Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Chcesz zrobić promocję, sprawdź swoje obowiązki podatkowe

0
Podziel się:

Opodatkowaniu VAT podlega każde nieodpłatne przekazanie towaru należącego do firmy. Są jednak wyjątki od tej reguły.

Chcesz zrobić promocję, sprawdź swoje obowiązki podatkowe
(cmeder/iStockphoto)

Opodatkowaniu VAT podlega generalnie każde nieodpłatne przekazanie towaru należącego do przedsiębiorstwa. Są jednak wyjątki od tej reguły.

Przykład: _ Podatnik ma zamiar gratyfikować zakupy jakich dokonują jego klienci. Celem promocji jest przekazanie - po dokonaniu przez klienta zamówienia powyżej 500 zł - nieodpłatnie jednego towaru ze sprzedawanego asortymentu. Podatnik zastanawia się w jaki sposób winien wprowadzić opisaną promocję aby przebiegała ona jak najkorzystniej na gruncie podatku VAT. _

W przedstawionym pytaniu mogą zostać rozważone trzy możliwe warianty postępowania w planowanej przez podatnika promocji:
1. nieodpłatne wydanie prezentu (tzw. gratis);
2. sprzedaż _ prezentu _ za symboliczną złotówkę (która nie odzwierciedla rzeczywistej wartości ww. towaru);
3. duży upust cenowy/sprzedaż z rabatem (sprzedaż towaru przy zastosowaniu normalnej ceny, względem której – w momencie zbycia – udzielany jest rabat (np. 99 proc.), skutkiem czego rzeczywista odpłatność ponoszona przez nabywcę sprowadza się do symbolicznej kwoty. W treści faktury VAT/paragonu prezentowana jest m.in.: cena towaru przed rabatem, wysokość rabatu, cena towaru po rabacie).

Przy czym najbardziej korzystny dla Podatnika jest wariant 2 lub 3.


Nieodpłatne wydanie prezentu **Począwszy od 1 kwietnia 2011 r. nieodpłatne przekazanie towaru podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, jeżeli przy jego zakupie, ewentualnie wytworzeniu, przysługiwało podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub części. Zgodnie bowiem z brzmieniem art. 7 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług (zwanej dalej ustawą o VAT), przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 (a więc zdarzenie opodatkowane VAT), rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

1. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia;
2. wszelkie inne darowizny - jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu tych towarów.

Warto wiedzieć: [ ( http://static1.money.pl/i/h/99/t115555.jpg ) ] (http://msp.money.pl/ksiegowosc-internetowa/artykul/jakie;sa;zasady;odliczania;podatku;vat,43,0,813099.html) Jakie są zasady odliczania podatku VAT
Reasumując, obecnie opodatkowaniu podatkiem VAT podlega generalnie każde nieodpłatne przekazanie towaru należącego do przedsiębiorstwa, z którym wiąże się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, o ile podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu tego towaru.

Wyjątek od powyższej zasady dotyczy:

1. drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych;
2. prezentów o małej wartości[1];
3. próbek, których nieodpłatne przekazanie nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, bez względu na to, czy przy ich nabyciu, ewentualnie wytworzeniu, przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego.

Aktualnie, cel nieodpłatnego przekazania towarów (tj. przekazanie na cele prowadzonej działalności bądź przekazanie na cele niezwiązane z ową działalnością) nie ma żadnego znaczenia. Jeżeli natomiast podatnik nie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego, to nieodpłatne przekazanie tych towarów pozostaje neutralne na gruncie analizowanej ustawy (podatnik nie musi dokonać ich opodatkowania).

Zatem w sytuacji, gdy przekazany przez Podatnika gratis uprawniał do odliczenia podatku naliczonego i przekroczył wartość prezentu o małej wartości (odpowiednio 10 zł/100 zł) czynność tą będzie obowiązany opodatkować podatkiem VAT (należy wystawić fakturę wewnętrzną, w której jako podstawę opodatkowania trzeba ująć wartość nabycia prezentu określoną na moment wydania).

