie Nr 47 z dnia 09.10.2003 r.

bESknQzr

Oto postulaty PKPP:

  1. Umowy na czas określony PKPP zwraca się do Senatu o przywrócenie wynegocjowanego w Komisji Trójstronnej zapisu według którego zasada, ze trzecia umowa okresowa staje się automatycznie bezterminowa, nie dotyczy umów długoterminowych, co najmniej 12-miesiecznych. W ostatniej fazie prac w Sejmie grupa posłów doprowadziła do wykreślenia zapisu wyłączającego umowy na co najmniej 12 miesięcy. Jak uzasadnia PKPP poprawka ta może mieć skutki odwrotne od zamierzonych - zamiast zwiększać pewność zatrudnienia może utrudniać wejście na rynek pracy, a nawet wypychać pracowników w półlegalne formy zatrudnienia.
  1. Wynagrodzenie za pierwszy dzień niezdolności do pracy PKPP apeluje także o przywrócenie uchylonego przez Sejm zapisu Kodeksu pracy (§ 11 w art. 92), mówiącego o niepłatnym pierwszym dniu niezdolności do pracy. Proponuje też objęcie tym przepisem wszystkich zwolnień lekarskich, w tym trwających powyżej sześciu dni.
  1. Mobbing w miejscu pracy PKPP jest zdania, ze Senat nie powinien przyjmować przepisów Kodeksu pracy dotyczących mobbingu, nie istnieje bowiem żadna regulacja europejska dotycząca mobbingu, a na 15 krajów UE, tylko Francja i Belgia wydały przepisy go dotyczące.
bESknQzx
  1. Rekompensowanie święta przypadającego w dzień wolny od pracy (sobota) PKPP wnosi o utrzymanie przyjętego przez Sejm przepisu, który jest kompromisem w sprawie rekompensowania przez pracodawców święta przypadającego w dzień wolny od pracy (sobota). W związku z uchwałą Sądu Najwyższego z 14 listopada 2001 r. pracodawca musi dać pracownikom dzień dodatkowy wolny, jeśli święto przypadło np. w sobotę. Obecnie Sejm nowelizując Kodeks złagodził nieco ten problem. Jego poprawka dotyczy tygodni z dwoma dniami świątecznymi np. 1 i 3 maja, w związku z którymi zmniejsza się o 1 liczbę dni wolnych w roku. Przepis ten komisja senacka jednak skreśliła. PKPP ma nadzieje, ze Senat go przywróci.
  1. Przerywany czas pracy Pracodawcy Prywatni wnoszą o utrzymanie w przyjętym przez Sejm przepisie o przerywanym czasie pracy maksymalnej przerwy pięciogodzinnej. Komisja senacka zmniejszyła ją do trzech. Zdaniem PKPP rozwiązanie to jest niekorzystne dla transportu samochodowego i komunikacji, a także handlu, gastronomii, hotelarstwa, rolnictwa.
  1. Dodatki w ruchu ciągłym PKPP postuluje o utrzymanie istniejącego zróżnicowania wysokości dodatków (50 i 100%) za pracę w godzinach nadliczbowych w ruchu ciągłym. Komisja senacka wprowadziła jednolita stawkę 100%. To ewidentny przykład podnoszenia kosztów pracy, uderzający w firmy pracujące 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu, np. elektrociepłownie, wodociągi i huty.
bESknQzS
przedsiębiorcy
prawo
Źródło:
money.pl
KOMENTARZE
(0)