Money.pl Firma Wzory dokumentów

Urzędowe ZUS

Wzór dokumentu : A1 - Zaświadczenie o ustawodawstwie...

Stan na dzień: 04/07/2020
Kategoria dokumentu: ZUS
Tytuł dokumentu: A1 - Zaświadczenie o ustawodawstwie dotyczącym zabezpieczenia społecznego mającym zastosowanie do osoby uprawnionej
Liczba stron: 3
Format pliku: dot   Formularz wykonany jest w wersji aktywnej w formacie Word. Formularz można wypełniać na komputerze oraz zapisywać na dysku twardym.
Dostępność: Dokument jest nieaktualny i nie jest dostępny do pobrania.

Inne wzory dokumentów w kategorii "ZUS"