Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
msp
28.01.2019 13:39

Koszty zastępstwa procesowego. Jakie stawki obowiązują?

Koszty zastępstwa procesowego to, innymi słowy, koszty ponoszone za udział adwokata lub radcy prawnego w sprawie. Ile kosztuje pomoc prawnika?

Podziel się
Dodaj komentarz
(Shutterstock.com)
Koszt zastępstwa procesowego zależy od wartości przedmiotu sporu (roszczenia)

Każda sprawa sądowa kosztuje. Sporym obciążeniem jest pomoc prawnika. Wynagrodzenie adwokata czy radcy prawnego zależy od stawek rynkowych. Lepszy prawnik będzie oczekiwał wyższego wynagrodzenia, a ten z mniejszym doświadczeniem być może poprowadzi sprawę trochę taniej. Wydatki te jednak można odzyskać, wygrywając sprawę sądową. Zgodnie z prawem bowiem, to przegrywający musi opłacić koszty zastępstwa procesowego.

Ile wynoszą koszty zastępstwa procesowego? Są one uregulowane w rozporządzeniach Ministra Sprawiedliwości dotyczących opłat za czynności adwokackie i radców prawnych. Rozporządzania te określają minimalne stawki, które strona przegrywająca musi zwrócić drugiej stronie sprawy sądowej. Oczywiście sąd ma prawo zwiększyć te stawki nawet 6-krotnie. Dzieje się tak w momencie, gdy sprawa jest szczególnie skomplikowana. Koszty zasądzane są na wniosek strony.

W przypadku sprawy o świadczenie pieniężne stawka minimalna zależy od wartości przedmiotu sporu (roszczenia). Koszty te wynoszą:

  • do 500 zł: 90 zł;
  • powyżej 500 zł: 270 zł;
  • powyżej 1500: 900 zł;
  • powyżej 5000 zł: 1800 zł;
  • powyżej 10 000 zł: 3600 zł;
  • powyżej 50 000 zł: 5400 zł;
  • powyżej 200 000 zł: 10 800 zł;
  • powyżej 2 000 000 zł: 15 000 zł;
  • powyżej 5 000 000 zł: 25 000 zł.

Ile wynoszą stawki zastępstwa procesowego w sprawach rodzinnych?

W sprawach rodzinnych koszty zastępstwa procesowego zależą nie od wartości rozpatrywanego sporu, ale od tego, jakiego rodzaju sprawa jest rozpatrywana. I tak np. rozwód, a także ustalenie rozdzielności majątkowej małżonków „kosztuje” 720 zł, ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa to 480 zł. W przypadku podziału majątku małżonków wysokość kosztów zastępstwa zależy od tego jaka jest wartość majątku. W przypadku zgodnego podziału opłata zmniejsza się o połowę.

Prawo rzeczowe – koszty zastępstwa procesowego

W przypadku spraw dotyczących praw rzeczowych (czyli np. ruchomości albo nieruchomości) są ustalone stawki niezależnie od wartości sprawy. I tak np. sprawa o naruszenie posiadania to 320 zł, a sprawa o wpis w księdze wieczystej to 240 zł.

Jeśli sprawa dotyczy usunięcia niezgodności między wpisem a rzeczywistym stanem prawnym, to koszty zastępstwa to 50% stawki.

Jakie są koszty zastępstwa procesowego w sprawach spadkowych?

W przypadku spraw spadkowych stawka minimalna co do zasady wynosi 120 zł. Jeśli jednak sprawa dotyczy ustalenia tego, czy testament jest ważny, to stawka ta wynosi minimum 720 zł.

W sprawach, które dotyczą udziału spadkowego uczestnika, który jest zastępowany przez adwokata lub radcę prawnego to w sytuacji, gdy uczestnicy są zgodni, to wysokość stawki zmniejsza się o połowę.

Prawo pracy a koszty zastępstwa procesowego

W sprawach pracowniczych wysokość kosztów zastępstwa procesowego zależą od rodzaju roszczenia. I tak np. uznanie, że wypowiedzenie umowy o pracę jest bezskuteczne to 180 zł, a inne świadczenia związane z odszkodowaniem związanym z wypadkiem przy pracy to jest to 50% stawki zależnej od wartości odszkodowania.

komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz