Wzór dokumentu : RSO

Stan na dzień: 10/12/2019
Kategoria dokumentu: ZUS
Tytuł dokumentu: RSO
Opis:

Wniosek o odroczenie terminu płatności składek do ZUS
RSO zastąpił wzór ZUS-EOP-02

Formularz obowiązuje od dnia 6 grudnia 2018 r.

Liczba stron: 2
Format pliku: pdf   Interaktywny formularz w formacie PDF
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.

Płatności za dokument

ERROR: Nie udało się sparsować metody productDetails product_id 4817 free 0 name RSO descr <p><strong><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Wniosek o odroczenie terminu pÅ‚atnoÅ›ci skÅ‚adek do ZUS</span></strong><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><br /> RSO</span>&nbsp;zastÄ…piÅ‚ wz&oacute;r&nbsp;ZUS-EOP-02</p> </span><strong><span style="color: #336600">Formularz obowiÄ…zuje&nbsp;od dnia&nbsp;6&nbsp;grudnia 2018 r.</span></strong></p> files filename doc_4817-0_A.pdf pages 2 photo 1551971567rso.png price 8,61 warranty_price_1 4,92 warranty_price_2 8,61 sms 1