Money.pl Firma Wzory dokumentów

Urzędowe ZUS

Wzory dokumentów

Szukaj dokumentu:

ZUS

Nie możesz znaleźć dokumentu? Zamów go >>
Zapytaj o cenę. Zapewniamy bezpłatną wycenę zamawianego dokumentu.

Dokumenty "ZUS"

A1 - Zaświadczenie o ustawodawstwie dotyczącym zabezpieczenia społecznego mającym zastosowanie do osoby uprawnionej A1 - Zaświadczenie o ustawodawstwie dotyczącym zabezpieczenia społecznego mającym zastosowanie do osoby uprawnionej
E 101 - Zaświadczenie dotyczące ustawodawstwa właściwego E 101 - Zaświadczenie dotyczące ustawodawstwa właściwego
E 124 - Wniosek o zasiłek pogrzebowy E 124 - Wniosek o zasiłek pogrzebowy
E 207 - Informacje dotyczące przebiegu ubezpieczenia osoby ubezpieczonej E 207 - Informacje dotyczące przebiegu ubezpieczenia osoby ubezpieczonej
EKL EKL
EMZ EMZ
ENS ENS
ENSK ENSK
EPOM EPOM
ERN ERN
ERN-P ERN-P
EROP EROP
ERP-15 ERP-15
ERR-W ERR-W
ESP ESP
Informacja miesięczna dla osoby ubezpieczonej Informacja miesięczna dla osoby ubezpieczonej
Informacja o rachunku bankowym / zmianie rachunku bankowego w celu przekazania świadczeń przez ZUS Informacja o rachunku bankowym / zmianie rachunku bankowego w celu przekazania świadczeń przez ZUS
Informacja roczna dla osoby ubezpieczonej Informacja roczna dla osoby ubezpieczonej
Informacja w celu poświadczenia dokumentu o ustawodawstwie właściwym dla osoby która wykonuje pracę najemną w dwóch lub kilku Państwach Członkowskich UE Informacja w celu poświadczenia dokumentu o ustawodawstwie właściwym dla osoby która wykonuje pracę najemną w dwóch lub kilku Państwach Członkowskich UE
Informacja w celu wydania zaświadczenia o ustawodawstwie właściwym dla osoby która wykonuje pracę najemną w dwóch lub kilku Państwach Członkowskich UE na podstawie art. 13.1 Rozporządzenia Parlamentu i Rady (WE) Nr 883/2004 Informacja w celu wydania zaświadczenia o ustawodawstwie właściwym dla osoby która wykonuje pracę najemną w dwóch lub kilku Państwach Członkowskich UE na podstawie art. 13.1 Rozporządzenia Parlamentu i Rady (WE) Nr 883/2004
Informacja w celu wydania zaświadczenia o ustawodawstwie właściwym dla osoby prowadzącej w Polsce działalność gospodarczą na własny rachunek, która przenosi działalność czasowo na terytorium innego Państwa Członkowskiego UE Informacja w celu wydania zaświadczenia o ustawodawstwie właściwym dla osoby prowadzącej w Polsce działalność gospodarczą na własny rachunek, która przenosi działalność czasowo na terytorium innego Państwa Członkowskiego UE
Informacja z zebrania wykonawców Informacja z zebrania wykonawców
Informacje w zakresie rozrachunku aktywów + oświadczenie Informacje w zakresie rozrachunku aktywów + oświadczenie
Odwołanie od decyzji odmawiającej prawa do emerytury mężczyźnie po ukończeniu 60 lat życia ze względu na brak wymaganego okresu podlegania ubezpieczeniu społecznemu Odwołanie od decyzji odmawiającej prawa do emerytury mężczyźnie po ukończeniu 60 lat życia ze względu na brak wymaganego okresu podlegania ubezpieczeniu społecznemu
Oświadczenie o miejscu zamieszkania Oświadczenie o miejscu zamieszkania
Oświadczenie o objęciu udziału w podwyższonym kapitale zakładowym przez nowego wspólnika Oświadczenie o objęciu udziału w podwyższonym kapitale zakładowym przez nowego wspólnika
Oświadczenie o opłaceniu sładki na ubezpieczenie chorobowe Oświadczenie o opłaceniu sładki na ubezpieczenie chorobowe
Oświadczenie o przekazywaniu składki do Otwartego Funduszu Emerytalnego albo zewidencjonowaniu składki na subkoncie prowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oświadczenie o przekazywaniu składki do Otwartego Funduszu Emerytalnego albo zewidencjonowaniu składki na subkoncie prowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Podanie do pracodawcy o uzyskanie informacji niezbędnych do wypełnienia druku RP-7 Podanie do pracodawcy o uzyskanie informacji niezbędnych do wypełnienia druku RP-7
Polecenie przelewu/wpłata do ZUS - Należności z tytułu składek Polecenie przelewu/wpłata do ZUS - Należności z tytułu składek
