Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Wynagrodzenie urlopowe krok po kroku

Wynagrodzenie urlopowe krok po kroku

Fot. Money.pl/ Maciej Miskiewicz

Jak obliczyć wynagrodzenie za urlop pracownika wynagradzanego stawką miesięczną, a jak godzinową?

Zgodnie z art. 172 KP za czas urlopu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował.

Wychodząc z tego przepisu należy uznać, iż okres przebywania na urlopie wypoczynkowym traktuje się tak samo, jak okres wykonywania pracy, co w kwestii ustalania pensji za urlop ma zasadnicze znaczenie.

Stawka godzinowa

Jeśli wynagrodzenie pracownika zostało określone stawką godzinową, pracownikowi za każdą godzinę urlopu wypłaca się taką stawkę (art. 172 kp oraz § 9 ust. 1 rozporządzenia urlopowego).

Przykład

Pracownik wynagradzany jest stawką godzinową równą 15 zł. W lipcu 2008 r. wykorzystał 5 dni urlopu. W czasie tych 5 dni, gdyby nie korzystał z urlopu, pracowałby po 12 godzin każdego dnia. Za 5 dni urlopu pracownikowi przysługuje zatem wynagrodzenie w wysokości:

12 godz. x 5 dni x 15 zł = 900 zł.

Stała stawka miesięczna

Jeśli pracownik wynagradzany jest stałą stawką miesięczną, aby obliczyć przysługujące mu wynagrodzenie urlopowe, należy miesięczną stawkę podzielić przez wymiar czasu pracy w miesiącu, w którym pracownik korzystał z urlopu, i pomnożyć ją przez liczbę godzin, jaką pracownik przepracowałaby, gdyby z urlopu nie korzystał (art. 172 kp oraz § 9 ust 1 rozporządzenia urlopowego).

Przykład

Pracownik wynagradzany jest stawką miesięczną równą 3.000 zł. W lipcu 2008 r. wykorzystał 5 dni urlopu. W czasie tych 5 dni, gdyby nie korzystał z urlopu, miałby wypracować po 12 godzin każdego dnia. Za 5 dni urlopu przysługuje mu zatem wynagrodzenie w wysokości:

3.000 zł : 184 godz. (wymiar czasu pracy w lipcu 2008 r.) = 16,30 zł (wynagrodzenie za jedną godzinę urlopu wypoczynkowego).

16,30 zł x 12 godz. x 5 dni = 978 zł.

 

Przykład

Pracownik zatrudniony w miesięcznym okresie rozliczeniowym zarabia 3.000 zł. W lipcu 2008 r. był na dwutygodniowym urlopie wypoczynkowym. W tym czasie miał zaplanowane 80 godzin pracy. Przysługuje mu zatem wynagrodzenie urlopowe w wysokości:

3.000 zł (stawkę miesięczną) dzieli się przez wymiar w lipcu:

3.000 zł : 184 godz. = 16,30 zł (wynagrodzenie za godzinę urlopu).

Uzyskaną kwotę mnoży się przez liczbę godzin urlopu:

16,30 zł x 80 godz. = 1.304 zł.

Autorka jest specjalistką w zakresie wynagrodzeń

wynagrodzenia, zatrudnienie, pensja, urlop, stawka godzinowa, wynagrodzenie urlopowe, stawka miesięczna
Płace w firmie
Czytaj także
Polecane galerie
moje pytanie
81.190.231.* 2013-05-27 16:08
jak mam stawkę 8zł to za urlop 19dni powinnam otrzymać wynagrodzenie oraz 80godzin przepracowane też 8zł w ciągu miesiąca
E..a
193.243.146.* 2008-06-27 09:18
A może by tak podać jeszcze wyliczenia z e składnikami zmiennymi i podstawę wyliczenia urlopu wypoczynkowego w zależności od terminu wypłaty. Wtedy byłby szczegółowy przykład.
2008-06-16 12:10
Iloma dniami dysponuje zakład pracy pracownika???
jest jakiś przepis ze faktycznie jest to 1/2 urlopu wypoczynkowego???
czy zakład pracy moze dac pracownikowi przymusowy płatny urlop zabierając mu dni wolne???