Notowania

ubezpieczenia zdrowotne
28.04.2011 11:30

Zasiłek dla zleceniobiorczyni w ciąży

Prawo do zasiłku chorobowego będzie przysługiwać dopiero po upływie 90 dni podlegania ubezpieczeniu chorobowemu.

Podziel się
Dodaj komentarz
(dscott/iStockphoto)

Jeżeli zleceniobiorca zgłosi wniosek o objęcie ubezpieczeniem chorobowym, to prawo do zasiłku chorobowego nabędzie dopiero po upływie 90 dni podlegania temu ubezpieczeniu.

Wykonywanie pracy na podstawie umowy zlecenia – jeśli jest jedynym źródłem dochodów – rodzi obowiązek podlegania ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu. Ubezpieczenie chorobowe jest dla osoby wykonującej umowę zlecenia dobrowolne. To oznacza, że do ubezpieczenia chorobowego może zgłosić się w każdej chwili. Objęcie tym ubezpieczeniem następuje od dnia wskazanego we wniosku, nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym wniosek został złożony. Objęcie ubezpieczeniem od dnia wskazanego we wniosku może nastąpić jedynie wtedy, gdy do ubezpieczeń społecznych zostanie zgłoszona w ciągu 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczeń. **

Przykład

_ Pracownica wykonuje u nas pracę na podstawie umowy zlecenia osoba, zawieramy z nią umowy zlecenia na miesiąc. Niedawno dowiedzieliśmy się, że jest w ciąży. Do tej pory nie była zgłoszona do ubezpieczenia chorobowego, ponieważ nie złożyła wniosku w tej sprawie. Czy w tej sytuacji po urodzeniu dziecka będzie miała prawo do zasiłku macierzyńskiego, a wcześniej do zasiłku chorobowego? _

_ Jeżeli przystąpi ona do ubezpieczenia chorobowego, będzie miała prawo do zasiłku chorobowego, ale po 90-dniowym okresie wyczekiwania. Zasiłek macierzyński będzie jej zaś przysługiwał bez okresu wyczekiwania. _ **

Zasiłek macierzyński bez okresu wyczekiwania

Zasiłek macierzyński z tytułu urodzenia dziecka przysługuje osobie, która urodziła dziecko w okresie ubezpieczenia chorobowego. Zatem warunkiem nabycia prawa do niego jest przystąpienie do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Nie jest wymagany żaden okres ubezpieczenia poprzedzający urodzenie dziecka, ponieważ prawo do zasiłku macierzyńskiego przysługuje bez okresu wyczekiwania.

Okres wypłaty zasiłku macierzyńskiego zleceniobiorczyni

Zasiłek macierzyński z tytułu urodzenia dziecka przysługuje ubezpieczonej przez okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego oraz dodatkowego urlopu macierzyńskiego. Zatem jeśli urodzi w czasie ubezpieczenia dziecko, to podobnie jak pracownica będzie miała prawo do zasiłku macierzyńskiego przez okres 20 tygodni (140 dni), a jeżeli zgłosi wniosek o wypłatę zasiłku macierzyńskiego za okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego, zasiłek ten będzie jej przysługiwał zgodnie z jej wnioskiem przez 1 tydzień lub 2 tygodnie.

Zasiłek chorobowy wyłącznie po okresie wyczekiwania

Osobie, która podlega ubezpieczeniu chorobowemu, przysługuje także zasiłek chorobowy. Inaczej niż w przypadku zasiłku macierzyńskiego, do nabycia prawa do zasiłku chorobowego niezbędne jest posiadanie pewnego okresu ubezpieczenia. Jest to tzw. okres wyczekiwania i wynosi on 90 dni.

Jeżeli zleceniobiorca zgłosi wniosek o objęcie ubezpieczeniem chorobowym, to prawo do zasiłku chorobowego nabędzie dopiero po upływie 90 dni podlegania temu ubezpieczeniu, czyli najwcześniej od 91. dnia ubezpieczenia. Należy zaznaczyć, że do okresu ubezpieczenia, po upływie którego ubezpieczeni nabywają prawo do zasiłku chorobowego, dolicza się nieprzerwane okresy podlegania ubezpieczeniu chorobowemu oraz okresy, między którymi wystąpiła przerwa, jeśli nie przekroczyła 30 dni albo była spowodowana urlopem bezpłatnym, wychowawczym lub odbywaniem czynnej służby wojskowej.

Podstawa prawna:

* art. 4, art. 6, art. 29 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 77, poz. 512 ze zm.).
Czytaj w Money.pl
[ ( http://static1.money.pl/i/h/181/t74933.jpg ) ] (http://msp.money.pl/wiadomosci/kadry/artykul/obowiazki;platnika;po;smierci;zleceniobiorcy,60,0,771388.html) Obowiązki płatnika po śmierci zleceniobiorcy Zleceniodawca musi wyrejestrować zmarłego z ubezpieczeń i złożyć do ZUS raporty wykazujące jego przychód z miesiąca, w którym nastąpiła śmierć.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/32/t89632.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/wiadomosci/artykul/dodatkowe;polisy;zdrowotne;niekonstytucyjne,74,0,808778.html) Dodatkowe polisy zdrowotne niekonstytucyjne? Zdaniem Naczelnej Rady Lekarskiej projekt ustawy o dodatkowych ubezpieczeniach, narusza zasadę równości dostępu do świadczeń zdrowotnych.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/185/t26809.jpg ) ] (http://msp.money.pl/wiadomosci/zarzadzanie/artykul/co;trzeba;wiedziec;o;ubezpieczeniu;firmy,104,0,801640.html) Co trzeba wiedzieć o ubezpieczeniu firmy Zanim wykupisz polisę, sprawdź dokładnie, przed jakimi szkodami będzie Cię chronić i jak postępować w razie wypadku.

Autorka jest specjalistą w zakresie ubezpieczeń społecznych

Tagi: ubezpieczenia zdrowotne, ubezpieczenie, wiadomości, porady, kadry, baza wiedzy, prawo, msp, czołówki
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz