Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Co nowego czeka podatników w 2011 roku?

0
Podziel się:

Nowe stawki VAT oraz limity do prowadzenia pełnej księgowości i dla ryczałtu ewidencjonowanego to tylko niektóre zmiany.

Co nowego czeka podatników w 2011 roku?
(nyul/iStockphoto)
bFfDjQJh

Większość podatników, jak co roku przygotowuje się do wejścia w życie nowych regulacji prawnych i czekających ich zmian w 2011 roku. Co zatem nowego czeka przedsiębiorców dużym i małych przedsiębiorstw w 2011 roku?


Wiele mniejszych przedsiębiorstw, w szczególności osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, podjęło decyzję o prowadzeniu ewidencji w uproszczonej formie, czyli podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

bFfDjQJj

Limit zobowiązujący do prowadzenia pełnej księgowości

Od stycznia 2011 roku obowiązywać będzie nowy niższy limit. Zmiana ta spowodowana jest niższym, w porównaniu do zeszłorocznego, średnim kursem euro z dnia 30 września 2010. Limit do ustalenia obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych wynosi nadal 1,2 mln euro. Jednak dla celów podatku dochodowego oraz ustawy o rachunkowości, powyższą kwotę przelicza się na złote według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu 30 września roku poprzedzającego rok podatkowy.

Średni kurs euro NBP z 30 września 2010 r. wyniósł 3,9870 zł/euro i dlatego m.in. osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne oraz spółki partnerskie, które w 2010 r. uzyskały przychody w kwocie niższej niż 4 784 400 zł, będą mogły w 2011 r. nadal rozliczać się na podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Jeśli limit ten zostanie przekroczony wówczas przedsiębiorcy będą zobowiązani prowadzić księgi rachunkowe.


bFfDjQJp

Limit przychodów dla ryczałtu ewidencjonowanego

Podatnicy, którzy w poprzednim roku podatkowym spełnili poniższe warunki:

  • uzyskali przychody z działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 150 tys. euro lub
    • uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 150 tys. euro

mogą opłacać w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności gospodarczej. Limit ten uległ zmianie w wyniku spadku kursu euro i stąd w 2011 roku wyniesie on: 150 tys. euro x 3,9465 zł/euro = 591 975 zł.

bFfDjQJq

Od wysokości obowiązującego na dzień 1 października 2010 średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski uzależnione są również dwa inne limity.

Status małego podatnika

[ ( http://static1.money.pl/i/h/103/t115559.jpg ) ] (http://msp.money.pl/wiadomosci/prawo/artykul/podatek;vat;2011;fiskus;nie;odda;za;nowe;kasy;fiskalne,87,0,737111.html) Podatek VAT 2011. Fiskus nie odda za nowe kasy fiskalne
Podatnicy, u których wartość przychodu ze sprzedaży wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług nie przekroczy w 2010 r. kwoty w wysokości 1,2 mln euro w przeliczeniu po kursie 3,9465 zł/euro, czyli 4 736 000 zł, uzyskują status małego podatnika.

Status ten pozwala podatnikom na skorzystanie ze szczególnych preferencji, takich jak: jednorazowy odpis amortyzacyjny od wartości początkowej środków trwałych zaliczanych do grupy 3-8 KŚT, z wyłączeniem samochodów osobowych, czy kwartalny sposób zapłaty zaliczek na podatek dochodowy.

bFfDjQJr

Wysokość jednorazowej amortyzacji

Określony ustawowo limit jednorazowej amortyzacji wynosi 50 tys. euro. Po przeliczeniu limitu na polskie złote, wysokość jednorazowej amortyzacji wynosi od nowego roku 197 tys. zł.

