Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Zaległości wobec pracowników to 1 promil całego funduszu płac

Zaległości wobec pracowników to 1 promil całego funduszu płac

Fot. Georgy Pchemyan/Dreamstime.com

Państwowa Inspekcja Pracy donosi, że wzrosła wartość zaległości płatniczych wobec pracowników. Opiewają one na kwotę 42 mln zł na koniec I kw. 2012 r. i dotyczą nieprawidłowości w 5,2 tys. firm w Polsce. Skala tego zjawiska jest jednak marginalna. Łączna wartość tych należności to mniej niż 1 promil całego funduszu płac w gospodarce.

Pojawienie się zaległości to skutek pogorszenia koniunktury, szczególnie odczuwanego przez firmy budowlano-montażowe. Problemy z płynnością powodują opóźnianie płatności wobec kontrahentów, często wobec budżetu, wreszcie – z reguły w ostatniej kolejności – wobec pracowników. Utrudnieniem w takiej sytuacji jest także zbytnia sztywność przepisów prawa pracy, która powoduje, że firmy nie mogą inaczej rozliczać czasu pracy w sytuacji załamania się rynku zamówień.

Choć zaległości płatnicze wobec pracowników są zjawiskiem marginalnym, nie powinny zdarzać się w ogóle. Poszkodowani pracownicy powinni zwracać się, za pośrednictwem wojewódzkich urzędów pracy, do Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Składki pracodawców do Funduszu, który jest powołany do częściowego rekompensowania pracownikom strat z tytułu zaległych wynagrodzeń, wyniosą w 2012 r. około 380 mln zł (odpowiada to 0,1 proc. podstawy naliczania składek, czyli mówiąc w uproszczeniu – dochodów brutto pracowników). Fundusz na początku 2012 r. dysponował środkami w wysokości prawie 2,5 mld zł.

Czytaj więcej w Money.pl
Sprawdź, o czym musisz pamiętać przy zatrudnianiu na praktyki
Wszelkie uzgodnienia pomiędzy stroną oferująca praktyki a praktykantem, muszą mieć formę pisemnej umowy - ustne deklaracje nie są wiążące.
Urlop macierzyński można przerwać
Przepisy kodeksu pracy przewidują wyjątek od zasady, że urlop macierzyński jest wykorzystywany w sposób ciągły.
Egzekucja fiskusa nie musi objąć komputera
Część firmowego majątku możemy ochronić przed egzekucją na poczet spłaty zaległości podatkowych.
płace, kadry, zaległości
Money.pl
Czytaj także
Polecane galerie
herr flick
193.200.47.* 2012-07-28 11:25
A SZARA STREFA KWITNIE W NAJLEPSZE:(BIEDAKI ,JAK WAM TAK ŻLE TO DO ROBOTY ZA 1200 NETTO!!!!!!!!!!!!!!!!
POWTORZĘ PO RAZ SETNY I BĘDĘ POWTARZAŁ DO ,,BULU,,
IM WIĘKSZE ZAROBKI TYM WIĘKSZE WYDATKI----KASA DO WAS WRACA BARANY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!