Pozew o przyjęcie w poczet członków Pozew o przyjęcie w poczet członków
Pozew o wyłączenie wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Pozew o wyłączenie wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
RD-2 RD-2
RSO RSO
Uchwała wspólników spółki jawnej w sprawie powołania likwidatorów Uchwała wspólników spółki jawnej w sprawie powołania likwidatorów
Umowa pośrednictwa w najmie/dzierżawie nieruchomości (bez prawa wyłączności) Umowa pośrednictwa w najmie/dzierżawie nieruchomości (bez prawa wyłączności)
US-2 Informacja w celu wydania zaświadczenia o ustawodawstwie właściwym dla osoby która normalnie wykonuje działalność na własny rachunek w dwóch lub w kilku Państwach Członkowskich UE US-2 Informacja w celu wydania zaświadczenia o ustawodawstwie właściwym dla osoby która normalnie wykonuje działalność na własny rachunek w dwóch lub w kilku Państwach Członkowskich UE
US-7 US-7
Wniosek o otwarcie i ogłoszenie testamentu Wniosek o otwarcie i ogłoszenie testamentu
Wniosek o przesłanie informacji z otwarcia ofert Wniosek o przesłanie informacji z otwarcia ofert
Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym - fundacja, stowarzyszenie, inna organizacja społeczna lub zawodowa (KRS-W20) - wzór Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym - fundacja, stowarzyszenie, inna organizacja społeczna lub zawodowa (KRS-W20) - wzór
Wniosek o rentę socjalną Wniosek o rentę socjalną
Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej
Wniosek o układ ratalny z tytułu składek stanowiących pomoc de minimis/pomoc indywidualną przeznaczoną na restrukturyzację/pomoc indywidualną przeznaczoną na naprawę szkód wyrządzonych przez klęski żywiołowe lub inne nadzwyczajne zdarzenia Wniosek o układ ratalny z tytułu składek stanowiących pomoc de minimis/pomoc indywidualną przeznaczoną na restrukturyzację/pomoc indywidualną przeznaczoną na naprawę szkód wyrządzonych przez klęski żywiołowe lub inne nadzwyczajne zdarzenia
Wniosek o umorzenie należności z tytułu składek - abolicja matki Wniosek o umorzenie należności z tytułu składek - abolicja matki
Wniosek o wydanie zaświadczenia o okresie ubezpieczenia z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej Wniosek o wydanie zaświadczenia o okresie ubezpieczenia z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej
Wniosek o wydanie zaświadczenia o okresie ubezpieczenia z tytułu zatrudnienia / współpracy Wniosek o wydanie zaświadczenia o okresie ubezpieczenia z tytułu zatrudnienia / współpracy
Wniosek o wyjaśnienie braku dokonania wpłat przez Urząd Skarbowy do Otwartego Funduszu Emerytalnego Wniosek o wyjaśnienie braku dokonania wpłat przez Urząd Skarbowy do Otwartego Funduszu Emerytalnego
Wniosek o wyjaśnienie przyczyn nieprawidłowości związanych ze stwierdzeniem braku należnej składki na rachunku w Otwartym Funduszu Emerytalnym Wniosek o wyjaśnienie przyczyn nieprawidłowości związanych ze stwierdzeniem braku należnej składki na rachunku w Otwartym Funduszu Emerytalnym
Wniosek wierzyciela o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu Wniosek wierzyciela o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu
ZAS-12 ZAS-12
ZPW ZPW
ZUS ERP-6 ZUS ERP-6
ZUS ERR ZUS ERR
ZUS OL-FZLA ZUS OL-FZLA
ZUS OSW ZUS OSW
ZUS PEL ZUS PEL
ZUS RCA ZUS RCA
ZUS RCA cz. II ZUS RCA cz. II
ZUS RD-3 ZUS RD-3
ZUS RIA ZUS RIA
ZUS Rp-3 ZUS Rp-3
ZUS RWN ZUS RWN
ZUS Z-10 ZUS Z-10
ZUS Z-15a ZUS Z-15a
ZUS Z-15b ZUS Z-15b
ZUS Z-3 Zaświadczenie płatnika składek ZUS Z-3 Zaświadczenie płatnika składek
ZUS Z-3a Zaświadczenie płatnika składek ZUS Z-3a Zaświadczenie płatnika składek
ZUS Z-3b Zaświadczenie płatnika składek ZUS Z-3b Zaświadczenie płatnika składek
ZUS ZCNA ZUS ZCNA
ZUS ZRU - Zgłoszenie reklamacji do informacji o stanie konta osoby ubezpieczonej ZUS ZRU - Zgłoszenie reklamacji do informacji o stanie konta osoby ubezpieczonej
ZUS ZUA ZUS ZUA
ZUS ZZA ZUS ZZA
ZUS ZZP - Zgłoszenie zapytania płatnika ZUS ZZP - Zgłoszenie zapytania płatnika

Problemy z zamówieniem dokumentów prosimy zgłaszać mailem na adres: reklamacje@signform.pl