Notowania

Przejdź na
spółka
03.08.2009 06:10

Mniejszościowi akcjonariusze będą mieli większy wpływ na ważne decyzje spółek

Wchodzą w życie zmiany w kodeksie spółek handlowych.

Podziel się
Dodaj komentarz
(Dmitriy Shironosov/Dreamstime.com)

Mniejszościowi akcjonariusze będą mieli większy wpływ na ważne decyzje spółek. Nowe prawa przyznaje im znowelizowany Kodeks spółek handlowych.

Zmienione przepisy kodeksu dziś wchodzą w życie. Nowelizacja była niezbędna, by dostosować polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej.

Dzięki niej udziałowcy - w tym przede wszystkim ci mniejsi - będą mogli lepiej korzystać z przysługujących im praw i bardziej aktywnie uczestniczyć w podejmowaniu decyzji w spółkach. Zmienione zostały też zasady zwoływania walnych zgromadzeń akcjonariuszy. Money.pl sprawdził jakie są najważniejsze zmiany w Kodeksie.

* [ Kliknij tu, by przeczytać cały dokument ]( http://prawo.money.pl/aktualnosci/zmiany-w-prawie/zmienia;sie;kodeks;spolek;handlowych;z;dnia;15;wrzesnia;2000,zmiana,4189.html )

Więcej praw dla akcjonariuszy

Po pierwsze - zwiększa się grupa akcjonariuszy mniejszościowych, którym przysługuje prawo do żądania zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia w porządku jego obrad określonych spraw.

W znowelizowanym kodeksie obniżony został próg udziału w kapitale zakładowym z 1/10 do 1/20. Teraz wystarczy, że udziałowiec ma 5 proc. akcji spółki. A nie tak jak wcześniej 10 proc. udziału w jej kapitale, by móc domagać się zwołania NWZA. W efekcie znacznie więcej osób będzie mogło wpływać na projekty uchwał i ważne dla danej firmy decyzje.

Prawo do walnego

Do tej pory prawo do zwołania walnego zgromadzenia akcjonariuszy przysługiwało jedynie zarządowi spółek. Teraz będzie inaczej.

Po wprowadzeniu zmian prawo do zwoływania nadzwyczajnych walnych zgromadzeń otrzymają natomiast akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego, lub co najmniej połowę wszystkich głosów. Nowelizacja pozwoli również na samodzielne zwołanie takiego zebrania również przez radę nadzorczą.

To znacząca zmiana. Bo bardzo często zarządy spółek unikały zwołania walnego. Szczególnie w sytuacjach, w których zapisane projekty uchwał szły nie po myśli władz firmy lub walne miało dokonać zmian w ich składzie. Akcjonariusze większościowi jak i rada nadzorcza będą mogły teraz szybciej reagować na niepokojące sygnały płynące ze spółki i odpowiednio zareagować.

ZOBACZ TAKŻE:

* [ Rady nadzorcze będą mieć większy wpływ na spółkę ]( http://msp.money.pl/wiadomosci/prawop/artykul/rady;nadzorcze;beda;miec;wiekszy;wplyw;na;spolke,222,0,489438.html )

Sieć wchodzi do gry. Czyli wirtualne walne

Unowocześniona ma być komunikacja między akcjonariuszami a najważniejszymi organami w spółce.

Walne zgromadzenie spółki publicznej zwoływane będzie m.in. przez ogłoszenie opublikowane na stronie internetowej spółki. Musi się ono pojawić co najmniej na 26 dni przed terminem zgromadzenia.

Firma będzie musiała umieszczać na swojej stronie www m.in.: projekty uchwał, uwagi zarządu, lub rady nadzorczej spółki do spraw wprowadzonych lub które mają zostać wprowadzone do porządku obrad walnego zgromadzenia, czy formularzy .

Ale to nie koniec internetowych nowości w Kodeksie. Zmienia się bowiem sposób uczestnictwa w walnych zgromadzeniach.

Do tej pory każdy udziałowiec, który chciał wziąć udział w takich spotkaniach najpierw musiał zgłosić swój akces najlepiej listowanie lub osobiście (podobnie zgłosić zastępcę np.pełnomocnika), zarejestrować swój pakiet akcji i uczestniczyć fizycznie w głosowaniach nad uchwałami lub przez pełnomocnika.

