Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
kontrakt
27.03.2006 12:30

Doradzają, informują i szukają kooperantów

Regionalne ośrodki konsultacyjne STIM, zlokalizowane zazwyczaj przy wyższych uczelniach świadczą bezpłatne usługi doradcze, audytorskie i konsultacyjne przy wprowadzaniu nowych technologii w małych i średnich przedsiębiorstwach.

Podziel się
Dodaj komentarz

Regionalne ośrodki konsultacyjne STIM, zlokalizowane zazwyczaj przy wyższych uczelniach świadczą bezpłatne usługi doradcze, audytorskie i konsultacyjne przy wprowadzaniu nowych technologii w małych i średnich przedsiębiorstwach.

Finansowane ze środków unijnych usługi konsultantów polegają przede wszystkim na przeprowadzaniu audytu technologicznego, wydawaniu opinii oraz szukaniu partnerów do rozwiązań technologicznych.

Finansowane ze środków unijnych usługi konsultantów polegają przede wszystkim na przeprowadzaniu audytu technologicznego, wydawaniu opinii oraz szukaniu partnerów do rozwiązań technologicznych.

*Korzyści z udziału w projekcie: *

Dostęp do bazy ofert i zapytań technologicznych oraz możliwość zamieszczania własnych ofert i zapytań.

Indywidualne konsultacje obejmujące różnego rodzaju doradztwo; Uczestnictwo w regionalnych konferencjach dotyczących tematyki transferu technologii, innowacyjności, praw własności intelektualnej, finansowania technologii itp.

Regionalne ośrodki STIM znajdują się w w Warszawie, Poznaniu, Katowicach, Wrocławiu, Krakowie, Rzeszowie, Białymstoku i Olsztynie.

Poszukiwanie partnera handlowego, usługa obejmująca doradztwo, działania informacyjne i wspierające na rzecz klienta z sektora MŚP;
Audyty technologiczne, zaprojektowanie i przeprowadzenie audytu lub częściowe doradztwo związane z audytem i zakupem usług certyfikacyjnych,Wydanie opinii o technologii (przygotowanie i wydanie dokumentów i opinii o innowacyjności technologii stosowanej, zakupionej lub wdrażanej przez klienta). Opinie są często wymagane przez instytucje finansujące inwestycje i zakup technologii, w ramach programów dotacyjnych SPO-WKP dla MŚP;
Możliwość uczestnictwa w Konferencjach poświęconych najistotniejszym zagadnieniom związanym z innowacyjnością i transferem technologii

Audyt technologiczny

Podstawą do wydania klientowi opinii o innowacyjności jest przeprowadzenie audytu.

Technika audytu polega na usystematyzowaniu szczegółowych informacji formalno-organizacyjnych na temat zakresu działalności i potencjału klienta (zapoznanie się z dokumentacją), określeniu profilu odbiorców, rynków zbytu, najważniejszych czynników wpływających na konkurencyjność klienta oraz sprecyzowaniu najnowszych osiągnięć produkcyjnych i wprowadzonych innowacji.

Przy charakterystyce działalności klienta brane są pod uwagę takie czynniki jak: wielkość produkcji, polityka prowadzona w zakresie zasad finansowania działalności badawczo-rozwojowej, dotychczasowe doświadczenia, współpraca z innymi podmiotami oraz liczba wykwalifikowanych pracowników.

Finalnym efektem audytu powinna być identyfikacja najlepiej sprzedających się usług lub produktów klienta oraz ocena jego działalności w kontekście udziału w projekcie STIM (audyt musi wykazać, że działalność klienta zakłada transfer lub zastosowanie nowoczesnych technologii).

Podstawową formą audytu technologicznego jest bezpośredni kontakt z przedstawicielem (przedstawicielami) klienta oraz wizyta w jego siedzibie. W trakcie audytu zapoznajemy się bezpośrednio z działalnością klienta, np. z procesem produkcyjnym, pracą laboratoriów badawczych lub posiadanym zapleczem technologicznym.

Tagi: kontrakt, wiadomości, gospodarka, unia, zarządzanie, kapitał, msp, fundusze unijne, gospodarka światowa, zarzadzanie
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz