Notowania

Wniosek o świadczenie rehabilitacyjne. Kto może go złożyć?

Osoba przebywająca na zasiłku chorobowym, która wciąż jest niezdolna do pracy, ma prawo złożenia wniosku świadczenie rehabilitacyjne. Może się o nie ubiegać tylko ta osoba, której dalsze leczenia albo rehabilitacja dają szansę na odzyskanie zdolności do pracy.

Podziel się
Dodaj komentarz
(123RF)
Wniosek o świadczenie rehabilitacyjne należy złożyć razem z niezbędną dokumentacją

Komu przysługuje świadczenie rehabilitacyjne?

Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje trzem grupom osób. Pierwszą z nich są osoby ubezpieczone (zwykle pracownicy), którzy po tym, jak skończył się ich zasiłek chorobowy, wciąż nie są zdolni do pracy. Mimo to dalsze leczenie daje szansę na odzyskanie zdolności do pracy.

Drugą grupę stanowią ubezpieczeni, u których niezdolność do pracy zaistniała po tym, jak ustał tytuł ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego. Są oni ciągle niezdolni do pracy. Ważne jest jednak to, że dalsze leczenie lub rehabilitacja dają szansę na to, że mogą odzyskać zdolność do pracy. No i wreszcie trzecia grupa. Świadczenie rehabilitacyjne należne jest temu ubezpieczonemu, który po okresie, w którym pobierał zasiłek chorobowy z tytułu niezdolności do pracy, a która była spowodowana wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową wciąż niezdolny jest do pracy. I tak jak w poprzednich przypadkach dalsze leczenie lub rehabilitacja dają szansę, by zdolności do pracy były odzyskane. Ubezpieczony ma prawo starać się o to, żeby świadczenie rehabilitacyjne było wypłacone z ubezpieczenia wypadkowego.

Ze świadczenia rehabilitacyjnego nie może skorzystać:

  • emeryt;
  • rencista, który pobiera rentę z tytułu niezdolności do pracy;
  • osoba, która pobiera zasiłek dla bezrobotnych;
  • osoba, która pobiera świadczenie przedemerytalne;
  • osoba, która pobiera świadczenia kompensacyjne należne nauczycielom;
  • osoba, która przebywa na urlopie dla poratowania zdrowia.

W sytuacji świadczenia rehabilitacyjnego, przysługującego z powodu niezdolności spowodowanej wypadkiem w pracy, świadczenia nie będzie się należało, jeśli wyłączną przyczyną wypadku przy pracy było to, że naruszono przepisy dotyczące ochrony życia i zdrowia, albo też było to spowodowane umyślnie, albo na skutek niedbalstwa. Świadczenie nie będzie też należało się osobie, u której stwierdzono stan nietrzeźwości lub gdy wnioskodawca był pod wpływem środków odurzających i to przyczyniło się to tego, że powstał wypadek przy pracy.

Wypłacanie świadczenia rehabilitacyjnego

Świadczenie rehabilitacyjne będzie wypłacone przez okres, który jest niezbędny do tego, by przywrócić zdolność do pracy. Nie będzie jednak wypłacany dłużej niż przez 12 miesięcy. Roszczenie o wypłatę świadczenia rehabilitacyjnego może się przedawnić po upływie 6 miesięcy.

Świadczenie rehabilitacyjne musi być wypłacone w ciągu 60 dni od chwili, gdy został złożony wniosek o świadczenie rehabilitacyjne, a także niezbędne dokumenty. Jeśli ZUS wydał odmowną decyzję, to można złożyć na taką decyzję odwołanie do Sądu Ubezpieczeń Społecznych. Mamy na to miesiąc, licząc od chwili otrzymania decyzji.

Załączniki do wniosku o świadczenie rehabilitacyjne

Do wniosku o świadczenie trzeba dołączyć:

  • zaświadczenie o stanie zdrowia na druku ZUS N-9 (musi być wypełnione przez lekarza);
  • wywiad zawodowy z miejsca pracy na formularzu ZUS N-10.

Jeśli świadczenie jest wypłacanie przez ZUS, trzeba też będzie złożyć zaświadczenie płatnika składek. Zaświadczenie płatnika składek nie będzie konieczne w sytuacji, gdy złożone zostało przy ustaleniu prawa do zasiłku chorobowego, a okoliczności, które mają wpływ na prawo do świadczeń, nie zmieniły się.

komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz
23-01-2019

MarikaWarto spróbować, tym bardziej, że często trzeba bardzo szybko skorzystać z pomocy specjalisty. Ja na szczęście trafiłam w świetne ręce fizjoterapeuty … Czytaj całość

Rozwiń komentarze (1)