Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Zwolnienie lekarskie po kilku godzinach pracy

0
Podziel się:

Problem z naliczaniem wynagrodzenia pojawia się, gdy pracownik przepracował kilka godzin, a otrzymał zwolnienie na cały dzień.

Zwolnienie lekarskie po kilku godzinach pracy
(PAP/Lech Muszyński)
bFdPSSBh

Kwestie związane z wynagrodzeniem za czas niewykonywania pracy w związku z niezdolnością do pracy reguluje kodeks pracy oraz ustawa z dnia 25 czerwca 1999 roku o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Za czas niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną, która trwa łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, a w przypadku pracownika po 50. roku życia - łącznie do 14 dni w ciągu roku kalendarzowego, pracownik zachowuje prawo do 80 procent wynagrodzenia, chyba że przepisy prawa pracy obowiązujące u danego pracodawcy przewidują wyższe wynagrodzenie z tego tytułu.

W sytuacji gdy pracownik ulegnie wypadkowi w drodze do lub z pracy, lub też choruje w czasie ciąży, wówczas zachowuje on prawo do 100 procent wynagrodzenia. Wynagrodzenie _ chorobowe _ w wysokości 100 procent wynagrodzenia zachowuje też w przypadku poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz poddania się zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów.

bFdPSSBj

Po okresie korzystania z wynagrodzenia _ chorobowego _, którego wypłata jest obowiązkiem pracodawcy, pracownik, który nadal korzysta ze zwolnienia lekarskiego, otrzymuje dalsze świadczenia od zakładu ubezpieczeń, tj. zasiłek chorobowy.

Wynagrodzenie _ chorobowe _, które wypłaca pracodawca oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego. Dla pracodawców trudnym i kłopotliwym może okazać się sposób obliczenia wynagrodzenia w sytuacji, kiedy pracownik przepracował część dnia roboczego, a następnie udał się do lekarza i otrzymał zwolnienie lekarskie również na dzień, w którym częściowo świadczył pracę. W takiej sytuacji, z punktu widzenia wynagrodzenia, które się wypłaca, należy uznać, że pracownik nie świadczył pracy przez cały dzień.

bFdPSSBp

Lekarz, który wydaje zwolnienie lekarskie pracownikowi z powodu choroby, orzeka o niezdolności do pracy w danym dniu. Nie ma zatem możliwości, aby stwierdził, że pracownik był niezdolny do pracy tylko przez kilka godzin. Zwrócić należy uwagę na przepisy ustawy o świadczeniach pieniężnych w razie choroby i macierzyństwa, które nie przewidują, aby wynagrodzenie za czas choroby czy zasiłek chorobowy były wypłacane za kilka godzin orzeczonej niezdolności do pracy wskutek choroby. Zgodnie z obowiązującymi przepisami świadczenia przysługują za pełne dni choroby pracownika. Jeśli zatem pracownik był w pracy kilka godzin, źle się poczuł i dostarczył na ten dzień zwolnienie lekarskie, należy uznać, że w tym dniu w ogóle nie świadczył pracy.

Zgodnie z art. 36 ust. 3 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa _ podstawę wymiaru zasiłku chorobowego za jeden dzień niezdolności do pracy stanowi jedna trzydziesta część wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru zasiłku. _

Wymiar ten jest więc określany w ramach stawki dziennej, a nie godzinowej, tym samym nie ma możliwości określenia wysokości wynagrodzenia chorobowego w liczbie godzin, kiedy to pracownik nie świadczył pracy wskutek choroby. Wynagrodzenie _ chorobowe _ za pierwszy dzień zwolnienia lekarskiego należy więc wypłacić pracownikowi w wysokości 1/30 części wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru zasiłku, nie ma więc możliwości określenia jego wymiaru za część dnia.

| KOMENTARZ DLA MONEY.PL: |
| --- |
|

bFdPSSBq

mec. Lidia Szczesna-Jędrych: Przepisy nie są jednak stanowcze i zawsze można postąpić w zgodzie z interesem pracownika. Za przepracowane godziny w dniu, który obejmuje zwolnienie, można pracownikowi wypłacić alternatywnie _ normalne _ wynagrodzenie za pracę (100 procent). Zgodnie bowiem z art. 12. ust. 1 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa _ zasiłek chorobowy nie przysługuje za okresy niezdolności do pracy, w których ubezpieczony na podstawie przepisów o wynagradzaniu zachowuje prawo do wynagrodzenia. Okresy te wlicza się do okresu zasiłkowego. _ W sytuacji gdy pracownikowi zostanie wypłacone wynagrodzenie za pracę za czas, jaki przepracował, wówczas wykluczone będzie wypłacenie mu wynagrodzenia chorobowego za ten sam dzień. |

Autorka jest radcą prawnym w LSJ Kancelaria Prawna Szczesna-Jędrych Olejnik-Roszkowska Spółka Jawna

bFdPSSBK
wiadomości
kadry
KOMENTARZE
(0)