Nowe stawki VAT

Od stycznia 2011 roku obowiązywać będą nowe stawki VAT, o 1 proc. wyższe od dotychczasowych. Należy jednak pamiętać, że w mocy będą także przepisy przejściowe, związane z nowelizacją ustawy o VAT. Dlatego może zdarzyć się, że jeszcze w nowym roku wystawiać będziemy faktury ze stawkami obowiązującymi w 2010 roku np. w przypadku dostaw towarów i usług wykonanych przed wejściem w życie nowelizacji.

bFfDjQJs

Faktury elektroniczne

Od 2011 roku zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie Ministra Finansów dotyczące przesyłania faktur w formie elektronicznej. Dzięki proponowanym zmianom być może elektroniczna faktura wreszcie będzie realną alternatywą dla jej papierowej wersji.

Nadal obowiązywać będzie konieczność otrzymania akceptacji przez odbiorcę zanim rozpocznie się przesyłanie e-faktury. Jednak dzięki nowym przepisom nie będzie już obligatoryjnego obowiązku stosowania dotychczasowych technologii przesyłania elektronicznych faktur. Pojawia się również możliwość wyboru formatu elektronicznego, jakim faktura może być przesyłana.

[ ( http://static1.money.pl/i/h/105/t86121.jpg ) ] (http://msp.money.pl/wiadomosci/prawo/artykul/e-faktury;jak;archiwizowac;dokumenty,246,0,731894.html) E-faktury: Jak archiwizować dokumenty?
Nie będzie też już wymogu stosowania bezpiecznego podpisu elektronicznego. Na podstawie nowego rozporządzenia faktury mogą być przesyłane w wersji elektronicznej, jeśli zapewniona zostanie autentyczność pochodzenia i integralność jej treści. Rozporządzenie definiuje autentyczność pochodzenia jako pewność co do tożsamości dokonującego dostawy towarów lub usługodawcy, albo wystawcy faktury. Natomiast integralność treści zostanie zachowana jeśli pewne jest, że w fakturze nie zmieniono danych, które powinna zawierać faktura. Oba te warunki spełniają pliki w formacie PDF.

Faktury w wersji elektronicznej według przepisów muszą być przechowywane w dowolny sposób zapewniający autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność od momentu ich wystawienia do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Faktury przechowuje się w taki sposób, aby zapewnić łatwe odszukanie i bezzwłoczny dostęp do faktur będących przedmiotem kontroli.

Rozporządzenie reguluje również sprawę przechowywania faktur poza terytorium Rzeczpospolitej. Mogą być one przechowywane na terytorium państwa członkowskiego, innym niż terytorium kraju, pod warunkiem zagwarantowania dla celów kontrolnych pełnego dostępu online do tych faktur.

Czytaj w Money.pl
[ ( http://static1.money.pl/i/h/169/t77993.jpg ) ] (http://msp.money.pl/wiadomosci/podatki/artykul/podatek;liniowy;w;2011;r;zalezy;od;daty;zalozenia;firmy,9,0,743689.html) Podatek liniowy w 2011 r. zależy od daty założenia firmy Aby skorzystać z podatku liniowego w 2011 r. trzeba wybrać go do 20 stycznia.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/112/t100208.jpg ) ] (http://msp.money.pl/wiadomosci/podatki/artykul/prezydencki;prezent;na;swieta;znikaja;ulgi;na;paliwo,84,0,742484.html) Prezydencki prezent na święta. Znikają ulgi na paliwo Nie będzie można odliczać VAT od paliwa. Ograniczono też ulgę przy zakupie aut z kratką. Uderzy to w blisko 2 mln przedsiębiorców.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/36/t25636.jpg ) ] (http://msp.money.pl/wiadomosci/podatki/artykul/firmy;czeka;podatkowy;zamet;bedzie;zamieszanie;z;vat;2011,138,0,732042.html) Firmy czeka podatkowy zamęt. Będzie zamieszanie z VAT 2011 Wzrosną stawki, pojawi się nowa klasyfikacja towarów i usług.

Autorka jest główną księgową w spółce Donewell sp. z o.o. – dobrze zrobiona księgowość.

bFfDjQJK
firma
wiadomości
porady
KOMENTARZE
(0)