Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Zwolnienie lekarskie po kilku godzinach pracy

Zwolnienie lekarskie po kilku godzinach pracy

Fot. PAP/Lech Muszyński

Kwestie związane z wynagrodzeniem za czas niewykonywania pracy w związku z niezdolnością do pracy reguluje kodeks pracy oraz ustawa z dnia 25 czerwca 1999 roku o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Za czas niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną, która trwa łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, a w przypadku pracownika po 50. roku życia - łącznie do 14 dni w ciągu roku kalendarzowego, pracownik zachowuje prawo do 80 procent wynagrodzenia, chyba że przepisy prawa pracy obowiązujące u danego pracodawcy przewidują wyższe wynagrodzenie z tego tytułu.

W sytuacji gdy pracownik ulegnie wypadkowi w drodze do lub z pracy, lub też choruje w czasie ciąży, wówczas zachowuje on prawo do 100 procent wynagrodzenia. Wynagrodzenie chorobowe w wysokości 100 procent wynagrodzenia zachowuje też w przypadku poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz poddania się zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów.

Po okresie korzystania z wynagrodzenia chorobowego, którego wypłata jest obowiązkiem pracodawcy, pracownik, który nadal korzysta ze zwolnienia lekarskiego, otrzymuje dalsze świadczenia od zakładu ubezpieczeń, tj. zasiłek chorobowy.

Wynagrodzenie chorobowe, które wypłaca pracodawca  oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego. Dla pracodawców trudnym i kłopotliwym może okazać się sposób obliczenia wynagrodzenia w sytuacji, kiedy pracownik przepracował część dnia roboczego, a następnie udał się do lekarza i otrzymał zwolnienie lekarskie również na dzień, w którym częściowo świadczył pracę. W takiej sytuacji, z punktu widzenia wynagrodzenia, które się wypłaca, należy uznać, że pracownik nie świadczył pracy przez cały dzień.

Lekarz, który wydaje zwolnienie lekarskie pracownikowi z powodu choroby, orzeka o niezdolności do pracy w danym dniu. Nie ma zatem możliwości, aby stwierdził, że pracownik był niezdolny do pracy tylko przez kilka godzin. Zwrócić należy uwagę na przepisy ustawy o świadczeniach pieniężnych w razie choroby i macierzyństwa, które nie przewidują, aby wynagrodzenie za czas choroby czy zasiłek chorobowy były wypłacane za kilka godzin orzeczonej niezdolności do pracy wskutek choroby. Zgodnie z obowiązującymi przepisami świadczenia przysługują za pełne dni choroby pracownika. Jeśli zatem pracownik był w pracy kilka godzin, źle się poczuł i dostarczył na ten dzień zwolnienie lekarskie, należy uznać, że w tym dniu w ogóle nie świadczył pracy.

Zgodnie z art. 36 ust. 3 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa podstawę wymiaru zasiłku chorobowego za jeden dzień niezdolności do pracy stanowi jedna trzydziesta część wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru zasiłku.

Wymiar ten jest więc określany w ramach stawki dziennej, a nie godzinowej, tym samym nie ma możliwości określenia wysokości wynagrodzenia chorobowego w liczbie godzin, kiedy to pracownik nie świadczył pracy wskutek choroby. Wynagrodzenie chorobowe za pierwszy dzień zwolnienia lekarskiego należy więc wypłacić pracownikowi w wysokości 1/30 części wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru zasiłku, nie ma więc możliwości określenia jego wymiaru za część dnia.

KOMENTARZ DLA MONEY.PL:
mec. Lidia Szczesna-Jędrych:

Przepisy nie są jednak stanowcze i zawsze można postąpić w zgodzie z interesem pracownika. Za przepracowane godziny w dniu, który obejmuje zwolnienie, można pracownikowi wypłacić alternatywnie normalne wynagrodzenie za pracę (100 procent). Zgodnie bowiem z art. 12. ust. 1 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa zasiłek chorobowy nie przysługuje za okresy niezdolności do pracy, w których ubezpieczony na podstawie przepisów o wynagradzaniu zachowuje prawo do wynagrodzenia. Okresy te wlicza się do okresu zasiłkowego.

W sytuacji gdy pracownikowi zostanie wypłacone wynagrodzenie za pracę za czas, jaki przepracował, wówczas wykluczone będzie wypłacenie mu wynagrodzenia chorobowego za ten sam dzień.


Autorka jest radcą prawnym w LSJ Kancelaria Prawna Szczesna-Jędrych Olejnik-Roszkowska Spółka Jawna

 

praca, wynagrodzenie, lekarz, zwolnienie, chorobowe, l4, zwolnienie lekarskie, zla
LSJ
Czytaj także
Polecane galerie
iu
79.188.3.* 2009-08-05 08:55
BZDURA!! • art. 12, art. 36 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa - j.t. Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 267; ost.zm. Dz.U. z 2008 r. Nr 119, poz. 771 - mówi wyraźnie - zasiłek chorobowy nie przysługuje za okresy(...) za które pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.
SB
195.116.34.* 2009-06-07 15:05
A czy ktoś pomyslał co będzie jak pracownik przepracuje np. 7h i w ósmej godzinie ulegnie wypadkowi?-ma być stratny prawie całą dniówkę?Przecież w myśl K.P.za wykonaną pracę pracodawca ma OBOWIĄZEK wypłacić wynagrodzenie! >Co za cymbał tworzy takie przepisy że jeden zaprzecza drugiemu.A jeśli coś jest kontrowersyjne to chyba urzędasy tworzące przepisy(za niemałą kasę) powinni to poprawić żeby nie było problemu z interpretacją.
cywilbanda
89.228.78.* 2009-06-05 20:27
będą za zwolnienia dostawać 80%, jak wszyscy... Za dobrze trepom w tym kraju, oj za dobrze.
Zobacz więcej komentarzy (10)