Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Poręczenie pożyczki powinno być opodatkowane?

0
Podziel się

Sądy argumentują, że jest to usługa polegająca na wzięciu na siebie części ryzyka za spłatę kredytu.

Poręczenie pożyczki powinno być opodatkowane?
(Rodrigo Galindez/CC/Flickr)
bEgXBWTF

W najnowszych wyrokach sądy przyjmują stanowisko, że poręczenie otrzymane od podmiotu powiązanego bez wynagrodzenia skutkować powinno rozpoznaniem przychodu do opodatkowania z tytułu tzw. _ nieodpłatnych świadczeń _.

W taki sposób otrzymanie poręczenia zostało zinterpretowane przez WSA w Łodzi 27 kwietnia 2010 r. (I SA/Łd 79/10). Stanowisko to zostało także zaakceptowane przez NSA np. w orzeczeniu z 12 maca 2010 r. (II FSK 1776/08).

Sądy argumentują, iż udzielenie poręczenia jest usługą – polegającą na przejęciu pewnej części ryzyka braku spłaty kredytu – która ma swój określony wymiar finansowy. Tym samym, otrzymując poręczenie bez wynagrodzenia, kredytobiorca uzyskuje konkretną korzyść finansową.

bEgXBWTH

Kwestia nie jest oczywista

Wyroki w tym duchu pojawiały się już wcześniej. Stanowisko takie zajął np. NSA w wyroku z 12 grudnia 2008 r., II FSK 1361/07. Jednak mimo – wydaje się ugruntowanej linii orzeczniczej sądów administracyjnych – kwestia opodatkowania tego typu sytuacji nadal budzi wątpliwości.

Możliwe jest bowiem przyjęcie – odmiennie niż czynią to sądy – że w chwili zawarcia umowy poręczenia poręczyciel zobowiązuje się do ewentualnego świadczenia w przyszłości, a w konsekwencji pożyczkobiorca nie odnosi na – ten moment – żadnych dających się wymiernie określić korzyści. Co ciekawe, wskazana argumentacja znajduje odzwierciedlenie w praktyce organów podatkowych.

Potwierdzają to m.in. wydane w ostatnim czasie interpretacje indywidualne, przykładowo Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 1 marca 2010 r. stwierdza, że _ _ udzielenie bez wynagrodzenia przez Spółkę dominującą poręczenia (gwarancji) w związku z uruchomieniem długoterminowego kredytu nie stanowi dla Spółki nieodpłatnego świadczenia, w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych _. _Jak wskazano w przywołanej interpretacji _ _ przedmiotowe poręczenie (gwarancja) w chwili zawierania umowy nie rodzą po stronie Wnioskodawcy żadnych korzyści majątkowych _. _

bEgXBWTN

Rozbieżność stanowisk administracji podatkowej i sądów nie ułatwia życia podatnikom. Choć interpretacje podatkowe są korzystne, wspomniane wyroki sądowe nie pozwalają im spać spokojnie. Warto wypracować przekonującą argumentację wskazującą na brak konkretnego przysporzenia majątkowego w przypadku otrzymania nieodpłatnego poręczenia.

Autor jest partnerem w Sendero Tax & Legal

bEgXBWUi
wiadomości
porady
KOMENTARZE
(0)