Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Wysokość odszkodowania za wypadek przy pracy

Dopiero gdy lekarz uzna, że leczenie się zakończyło, można złożyć do ZUS wniosek o wypłatę odszkodowania. Wtedy sprawę przejmuje lekarz orzecznik. Wysokość odszkodowania zależy m.in. od minimalnej pensji w danym roku.

Podziel się
Dodaj komentarz
(pixabay.com / CC0)
pixabay.com / rawpixel / CC0

##Wniosek o odszkodowanie

Gdy lekarz stwierdza koniec leczenia, można złożyć do ZUS-u wniosek o odszkodowanie. Po jego otrzymaniu ZUS w ciągu 7 dni ustala termin badania przez lekarza orzecznika. Na podstawie badania i otrzymanej dokumentacji medycznej, lekarz określa stały lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu według ustalonej oceny procentowej. Ustala też związek wypadku z pracą. W ciągu 14 dni możemy odwołać się do komisji lekarskiej od orzeczenia wydanego w sprawie o przyznanie jednorazowego odszkodowania. ZUS ma potem jeszcze kolejne 7 dni na sprzeciw.

Po 21 dniach orzeczenie się uprawomocnia. Po dwóch tygodniach od otrzymania orzeczenia lekarza orzecznika lub komisji lekarskiej ZUS wydaje decyzję w sprawie odszkodowania. Jeśli uważamy, że decyzja ZUS jest niekorzystna, to możemy się od niej odwołać w terminie miesiąca od daty doręczenia decyzji do Sądu Rejonowego – Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, za pośrednictwem ZUS-u. Odszkodowanie przekazywane jest niezwłocznie po wydaniu decyzji na rachunek bankowy poszkodowanego lub przekazem pocztowym.

##Wysokość odszkodowania ZUS

Wysokość odszkodowania zależna jest od procentowego stopnia uszczerbku na zdrowiu, który określa lekarz orzecznik. Po drugie, kwota odszkodowania zależy od stawki za 1 procent uszczerbku na zdrowiu, która obowiązuje w dniu wydania przez ZUS decyzji w sprawie przyznania odszkodowania. Jednorazowe odszkodowanie to 20 proc. przeciętnego wynagrodzenia za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Przeciętne wynagrodzenie jest ogłaszane przez prezesa GUS raz w roku.

W okresie od dnia 1 kwietnia 2018 r. do dnia 31 marca 2019 r. kwoty jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej wynoszą:

  • 854 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu;
  • 854 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, z tytułu zwiększenia tego uszczerbku co najmniej o 10 punktów procentowych;
  • 14 950 zł z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego;
  • 14 950 zł z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji wskutek pogorszenia się stanu zdrowia rencisty;
  • 76 887 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest małżonek lub dziecko zmarłego ubezpieczonego lub rencisty;
  • 38 444 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest członek rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty inny niż małżonek lub dziecko;
  • 76 887 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie małżonek i jedno lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, oraz 14 950 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na każde z tych dzieci;
  • 76 887 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnionych jest równocześnie dwoje lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, oraz 14 950 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugie i każde następne dziecko;
  • 14 950 zł, gdy obok małżonka lub dzieci do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie inni członkowie rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, każdemu z nich niezależnie od odszkodowania przysługującego małżonkowi lub dzieciom;
  • 38 444 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są tylko członkowie rodziny inni niż małżonek lub dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, oraz 14 950 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugiego i każdego następnego uprawnionego.
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz