Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na
oprac. Marlena Kostyńska
|

Spółka akcyjna. Czym różni się od innych sposobów prowadzenia firmy?

0
Podziel się:

Spółka akcyjna to forma prowadzenia działalności o dużej skali. Warto poznać wady i zalety takiej spółki i dowiedzieć się, czym różni się od innych sposób prowadzenia firmy.

Przepisy regulujące spółki akcyjne opisane są w kodeksie spółek handlowych
Przepisy regulujące spółki akcyjne opisane są w kodeksie spółek handlowych (Shutterstock.com, pressmaster)

Spółka akcyjna jest spółką prawa handlowego. Podlega zasadom kodeksu spółek handlowych. Trzeba pamiętać, że samo założenie spółki akcyjnej jest procesem dosyć skomplikowanym i kosztownym. Wiele czynności związanych z działalnością spółki akcyjnej wymaga sporządzenia dokumentacji w formie aktu notarialnego. Nierzadko trzeba też korzystać z pomocy profesjonalnych doradców, co powoduje, że koszty założenia, jak i funkcjonowania takiej spółki nie są niskie.

W momencie zawiązania spółki jest ona spółką akcyjną w organizacji. Działa tak aż do momentu uzyskania odpowiedniego wpisu do rejestru spółek.

Kapitał zakładowy spółki akcyjnej

W przypadku spółki akcyjnej wymagane jest wniesienie kapitału zakładowego. Minimalna wysokość kapitału zakładowego spółki akcyjnej to 100 000 zł. Jest to dość wysoka kwota, dlatego ta forma działalności preferowana jest w przypadku poważniejszych przedsięwzięć.

Kapitał zakładowy podzielony jest udziały, które w przypadku spółki akcyjnej są akcjami. Nominalna wartość akcji jest taka sama. Minimalna wartość każdej akcji to 1 grosz. Właścicielami akcji są akcjonariusze. Mogą oni nimi handlować na giełdzie (w Polsce jest to Giełda Papierów Wartościowych lub system obrotu NewConnect).

Opodatkowanie spółki akcyjnej

W przypadku spółki akcyjnej, podobnie jak dzieje się to w spółce z o.o., mamy do czynienia z podwójnym opodatkowaniem. Najpierw podatek płaci spółka podatek dochodowy od osób prawnych (CIT), a potem mamy jeszcze do czynienia z podatkiem od dywidendy, jeśli akcjonariusz zdecyduje się wypłatę zysku dla siebie. Wtedy rozlicza się go podatkiem dochodowym.

Kto reprezentuje spółkę akcyjną?

Do reprezentowania spółki akcyjnej uprawniony jest zarząd. Akcjonariusze nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za zobowiązania spółki. Bieżącą organizacją kieruje zarząd, a także rada nadzorcza. Akcjonariusze spółki mogą wpływać na decyzje, poznawać plany firmy itd. poprzez walne zgromadzenie. W przypadku małych akcjonariuszy, którzy mają niewiele akcji ich wpływ na organizację może być znikomy. Właśnie ze względu na małą liczbę głosów.

Prowadzenie spraw spółki akcyjnej

Spora grupa dokumentów spółki akcyjnej musi być przygotowana w formie aktu notarialnego. Zarząd podejmuje też uchwały, trzeba obowiązkowo prowadzić pełną księgowość i składać co roku sprawozdania finansowe, które musi zbadać biegły rewident.

Większość dokumentów w spółce akcyjnej wymaga sporządzenia w formie aktu notarialnego, uchwały podejmowane są w sformalizowanym trybie, obowiązkowe jest prowadzenie pełnej księgowości i corocznego badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta. Prowadzanie pełnej księgowości służy lepszej kontroli wszelkich informacji finansowych dotyczących spółki.

Zalety spółki akcyjnej

Spółka akcyjna ma osobowość prawną. Jest podmiotem działającym niezależnie od swoich akcjonariuszy. Znaczy to tyle, że działa ona w swoim imieniu poprzez organy. Może zaciągać zobowiązania. Odrębność od akcjonariuszy powoduje, że akcjonariusze nie odpowiadają swoim prywatnym majątkiem za zobowiązania. Jedynym ryzykiem jest wysokość wniesionego wkładu.

Spółka akcyjna pozwala działać na dużą skalę. Wszystko dlatego, że ma specjalistyczne organy i profesjonalistów, którzy nią zarządzają.

KOMENTARZE
(0)