Notowania

vat
05.12.2008 09:35

Nowelizacja ustawy o VAT rozszerza pojęcie dostawy towarów

Oddanie gruntów pod użytkowanie wieczyste to również dostawa towarów.

Podziel się
Dodaj komentarz
(Money.pl/Anna Kraszkiewicz)

Nowelizacja ustawy o VAT precyzuje niektóre z istotnych pojęć, których zdefiniowanie w wielu przypadkach wymagało interpretacji indywidualnej.

Doprecyzowano pojęcie eksportu towarów. W chwili obecnej jest to potwierdzony przez urząd celny wywóz towarów poza terytorium kraju, będący wykonaniem czynności wymienionych w art. 7 ustawy o VAT. Warunkiem zastosowania stawki 0 proc. podatku dla eksportu jest zebranie dokumentów przed terminem złożenia deklaracji, nie przed złożeniem deklaracji jak to miało miejsce dotychczas. (art. 41 ust. 6, 7, 9 i 11).

ZOBACZ TAKŻE:

* [ Rewolucja w ustawie o VAT ]( http://msp.money.pl/wiadomosci/podatki/artykul/rewolucja;w;ustawie;o;vat,245,0,404213.html )
* [ Nieruchomości a VAT ]( http://msp.money.pl/wiadomosci/podatki/artykul/nieruchomosci;a;vat,35,0,405027.html )
* [ Nowe zasady stosowania stawki 0% VAT ]( http://msp.money.pl/wiadomosci/podatki/artykul/nowe;zasady;stosowania;stawki;0;vat,182,0,404662.html )
* [ Najważniejsze wydarzenia dla firm co tydzień w Twojej skrzynce e-mail! ]( http://www.money.pl/egazety/ )

W ustawie rozszerzono pojęcie dostawy towarów o oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste. (art. 7 ust. 1 pkt 6 i 7). Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później niż z upływem terminu płatności poszczególnych opłat pobieranych z tego tytułu (art. 19 ust. 16b, z uwzględnieniem art. 29 ust. 5 i 5a).

Podobnie z wewnątrzwspólnotową dostawą towarów - podatnik ma obowiązek posiadać dokumenty potwierdzające wywóz towarów z terytorium kraju przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej (art. 42 ust. 1 pkt 2). Jeżeli podatnik nie otrzyma dokumentów potwierdzających wywóz w terminie, wykaże sprzedaż ze stawką krajową. Późniejsze zebranie dokumentów będzie upoważniać podatnika do dokonania korekty ewidencji, deklaracji i informacji podsumowującej poprzez wykazanie sprzedaży ze stawką 0 procent (art. 42 ust. 12a i 13).
Szerzej zagadnienie omówiliśmy tutaj.

Doprecyzowanie definicji pierwszego zasiedlenia - oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich wybudowaniu lub ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie stanowiły co najmniej 30 proc. wartości początkowej.

Wprowadzono definicję magazynu konsygnacyjnego rozumie się przez to wyodrębnione u podatnika zarejestrowanego jako podatnik VAT UE, miejsce przechowywania na terytorium kraju towarów należących do podatnika podatku od wartości dodanej przemieszczonych przez niego lub na jego rzecz z terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju do tego miejsca, z którego podatnik zarejestrowany.

Od 1 grudnia 2008 r. zorganizowana część przedsiębiorstwa to organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Do wykazu pojazdów specjalnych, których nabycie i leasingowanie uprawnia do pełnego odliczenia VAT naliczonego, została dodana kategoria pojazdów pogrzebowych (poz. 11 zał. nr 9). Używanie takiego pojazdu będzie uprawniać również do pełnego odliczenia VAT przy zakupie paliwa.

Tagi: vat, wiadomości, podatki, baza wiedzy, msp, czołówki, zarzadzanie
Źródło:
money.pl
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz