Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Faktoring w Polsce. Jak wybrać dobrą ofertę z rynku?

0
Podziel się

Przedsiębiorca mając do wyboru ofertę banków, niezależnych firm faktoringowych czy też windykacyjnych, staje przed trudną decyzją.

Faktoring w Polsce. Jak wybrać dobrą ofertę z rynku?
(Shironosov/Dreamstime)
bErCXVVN

Przedsiębiorca mając do wyboru ofertę banków, niezależnych firm faktoringowych czy też windykacyjnych, staje przed trudną decyzją. Tym bardziej, iż chodzi o stabilny dostęp do finansowania oraz rozwój jego firmy. Warto więc wiedzieć, czym różnią się oferty poszczególnych faktorów oraz która z nich będzie odpowiednia dla przedsiębiorcy z sektora MSP.

Oferty podmiotów świadczących usługę faktoringu mają swoje mocne oraz słabsze strony, dlatego każda z propozycji winna zostać rozpatrzona pod kątem potrzeb biznesowych konkretnego przedsiębiorcy. Faktorzy bankowi mogą przedstawić niższą cenę, ponieważ posiadają tańszy kapitał. Z drugiej strony przedsiębiorca powinien liczyć się z dłuższym procesem przygotowania transakcji oraz większymi wymogami dokumentacyjnym, jakie będą wymagane przy rozpoczęciu współpracy z instytucją bankową.

Największymi zaletami niezależnych od banku firm faktoringowych jest szybkość oraz elastyczność działania. Zaproponowana cena usługi jest zazwyczaj wyższa w porównaniu do faktoringu zrealizowanego w banku. Firmy windykacyjne oferujące faktoring mogą z kolei skusić przedsiębiorców kompleksowym rozwiązaniem dotyczącym zarówno należności wymagalnych, jak i nie wymagalnych. Tym samym mogą zaoferować kompleksową obsługę należności danego przedsiębiorstwa, czego unikają np. banki.

bErCXVVP

Firmy specjalizujące się w usłudze faktoringu mogą okazać się bardzo przydatne szczególnie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Powód jest bardzo prosty – firmy te nie posiadają wyspecjalizowanych służb odpowiedzialnych np. za ściąganie należności, weryfikowanie dokumentów finansowych czy odpowiednie udokumentowanie realizowanych transakcji. W tej sytuacji idealnym rozwiązaniem wydaje się outsourcing tego typu działań. Przedsiębiorca zleca na zewnątrz bardzo istotne zadanie, jakim jest kompleksowe zarządzanie należnościami, w tym m.in. poprawa płynności. Dzięki takiemu zabiegowi firma może skoncentrować się na bieżącej, podstawowej działalności, nie absorbując uwagi pracowników na dodatkowych zadaniach.

Faktoring jest usługą wielowymiarową, gdyż oprócz finansowania zawiera wiele usług dodatkowych, które szczególnie w czasach niepewnej sytuacji na rynkach, istotnie wspierają zarządzanie ryzykiem w firmie.

Dla przykładu, firmy faktoringowe weryfikują odbiorców klienta i wskazują, w jakich obszarach sprzedaż z odroczonym terminem płatności nie jest najlepszym rozwiązaniem. Dają także możliwość przejęcia ryzyka niewypłacalności kontrahenta, biorąc na siebie ciężar obsługi polisy ubezpieczeniowej. Ponadto, firmy faktoringowe przywiązują dużą wagę do odpowiedniego udokumentowania transakcji, co niekiedy może wywoływać początkową niechęć klienta. Często okazuje się jednak, zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych, gdy odbiorca spóźnia się z płatnościami, iż należyte udokumentowanie transakcji pomaga w szybkim i sprawnym odzyskaniu należności.

