Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Interpretacja indywidualna. Czym jest i kto może o nią wystąpić?

Interpretacja indywidualna jest pismem, które określa, w jaki sposób ma być interpretowane prawo podatkowe w przypadku konkretnego przedsiębiorcy.

Podziel się
Dodaj komentarz
(Unsplash, Pixabay (CC0))
Za wydanie interpretacji indywidualnej należy wnieść odpowiednią opłatę

Jak wiadomo, przepisy podatkowe są dość skomplikowane. Obszerność i wielość sposobów rozumienia konkretnych przepisów powoduje, że nawet jeśli mamy do czynienia z kwestią sporną, to organy skarbowe i sądy administracyjne przekazują całkowicie różnorodne stanowiska. Żeby uniknąć takiego problemu, przedsiębiorca może poprosić o wystawienie interpretacji indywidualnej.

##Co to jest interpretacja indywidualna?

Interpretacja indywidualna jest specjalnym pismem, wydawanym w imieniu ministra finansów przez organ skarbowy. Interpretacja indywidualna wydawana jest na wniosek podatnika. W sytuacji, gdy organ wyda interpretację na korzyść podatnika, to nie musi jej uzasadniać. Jeśli jednak ma odmienne zdanie, to zawsze trzeba podać przyczynę takiego stanowiska.

Interpretacja indywidualna jest skuteczną ochroną nawet w sytuacji, gdy postanowienia takie byłyby podważone przez odrębne organy. Chyba że interpretacja zostanie zmieniona przez ministra finansów. Może się to zdarzyć w sytuacji, gdy np. stwierdzona będzie nieprawidłowość w związku z orzeczeniem np. Trybunału Konstytucyjnego albo Trybunału Sprawiedliwości. Jeśli interpretacja indywidualna została zmieniona, to musi być o tym poinformowany podmiot, który o nią wystąpił. Można się od takiej interpretacji odwołać do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

##Kto może wystąpić o interpretację indywidualną?

O interpretację indywidualną może wystąpić każdy podatnik, nawet ten, który nie ma miejsca zamieszkania w Polsce. Wystarczy, że ma on wątpliwości dotyczące przepisów podatkowych. O wydanie interpretacji podatkowej występuje się do urzędu skarbowego.

##Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej – ORD-IN

Żeby interpretacja indywidualna mogła zostać wydana, trzeba złożyć wniosek ORD-IN. W takim wniosku zainteresowany bardzo wyraźnie opisuje wydarzenia, których ma dotyczyć interpretacja, a także wyrazić własną opinię na temat tego, jak rozumie konkretny przepis. Do tej opinii będzie się bowiem odnosić wydawana interpretacja.* Wydanie interpretacji indywidualnej* kosztuje 40 zł od każdego zapytania. Kwotę tę trzeba zapłacić w ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku.

Jeśli w jednym wniosku o wydanie interpretacji podatkowych przedstawia się kilka spraw, to za każdą z nich trzeba zapłacić.

Urzędnicy wydają interpretację indywidualną bez zwłoki, ale nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku. Do terminu tego nie wlicza się terminów, w których np. wzywano do uzupełnienia braków. Interpretacja indywidualna może dotyczyć nie tylko stanu obecnego, ale też zdarzeń, które mogą nastąpić w przyszłości.

Należy pamiętać, że interpretacja indywidualna stanowi ochronę prewencyjną. Nie można o nią wystąpić w momencie, gdy w tej konkretnej sprawie toczy się postępowanie podatkowe albo kontrola.

Zgodnie z ustawą interpretacja chroni podatnika od tego, żeby zapłacić podatek, jeśli taka decyzja zostanie wydana. Choć indywidualna interpretacja nie ma mocy wiążącej, to jeśli organ podatkowy wyda decyzję o konieczności zapłacenia podatku, to zastosowanie interpretacji indywidualnej chroni przed tym, by taki podatek trzeba było zapłacić.

komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz