Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Koszty uzyskania przy prawach do patentu

0
Podziel się:

Przy przekazaniu przez pracownika praw własności do patentu nadal obowiązują 50% koszty uzyskania przychodu.

bFexrswR

Pytanie

Czy z dniem 1 stycznia 2007 r. nastąpiły zmiany w zakresie kosztu uzyskania przychodów z tytułu przeniesienia przez pracowników praw własności do patentów?

Jakie koszty uzyskania należy zastosować przy wypłacie pracownikowi wynagrodzenia za patent ?

bFexrswT

Odpowiedź

Z dniem 1 stycznia 2007 r. nie nastąpią żadne zmiany w zakresie kosztów uzyskania przychodów z tytułu przeniesienia przez pracowników praw własności do patentów (zmiana treści art. 22 ust. 9 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.- o podatku dochodowym od osób fizycznych - tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm., dalej u.p.d.o.f., ma charakter jedynie doprecyzowujący). Koszty takie nadal wynosić będą 50% uzyskanego z tego tytułu przychodu.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 1 u.p.d.o.f. w brzmieniu obowiązującym do końca 2006 r., koszty uzyskania przychodów z tytułu zapłaty za przeniesienie prawa własności projektu wynalazczego, topografii układu scalonego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego przez pierwszego właściciela określa się w wysokości 50% uzyskanego przychodu. Przepis ten ma zastosowanie, między innymi, również w przypadku zapłaty pracownikom za przeniesienie przysługujących im praw na rzecz pracodawców (por. postanowienie z dnia 16 maja 2006 r. Naczelnika Urzędu Skarbowego w Przemyślu, US XV/415-19/06, www.mf.gov.pl. Warunkiem jest w takim przypadku wyodrębnienie z wynagrodzenia należnego pracownikowi części, która stanowi odpłatność za przeniesienie wymienionych praw własności.

Przepis powyższy otrzymał z dniem 1 stycznia 2007 r. nowe brzmienie. Zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 1 u.p.d.o.f. w brzmieniu obowiązującym od tego dnia, koszty uzyskania przychodów z tytułu zapłaty twórcy za przeniesienie prawa własności wynalazku, topografii układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego określa się w wysokości 50% uzyskanego przychodu. Zmiana w treści przepisu ma charakter doprecyzowujący i ma na celu wyeliminowanie wątpliwości co do osoby pierwszego właściciela wymienionych praw. W konsekwencji mimo zmiany treści art. 22 ust. 9 pkt 1 u.p.d.o.f., z dniem 1 stycznia 2007 r. nie nastąpią żadne zmiany w zakresie kosztów uzyskania przychodów z tytułu przeniesienia przez pracowników praw własności do patentów. Koszty takie nadal wynosić będą 50% uzyskanego z tego tytułu przychodu.

bFexrswZ

Autor współpracuje z Vademecum Głównego Księgowego, Wolters Kluwer Polska

bFexrsxu
KOMENTARZE
(0)