Specjaliści od faktoringu zwracają uwagę na fakt, iż modelowe rozwiązanie dla klienta nie polega na koncentrowaniu się tylko i wyłącznie na cenie. Należy mieć świadomość, że faktoring to w głównej mierze szereg konkretnych rozwiązań. W przypadku kredytu rzeczywiście liczy się głównie jego koszt, czyli oprocentowanie, jest to jednak dość prosta usługa. Jeśli firma uzyska pozytywną decyzję banku i ustanowione zostanie zabezpieczenie, następuje przekazanie środków z banku do klienta. Dość powszechną praktyką na rynku jest zestawianie ofert faktorów głównie pod względem cenowym. Co więcej, przedsiębiorcy porównują ceny usług faktoringowych z kredytami, podczas gdy rozwiązania te są diametralnie różne.

bErCXVVV

W przypadku faktoringu, jeśli przedsiębiorca skoncentruje swoją uwagę tylko na jak najniższej cenie, a nie zatroszczy się o odpowiednie skonstruowanie ram współpracy, może się okazać, że usługa jest dla niego niedostępna. W konsekwencji koszt pozyskania kapitału może okazać się wyższy niż wynikało to z wcześniej przeprowadzonych symulacji i obliczeń. Przedstawiony problem dobrze zilustruje przykład przedsiębiorcy świadczącego np. usługę transportową. Dokumentację wykonanej pracy odbiorca dostarcza do niego po 21 dniach, podczas gdy wymogi firmy faktoringowej zakładają przesłanie kopii dokumentacji w ciągu 7 dni od daty uruchomienia środków i przedstawienia faktury. W takiej sytuacji, pierwsze przekazanie środków finansowych przez faktora zapewne powiedzie się, ale kolejne mogą już zostać wstrzymane z powodu niedostarczenia dokumentów źródłowych. Tak więc, firma korzystająca z tak skonstruowanej umowy poniesie koszt wykupu faktur z pierwszego i drugiego zgłoszenia, ale wypłata kolejnego finansowania stanie
pod znakiem zapytania. Co za tym idzie, koszt pozyskanego kapitału w ramach faktoringu okaże się znacząco wyższy niż przedsiębiorca zakładał na początku.

Podsumowując, faktoring jest usługą wielowymiarową i kompleksową. Wspiera przedsiębiorcę na wielu płaszczyznach, od pozyskania finansowania przez weryfikację odbiorców, ewentualne przejęcie ryzyka niewypłacalności odbiorcy, aż po proces odzyskania należności. Nie ulega wątpliwości, że żadna ze znanych usług finansowych nie daje firmie tak szerokiego wachlarza rozwiązań.

Warto wspomnieć również o innym komforcie pracy przy korzystaniu z usługi faktoringowej. To faktor dzwoni w imieniu swojego klienta do jego kontrahentów i upomina się o uregulowanie płatności za towar lub usługę wykonaną przez przedsiębiorcę. Z kolei, w przypadku braku spłaty wymagalnego kredytu, to bank dzwoni do przedsiębiorcy i pyta kiedy środki zostaną zwrócone.

Przedsiębiorcy mogą wybierać spośród różnych wariantów faktoringu. Niezależnie czy będzie to firma faktoringowa, windykacyjna czy bank, na pewno znajdą rzetelną instytucję z dopasowaną indywidualnie usługą na miarę swoich potrzeb.

bErCXVVW
Czytaj więcej w Money.pl
Jak oszacować koszty faktoringu? Przed uzyskaniem środków z takiego źródła warto sprawdzić, czy jest ono opłacalne dla naszej firmy.
Czy faktoring może poprawic bilans? Salda należności otwartych oraz należności wymagalnych i trudno ściągalnych, które pogarszają wyniki finansowe firmy można zniwelować poprzez czyszczenie bilansu.
Jak wybrać dobrego faktora? Wielu przedsiębiorców odstrasza nadmiar dokumentacji, rozbudowane tabele dodatkowych opłat i prowizji, brak jasnej informacji o całkowitym koszcie usługi oraz konieczność deklaracji obrotów.
bErCXVWq
wiadomości
druki
Źródło:
money.pl
KOMENTARZE
(0)