Teraz zachętą do czynnego uczestniczenia w zgromadzeniach spółek akcjonariuszy mniejszościowych będzie możliwość udziału z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Co to oznacza w praktyce?
Będzie również możliwość udzielenia pełnomocnictwa poprzez internet i nie będzie wymagane opatrzenie go bezpiecznym podpisem elektronicznym.
Spółki będą musiały zapewnić internetową transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym oraz dwustronną komunikację w ramach, której akcjonariusze przebywający w miejscu innym niż sala obrad będą mogli się wypowiadać.

Co najważniejsze będą mogli także wykonywać przysługujące im prawo głosu, przed, lub w toku walnego zgromadzenia.

Jest to rozwiązanie bardzo dobre dla spółek, których właściciele rozrzuceni są po Polsce lub znajdują się w innych krajach.
* SMS zdecyduje o przyszłości spółki*

Coraz więcej spółek już wcześniej zdecydowało się na transmisje obrad walnego zgromadzenia i przesyłanie pełnomocnictwa do udziału w walnym, lub do wykonywania prawa głosu w formie elektronicznej.

Jednak dzięki nowemu kodeksowi akcjonariusz będzie mógł śledzić obrady np. w swoim mobilnym telefonie komórkowym i jednocześnie zagłosować nad projektem danej chwały poprzez wysłanie sms-a.

Nowelizacja kodeksu nie zwalnia jednak z obowiązku wskazania miejsca na terytorium Polski, w którym fizycznie odbędzie się walne zgromadzenie, a także gdzie będzie przebywać przewodniczący zgromadzenia, notariusz i członkowie zarządu lub rady nadzorczej spółki.Spółki mogą mieć jednak problem z odpowiednim przesyłaniem głosów przez telefon komórkowy. Szczególnie będzie to istotne podczas tajnych głosowań, gdyż na ogół większość komórek ujawnia swój numer, a wtedy bardzo łatwo ustalić tożsamość danego nadawcy.

Pozostaje jeszcze jedna wątpliwość. Jak prawnie spółki będą rozstrzygać sytuację w której np. dojdzie do przerwania transmisji lub jeśli głos oddany przez sms dojdzie do firmy już po zakończeniu obrad?

Spółka jeżeli będzie chciała wprowadzić elektroniczne walne zgromadzenia to musi zachować pełną ostrożność przy formułowaniu odpowiednich zapisów, tak nie ułatwiać akcjonariuszom zaskarżania uchwał z powodów niedociągnięć technicznych, co może w ostatecznym rozrachunku nie tylko nie pomóc, ale doprowadzić do paraliżu działalności spółki.

Warto pamiętać, że nowe przepisy nie narzucają spółkom żadnych rozwiązań technicznych.
* Zmiany w statutach niezbędne*

Podstawą wykorzystania środków elektronicznych przy organizacji walnego zgromadzenia będzie statut spółki publicznej. To oznacza, że jeżeli firma nie przeprowadzi odpowiednich zmian w tym dokumencie nowe możliwości dotyczące komunikacji poprzez internet czy telefon komórkowy pozostaną na papierze.

Należy jednak zauważyć, że spółki, które chcą sprawnie działać i konkurować na coraz trudniejszym rynku z większością problemów technicznych będzie umiała sobie poradzić. Pozostaje jeszcze tylko jedna mała wątpliwość. Czy akcjonariusze i udziałowcy będą chcieli skorzystać z nowych możliwości?

Okiem eksperta
*Więcej praw dla akcjonariuszy * Nowe prawo spółek ma uaktywnić drobnych akcjonariuszy m.in. przez ograniczenie koncentracji oraz wprowadzenie możliwości zdalnego udziału w głosowaniach - przez internet lub sms. Czytaj w Money.pl
* [ Założenie spółki tańsze o połowę ]( http://msp.money.pl/wiadomosci/zarzadzanie/artykul/zalozenie;spolki;tansze;o;polowe,43,0,324907.html )
* [ 5 tys. złotych wystarczy do założenia sp. z o.o. ]( http://msp.money.pl/wiadomosci/zarzadzanie/artykul/5;tys;zlotych;wystarczy;do;zalozenia;sp;z;o;o;,4,0,337668.html )
Tagi: spółka, wiadomości, wiadmomości, gospodarka, baza wiedzy, prawo, najważniejsze, gospodarka polska, wiadmości, msp, czołówki
Źródło:
money.pl
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz