Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Spółka cywilna

aktualizacja 2010-12-21

Prosta forma organizacji działalności gospodarczej oparta na wzajemnym zaufaniu wspólników.

 

ZALETY I WADY SPÓŁEK CYWILNYCH
Zalety Wady
Każdy ze wspólników ma wpływ na podejmowanie decyzji, prowadzenie i reprezentowanie spółki Wspólnicy odpowiadają solidarnie całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki
Swoboda w formułowaniu treści umowy spółki Działalność raczej małych rozmiarów
Możliwe wszystkie formy opodatkowania Każdy ze wspólników musi rejestrować się osobno

 

Przepisy

Umowę spółki regulują przepisy art. 860-875 kodeksu cywilnego.

Na podstawie art .26 § 4 Kodeksu spółek handlowych spółka cywilna może być przekształcona w spółkę jawną, po stosownym zgłoszeniu do sądu rejestrowego przez wszystkich wspólników.

Definicje

Spółka cywilna jest umową, na mocy której wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów. Umowa spółki powinna być stwierdzona pismem.

Wkład

Wkład wspólnika może polegać na wniesieniu do spółki własności lub innych praw albo na świadczeniu usług.
Domniemywa się, że wkłady wspólników mają jednakową wartość.

Wysokość kapitału

Nie ma określonego minimum

Odpowiedzialność

Za zobowiązania spółki wspólnicy odpowiedzialni są solidarnie.

Oznacza to, że za zobowiązania zaciągnięte przez spółkę odpowiadają wszyscy wspólnicy swym majątkiem wspólnym (majątkiem spółki) oraz każdy ze wspólników z osobna majątkiem osobistym - bez żadnych ograniczeń.

Wierzyciel ma prawo wyboru, czy dla zaspokojenia swojej wierzytelności sięgnie do majątku spółki, czy też do indywidualnego majątku wspólnika. Może on także sięgnąć jednocześnie do majątku spółki i indywidualnych majątków wspólników.

Prowadzenie spraw i reprezentacja spółki

Każdy wspólnik jest uprawniony i zobowiązany do prowadzenia spraw spółki.

Każdy wspólnik może bez uprzedniej uchwały wspólników prowadzić sprawy, które nie przekraczają zakresu zwykłych czynności spółki. Jeżeli jednak przed zakończeniem takiej sprawy chociażby jeden z pozostałych wspólników sprzeciwi się jej prowadzeniu, potrzebna jest uchwała wspólników.

Każdy wspólnik może bez uprzedniej uchwały wspólników wykonać czynność nagłą, której zaniechanie mogłoby narazić spółkę na niepowetowane straty.

W braku odmiennej umowy lub uchwały wspólników każdy wspólnik jest umocowany do reprezentowania spółki w takich granicach, w jakich jest uprawomocniony do prowadzenia jej spraw.


Rejestracja

Urząd gminy (miasta)

Księgowość

Karta podatkowa

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Podatkowa księga przychodów i rozchodów

Pełna księgowość

Money.pl
Czytaj także
Polecane galerie
Katarzyna 1986
188.122.22.* 2012-08-29 10:09
Chciałam serdecznie zaprosić wszystkich zainteresowanych na:
Pierwsza Otwarta Konferencja dla Przedsiębiorców

Plan sukcesji w firmie i w rodzinie.

Co stanie się z firmą, jeżeli w sposób nagły zabraknie właściciela
lub wspólnika? Jakie to będzie miało konsekwencje
prawne i finansowe dla firmy i dla rodziny ? Jak i kiedy
przekazać firmę następnemu pokoleniu ? Co zrobić, jeśli
tylko niektóre dzieci chcą przejąć firmę, jak wyrównać podział
majątku ? Skąd wziąć kapitał na spłatę udziałów po
śmierci wspólnika ?

Odpowiedzi na te i wiele innych pytań związanych z sukcesją
uzyskacie przychodząc na konferencję w czwartek
06.09.2012, na godzinę 17:00 do Hotelu Trzebnica.

Wstęp wolny, liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność
zgłoszeń.

Zgłoszenia również sms przyjmowane pod nr telefonu 602 183 057 oraz 500 278 986
MAIL
83.3.62.* 2010-04-22 14:54
W MAIL BOXES ETC w Poznaniu istnieje możliwość rejestracji
siedziby firmy pod naszym adresem bez konieczności wynajmowania biura.
To doskonałe rozwiązanie pozwala uruchomić biuro ponosząc minimalne koszty, oszczędzając wysiłek i czas.
Polecane szczególnie firmom :
-internetowym,
-elektronicznym,
-przedstawicielstwom podmiotów zagranicznych,
-osobom indywidualnym pragnącym założyć działalność gospodarczą bez ponoszenia wysokich kosztów wynajmu biura.

Oferujemy również usługi sekretarskie.

Na miejscu będą mogli Państwo skorzystać z komputera, internetu, faxu, potrzebnych Państwu przyrządów biurowych oraz uzyskanie pomocy od wykwalifikowanego personelu, który z przyjemnością Państwu pomoże.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Mail Boxes Etc
Głogowska 16
60-734 Poznań
tel.: 61 866 64 57
gsm: 661444 155
e-mail: mbe010@mbe.com.pl
kasiula328
79.189.69.* 2009-06-05 20:07
Mam takie pytanie: jeżeli ja chcę wziąć dotacje na swoją działalność i mój partner również to możemy otworzyć wspólnie jedną działalność??
Zobacz więcej komentarzy (21)