Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Pracodawca musi chronić przed stresem w pracy

0
Podziel się:

Według przepisów BHP, należy dbać nie tylko o zdrowie fizyczne pracowników, ale i o ich psychikę.

Pracodawca musi chronić przed stresem w pracy
(Maica/iStockphoto)
bEILmDAl

Pracowników należy chronić nie tylko przed fizycznymi czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, ale także przed czynnikami stresogennymi.

Chcąc być w zgodzie z przepisami prawa dotyczącymi BHP pracodawca powinien sporządzić, w porozumieniu z zatrudnionymi, ocenę warunków pracy w zakładzie. Powinna ona uwzględniać także stresogenność wykonywanych zadań. Po dokonaniu oceny zatrudniający musi być w stanie - w przypadku kontroli Państwowej Inspekcji Pracy - że działania nie zakończyły się na sporządzeniu oceny, ale że w ślad za nią poszły działania usuwające zgłoszone zagrożenia dla zdrowia psychicznego pracowników - informuje PIP.

Do dokonania oceny posłużyć się można specjalnymi ankietami i kwestionariuszami. Uzyskać je można od Państwowej Inspekcji Pracy, Instytutu Medycyny Pracy
w Łodzi i Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie oraz od specjalistów bezpieczeństwa pracy. Wyniki oceny w każdym przypadku udokumentować należy w formie pisemnej - radzi PIP.

bEILmDAn

Obecnie nie ma ustawy lub przepisów prawa oddzielnie regulujących zagadnienie stresu w pracy. Obowiązkiem pracodawcy jest jednak ochrona zdrowia i życia pracowników poprzez zapewnienie im bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, w tym tak że psychospołecznych warunków pracy.

Zgodnie z przepisami prawa, należy odpowiednio wykorzystywać w powyższym celu osiągnięcia nauki i techniki, stosować środki zapobiegające chorobom zawodowym i innym chorobom związanym z wykonywaną pracą, a także oceniać i dokumentować ryzyko zawodowe wynikające z określonych prac. O wynikach oceny ryzyka przedsiębiorca ma obowiązek poinformować zatrudnionych.

Przykłady szkodliwych dla pracowników czynników, podawane przez Inspekcję:
przeciążenie ilościowe pracą praca wymaga znacznego wysiłku fizycznego; pracownicy pracują w pośpiechu i pod presją czasu; pracownicy zabierają pracę do domu, pracują w nad godzinach; w firmie brakuje pracowników
przeciążenie jakościowe pracą pracownicy nie mają przygotowania do wykonywania zlecanych im obowiązków; ponoszą odpowiedzialność za ludzi lub materialną
niedociążenie jakościowe pracą pracownicy wykonują proste, powtarzalne czynności; ich praca jest zautomatyzowana
brak wsparcia ze strony przełożonych i współpracowników system polegający na rywalizacji między pracownikami; brak informacji; brak narzędzi i środków umożliwiających wykonywanie pracy; brak informacji o wprowadzanych w firmie zmianach; uznaniowe traktowanie i ocenianie pracowników, dyskryminacja; przemoc fizyczna i psychiczna: groźby, wyśmiewanie, poniżanie; straszenie pracowników zwolnieniem
bEILmDAO
wiadomości
porady
Źródło:
money.pl
KOMENTARZE
(0)