Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na
aktualizacja

Jak założyć stowarzyszenie?

1
Podziel się:

Stowarzyszenie jest organizacją społeczną powoływaną w celach niezarobkowych. Istnieje kilka form stowarzyszeń, ale zawsze muszą być one dobrowolne, samorządne i trwałe. Zobacz, jak założyć stowarzyszenie.

Do założenia stowarzyszenia potrzebne są minimum trzy osoby
Do założenia stowarzyszenia potrzebne są minimum trzy osoby
bEKsDlLp

Stowarzyszenie to dobrowolna organizacja społeczna, która nie jest nastawiona na zysk. Może być utworzone przez obywateli, którzy mają pełną zdolność do czynności prawnych. Stowarzyszenie powoływane jest określonym celu, który ustalany jest w statucie.

Rodzaje stowarzyszeń

Stowarzyszenie jest dobrowolne, samorządne, trwałe i jest powoływane w celach niezarobkowych. Różnymi formami stowarzyszeń są:

 • stowarzyszenia zwykłe;
 • stowarzyszenia zarejestrowane w KRS;
 • związki stowarzyszeń;
 • kluby sportowe.
bEKsDlLr

Stowarzyszenia zwykłe nie posiadają osobowości prawnej. Żeby mogły działać, trzeba uchwalić regulamin takiego stowarzyszenia. Środki na działalność stowarzyszenia uzyskiwane są ze składek członkowskich. Do założenia stowarzyszenia potrzebne są co najmniej trzy osoby. Muszą one wybrać przedstawiciela, który będzie to stowarzyszenie reprezentował. Potem tworzy się regulamin, który jest zgłaszany do starosty. Jest to organ, który nadzoruje stowarzyszenie.

Jakie dokumenty są potrzebne do założenia stowarzyszenia?

Do założenia stowarzyszenia wystarczy zawiadomienie o tym, że jest ono założone. Takie zawiadomienie kierowane jest do starosty. Trzeba do niego dołączyć spis autorów (członków) stowarzyszenia. Lista taka musi zawierać imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania i własnoręczny podpis.

Dodatkowo konieczna będzie lista obecności osób, które uczestniczyły w spotkaniu założycielskim, a także protokół z takiego zebrania, który zawiera informacje o tym, że podjęta została uchwała o stowarzyszeniu. Spotkanie założycielskie powinno zakończyć się stworzeniem regulaminu. Regulamin musi określać cel stowarzyszenia, teren działania, siedzibę oraz środki, którymi będzie działać. Trzeba też wybrać przedstawiciela, który będzie reprezentował stowarzyszenie. Stowarzyszenie może zacząć działać, jeśli starosta nie wyda zakazu działalności. Starosta ma prawo do nadzorowania stowarzyszeń. Może więc wezwać do przedłożenia sprawozdań z działalności.

bEKsDlLx

Stowarzyszenia mają prawo ubiegania się o dotacje, mogą powołać zarząd, zawierać umowy i organizować zbiórki publiczne. Stowarzyszenie zwykłe po ostatnich zmianach prawnych będzie podmiotem prawa.

Kolejnym rodzajem jest stowarzyszenie, które rejestruje się w KRS. Jest to dobrowolne i trwałe zrzeszenie, które nie ma celu zarobkowego.

Stowarzyszenie zarejestrowane w KRS ma prawo:

 • prowadzenia działalności gospodarczej;
 • przyjmowania darowizn, spadków, dotacji;
 • może korzystać z datków publicznych;
 • może powoływać terenowe oddziały;
 • stowarzyszenie może też mieć statut organizacji pożytku publicznego.
bEKsDlLy

Jak można zarejestrować stowarzyszenie w KRS?

Żeby zarejestrować stowarzyszenie w KRS, potrzebnych jest 7 osób. Potem opracowuje się statut. W statucie musi znaleźć się:

 • nazwa stowarzyszenia;
 • teren jego działania;
 • informacja o tym, w jaki celu jest powoływane;
 • w jaki sposób będzie nabywane członkostwo;
 • jakie są władze stowarzyszenia;
 • jak jest ono reprezentowane i w jaki sposób mogą być zaciągane zobowiązania;
 • jak stowarzyszenie będzie pozyskiwać środki finansowe.

Potem zwołuje się zebranie założycielskie. Na nim podejmuje się uchwałę o tym, ze stowarzyszenie jest powołane. Wybiera się też komitet założycielski. Członkowie takiego komitetu podpisują dokumenty rejestracyjne. Na spotkaniu założycielskim powinno być przynajmniej 15 osób.

bEKsDlLz

Złożenie wniosku o rejestrację do KRS

Żeby zarejestrować stowarzyszenie potrzebny będzie wniosek do sądu złożony na formularzu KRS-W20. Dołącza się do niego załącznik KRS-WF "Założyciele". Są w nim wpisane osoby, które wchodzą w skład komitetu założycielskiego. Jeżeli stowarzyszenie ma prowadzić działalność gospodarczą, to trzeba jednocześnie złożyć wpis do działalności gospodarczej. Dodatkowo składamy statut, który podpisują członkowie zespołu założycielskiego. Trzeba też dodać zaświadczenie o wniesieniu opłaty za rejestrację albo wniosek o zwolnienie z opłaty. Sąd ma trzy miesiące na to, by zarejestrować stowarzyszenie.

bEKsDlLS
KOMENTARZE
(1)
16:05 7
3 lata temu
2 godziny temu