Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Umowa użyczenia pojazdu. Warunki zawarcia umowy

0
Podziel się:

Samochód wcale nie musi być sprzedawany. Można z niego korzystać za darmo na podstawie umowy użyczenia.

Użyczenie jest zgodą na bezpłatne użytkowanie pojazdu przez drugą stronę umowy
Użyczenie jest zgodą na bezpłatne użytkowanie pojazdu przez drugą stronę umowy (123RF)
bEJIZIkB

Umowa użyczenia pojazdu – co to?

Umowa użyczenia pojazdu to akt woli, na mocy którego użyczający (którym może być właściciel pojazdu) pozwala bezpłatnie używać określonej rzeczy (w tym przypadku pojazdu) w wyraźnie określonym celu. Innymi słowy, będzie to zgoda na to, by druga osoba mogła bezpłatnie użytkować pojazd.

To, co różni taką umowę od umowy najmu, czy dzierżawy to to, że jest ona nieodpłatna. Umowę użyczenia pojazdu można zawrzeć ustnie albo pisemnie. Nie ma w tym zakresie żadnej reguły. Decydują o tym strony.

bEJIZIkD

Umowa użyczenia pojazdu zakłada, że mamy do czynienia z dwoma stronami. Jedną z nich jest użyczający, drugą biorący. Umowa taka musi więc zawrzeć wszystkie dane, dzięki którym uda się właściwie zidentyfikować strony. Podstawą będzie imię i nazwisko, a także PESEL i numer dowodu tożsamości. W przypadku osób prawnych będzie to na pewno nazwa przedsiębiorcy, adres siedziby, NIP i KRS.

Warto podkreślić, że pojazd może użyczać nie tylko właściciel pojazdu, ale np. najemca. Jeśli użyczającym nie będzie właściciel, to wszelkie roszczenia właścicielskie będą spadały na użyczającego.

Przedmiot umowy użyczenia pojazdu

Umowa użyczenia pojazdu określa, że jej przedmiotem jest pojazd. Trzeba więc bardzo dokładnie podać wszelkie dane takiego pojazdu. Chodzi tu o model, pojemność silnika, a także rocznik, czy też kolor samochodu. Dobrze też wpisać wszystkie wady, które ma samochód oddawany w użytkowanie.

Jak może być użytkowany pojazd?

Strony mogą określić, w jaki sposób pojazd ma być używany. Można zastrzec, by był używany tylko do jazd krajowych, można też określić, że przebieg nie będzie wyższy niż określona wartość. Jeśli takich rzeczy nie ustalimy na początku, uznaje się, że pojazd może być używany zgodnie z przeznaczeniem, ale bez ograniczeń tego typu. Nie oznacza to, że dowolnie będzie można użyczyć pojazdu trzeciej osobie. Na to musi wyrazić zgodę użyczający.

bEJIZIkJ

Czas trwania umowy użyczenia

Umowa użyczenia samochodu powinna określać czas, na jaki jest zawarta. Jeśli czas trwania umowy będzie określony, to zakończy się ona w momencie, gdy upłynie ten czas. W przypadku gdy umowa nie będzie miała określonego czasu zakończenia, to musi zaistnieć konkretna liczba lub zdarzenie by cel został osiągnięty.

Kto ponosi koszty używania pojazdu przy umowie użyczenia?

Użyczający musi ponosić zwykłe koszty związane z użytkowaniem pojazdu. Chodzi tu o paliwo, myjnię, albo ewentualne naprawy. W przypadku napraw wykraczających poza normalne użytkowanie, to stosowane są przepisy kodeksu cywilnego.

bEJIZIkK

Warunki zwrotu

Podmiot, który bierze pojazd w użytkowanie, musi oddać go w stanie sprzed użyczenia. Warto jednak wyjaśnić, że biorący pojazd nie odpowiada za zużywanie się samochodu w trakcie użyczenia. Można jednak określić w umowie, że użyczający pokryje koszty wszystkich części, które się zużyły.

Jeśli chodzi o podatek, to w przypadku umowy użyczenia nie trzeba płacić podatku od czynności cywilnoprawnych.

bEJIZIle
KOMENTARZE
(0)