Wzór dokumentu : ZUS PEL

Podgląd dokumentu:
zobacz dokument
Stan na dzień: 11/12/2019
Kategoria dokumentu: ZUS
Tytuł dokumentu: ZUS PEL
Opis:

Pełnomocnictwo / odwołanie pełnomocnictwa do wykonywania czynności prawnych w relacjach z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
Formularz obowiązujący od dnia 17 lipca 2019 r.

Liczba stron: 3
Format pliku: pdf   Interaktywny formularz w formacie PDF
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.

Płatności za dokument

ERROR: Nie udało się sparsować metody productDetails product_id 8702 free 0 name ZUS PEL descr <p><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><strong>PeÅ‚nomocnictwo / odwoÅ‚anie peÅ‚nomocnictwa do wykonywania czynnoÅ›ci prawnych w relacjach z ZakÅ‚adem UbezpieczeÅ„ SpoÅ‚ecznych</strong></span><strong><br /> </strong><span style="color: #336600"><strong>Formularz obowiÄ…zujÄ…cy od dnia 17 lipca 2019 r.<br /> files filename doc_8702-0_A.pdf pages 3 photo 1566468233zus-pel.png price 11,07 warranty_price_1 4,92 warranty_price_2 11,07 sms 0