_ _

Sprzedaż prezentu za symboliczną złotówkę

Sprzedaż towaru za symboliczną kwotę stanowi odpłatną dostawę towarów (a nie nieodpłatne przekazanie towarów). W konsekwencji, sprzedaż ta powinna zostać rozliczona w sposób analogiczny jak sprzedaż innych tego typu towarów, przy czym jako podstawę opodatkowania Podatnik powinie przyjąć obniżoną cenę (np. 1 zł).

Przy założeniu, że nie mamy do czynienia z tzw. podmiotami powiązanymi[2], po stronie sprzedawcy nie zachodzi ryzyko zakwestionowania zastosowanej w ramach ww. sprzedaży symbolicznej ceny, w szczególności przyjęcie jako podstawy opodatkowania wartości rynkowej zbywanego towaru (ryzyko mogłoby wystąpić przy sprzedaży na rzecz podmiotów powiązanych). _

Sprzedaż z rabatem

Sprzedaż towaru z rabatem stanowi odpłatną dostawę towarów (a nie nieodpłatne przekazanie towarów). W konsekwencji, sprzedaż ta powinna zostać rozliczona w sposób analogiczny jak sprzedaż innych tego typu towarów, przy czym jako podstawę opodatkowania Podatnik powinna przyjąć cenę po udzieleniu rabatu.


[1] Stosownie do art. 7 ust. 4 ustawy o VAT, przez prezenty o małej wartości rozumie się przekazywane przez podatnika jednej osobie towary:

1. o łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 zł, jeżeli podatnik prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości tych osób;
2. których przekazania nie ujęto w ewidencji, o której mowa w pkt 1, jeżeli jednostkowa cena nabycia towaru (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, jednostkowy koszt wytworzenia, określone w momencie przekazywania towaru, nie przekraczają 10 zł.

[2] Z podmiotami powiązanymi mamy do czynienia, gdy między kontrahentami lub osobami pełniącymi u kontrahentów funkcje zarządzające, nadzorcze lub kontrolne zachodzą powiązania o charakterze rodzinnym lub z tytułu przysposobienia, kapitałowym, majątkowym lub wynikające ze stosunku pracy. Związek ten istnieje także, gdy którakolwiek z wymienionych osób łączy funkcje zarządzające, nadzorcze lub kontrolne u kontrahentów.

Więcej o podatkach czytaj w Money.pl
[ ( http://static1.money.pl/i/h/49/t35121.jpg ) ] (http://msp.money.pl/wiadomosci/podatki/artykul/chcesz;byc;platnikiem;vat;sprawdz;swoje;obowiazki,195,0,878275.html) Chcesz być płatnikiem VAT? Sprawdź swoje obowiązki Przedsiębiorca pragnący prowadzić działalność gospodarczą jako czynny podatnik VAT powinien być świadom obowiązków ciążących na nim przed jej rozpoczęciem.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/169/t77993.jpg ) ] (http://msp.money.pl/wiadomosci/podatki/artykul/dostawa;towaru;dla;kontrahenta;z;ue;gdy;nie;nastepuje;jego;wywoz,41,0,851497.html) Dostawa towaru dla kontrahenta z UE gdy nie następuje jego wywóz Niełatwo rozstrzygnąć czy sprzedawca powinien wystawić fakturę z preferencyjną stawką podatku VAT, czy potraktować ją jak sprzedaż krajową.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/60/t26684.jpg ) ] (http://msp.money.pl/wiadomosci/podatki/artykul/paragon;zamiast;faktury;vat;sejm;szykuje;zmiany,128,0,832384.html) Paragon zamiast faktury VAT. Sejm szykuje zmiany W kwietniu posłowie rozpoczęli debatę nad ustawą, która ma zezwolić na możliwość odstąpienia od obowiązku wystawiania faktur VAT przez niektórych przedsiębiorców.
vat
wiadomości
porady
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(0)