Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
fundusze unijne
29.01.2007 11:50

Szanse dla biznesu - fundusze unijne 2007 - 2013

Czy wykorzystamy naszą szansę na rozwój? Zależy to od przedsiębiorczych ludzi, pracodawców i pracowników.

Podziel się
Dodaj komentarz

Fundusze unijne są ogromną szansą rozwojową dla Polski. To czy ją wykorzystamy zależy od przedsiębiorczych ludzi, pracodawców i pracowników.

Dlatego tak ważne jest stworzenie optymalnych warunków prawnych i administracyjnych dla rozwoju szeroko rozumianej przedsiębiorczości, dla innowacyjnych przedsięwzięć w sferze gospodarczej, edukacyjnej, społecznej - uważa Henryka Bochniarz, Prezydent PKPP Lewiatan.

Sprawność całego systemu gospodarczego, jego otwartość na zmiany i elastyczność to warunek niezbędny dla efektywnego wykorzystania pieniędzy z Unii Europejskiej. Dziś przedsiębiorcy borykają się z licznymi barierami prawno - administracyjnymi, społeczeństwo nie premiuje innowatorów i ludzi podejmujących ryzyko, a przecież postęp nie wynika z umiejętności stworzenia zaawansowanego technologicznie produktu, ale z szeroko rozumianego przygotowania na zmiany- konkluduje dalej Bochniarz.

Obecnie stajemy przed tymi samymi wyzwaniami ekonomicznymi i społecznymi przed jakimi stoi cała Unia Europejska. Globalizacja i ekspansja wielkich pozaeuropejskich gospodarek stwarzają konkurencję, której musi sprostać nasza gospodarka oraz przedsiębiorcy. Oznacza to konieczność podnoszenia naszej innowacyjności. Tymczasem udział wydatków na B+R w PKB Polski wynosi zaledwie 0,57%, podczas gdy średnia w 27 krajach UE to 1,84%. W Unii przedsiębiorcy finansują średnio 55% wydatków na badania, w Polsce tylko 26%. Według badań Lewiatana o przewadze konkurencyjnej firm w Polsce decyduje wciąż przede wszystkim cena.

_ Źródło: Badanie: Monitoring kondycji sektora MŚP, PKPP Lewiatan 2006 _

„W europejskim rankingu innowacyjności z 2005 r. Polska zajmuje 29 miejsce na 35 państw. Co więcej Polska łącznie z Rumunią, Bułgarią i Słowacją znajduje się w grupie krajów, których innowacyjność w stosunku do średniej unijnej wciąż się pogarsza. Jedyny innowacyjny region w kraju, ujmowany na 65 miejscu pod względem innowacyjności to mazowieckie" - mówi Danuta Hübner.

Przewagi cenowej nie da się utrzymać w długim okresie. Dlatego przedsiębiorcy muszą myśleć o innych czynnikach budowania pozycji konkurencyjnej na rynku - innowacyjnym charakterze oferowanych produktów i usług, poprawie ich jakości czy specjalistycznych umiejętnościach.

„Słychać głosy, że powinniśmy się skupić na inwestycjach w tzw. twardą infrastrukturę pomijając aspekty innowacyjności. Byłby to wielki błąd - to właśnie brak potencjału innowacyjnego to główny mankament gospodarek słabszych państw. Nie ma dziś w Europie szybko rozwijających się regionów, których gospodarki nie byłyby innowacyjne. Blisko 40% różnicy w poziomie rozwoju regionalnego w Europie wynika z różnic innowacyjności. W UE wartość obrotu przedsiębiorstw innowacyjnych rośnie 3 razy szybciej, w wzrost zatrudnienia przewyższa dwukrotnie wskaźniki notowane w przedsiębiorstwach nie mających takiego charakteru" - podsumowuje Danuta Hübner.

Kapitał ludzki

„Kapitał Ludzki jest najważniejszym czynnikiem tworzącym przewagę konkurencyjną naszej gospodarki. Dzięki temu czynnikowi niezmiennie od 17 lat obserwujemy stały napływ inwestycji zagranicznych, polska gospodarka w ostatnim piętnastoleciu, ale zwłaszcza na przełomie lat 1999 - 2005 poczyniła ogromny wysiłek wzrostu konkurencyjności, poprawa wskaźników skolarycji i wzrost odsetka młodzieży podejmującej studia wyższe. Wreszcie awans edukacyjny pracujących, bardzo często finansowany przez bezpośrednio zainteresowanych" - uważa Jacek Męcina, doradca Zarządu PKPP Lewiatan.

PO Kapitał Ludzki powinien zapewniać mechanizm służący rozwojowi tzw. innowacyjnych pracowników. Innowacyjny pracownik to m.in: Pracownik przygotowany przez system edukacji do startu na rynku pracy, pracownik, któremu w przypadku utraty lub dewaluacji kwalifikacji instytucje rynku pracy lub pracodawca może zaoferować podniesienie kwalifikacji lub ich zmianę, pracownik, który jest dobrze zarządzany (nowoczesne ZZL) i któremu zapewnia się stały rozwój pracowniczy.

W kontekście kapitału ludzkiego wypowiada się Europejski Komisarz ds. Polityki Regionalnej Danuta Hübner - „Jednym z najważniejszych nośników innowacyjności są tzw. klastry. Do ich zbudowania potrzebny jest kapitał społeczny rozumiany jako współpraca przedsiębiorców, administracji i jednostek badawczo rozwojowych".

Tagi: fundusze unijne, wiadomości, porady, unia, zarządzanie, kapitał, msp, zarzadzanie
Źródło:
money.pl
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz