Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Składka wypadkowa - od czego zależy?

Składka wypadkowa opłacana jest w przypadku ubezpieczenia wypadkowego. Wysokość składki wypadkowej zależy od wielu czynników. Dowiedz się, od czego zależy składka wypadkowa.

Podziel się
Dodaj komentarz
(pixabay.com / stevepb / CC0)
Składka wypadkowa jest istotna w kontekście ubezpieczenia wypadkowego

W przypadku ubezpieczenia wypadkowego nie zawsze mamy do czynienia z jedną stopą procentową składki tego ubezpieczenia. Wysokość takiej stopy procentowej jest ustalana na każdy kolejny rok składkowy. Trwa on od 1 kwietnia do 31 marca następnego roku.

Ubezpieczenie wypadkowe

Składka wypadkowa płacona jest w przypadku ubezpieczenia wypadkowego. Podlegają mu wszyscy, którzy są narażeni na ryzyko utraty życia lub zdrowia w związku z wykonywanymi obowiązkami. Żeby ograniczyć skutki takich zdarzeń, każdy pracujący musi posiadać ubezpieczenie wypadkowe. Ubezpieczenie wypadkowe pozwala uzyskać określone świadczenia, których nie otrzymamy, posiadając ubezpieczenie chorobowe. Ubezpieczenie wypadkowe zadziała, jeśli pracownik zachorował w wyniku choroby zawodowej.

W przypadku, gdy pracownik ulegnie wypadkowi w pracy, może ubiegać się o zasiłek chorobowy. Jest to 100 proc. podstawy wymiaru. Wysokość świadczenia nie zależy od stażu ubezpieczeniowego. Zasiłek chorobowy należny jest już od pierwszego dnia, kiedy przytrafiła się niezdolność do pracy.

Liczba ubezpieczonych

Sposób ustalania tej stopy zależy również od liczby osób ubezpieczonych, którzy są zgłoszeni do ubezpieczenia wypadkowego. Uwzględnia się średnią liczbą osób, które były zgłaszane do ubezpieczenia przynajmniej przez jeden dzień.

W tej liczbie nie bierze się pod uwagę osób:

  • które przez miesiąc przebywały na urlopie wychowawczym, na urlopie bezpłatnym albo pobierały zasiłek macierzyński;
  • podlegających ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym;
  • które nie podlegały ubezpieczeniu, ale rozliczono za nie składki.

Każda osoba ubezpieczona uwzględniana jest tylko raz. Wysokość składki na ubezpieczenia społeczne wyraża się w formie procentowej.

Ustalona liczba ubezpieczonych musi być zaokrąglona do pełnych jedności.

Wysokość składki wypadkowej

Część płatników nie musi samodzielnie ustalać wysokości tej składki. Składkę wypadkową ustala za nich ZUS-u. Jeśli do ubezpieczenia zgłasza się nie więcej niż 9 osób, to pracodawca nie musi robić nic poza tym, żeby ustalić liczbę ubezpieczonych.

W takiej sytuacji stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe to 50 proc. najwyższej stopy procentowej. Od 1 kwietnia 2018 r., taka najwyższa stopa to 3,33 proc.

Jeśli podatnik zgłasza do składki wypadkowej więcej niż 9 pracowników, składkę wypadkową odczytuje się z odpowiedniej tabeli zawartej w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Składkę wypadkową ustala ZUS dla tych przedsiębiorców, którzy:

  • zgłaszają do ubezpieczenia wypadkowego przynajmniej 10 osób;
  • podlegają wpisowi do REGON;
  • mają obowiązek złożenia druku ZUS IWA.

Dane z informacji ZUS IWA są podstawą do ustalenia przez ZUS właściwej stopy procentowej.

Firmy, które nie dostały z ZUS-u zawiadomienia o wysokości składki ubezpieczenia do 30 kwietnia, muszą zwrócić się do ZUS-u, żeby ten podał wysokość obowiązującej stopy procentowej. Jeśli stopa procentowa zostanie zaniżona wykazywanych przez płatnika na składanych deklaracjach rozliczeniowych, ZUS wezwie płatnika, żeby ten złożył odpowiednią korektę.

komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz