Wzór dokumentu : ZUS DRA cz. II

Stan na dzień: 24/01/2020
Kategoria dokumentu: ZUS
Tytuł dokumentu: ZUS DRA cz. II
Opis:

Deklaracja rozliczeniowa cz. II dla osoby fizycznej wykonującej działalność gospodarczą na mniejszą skalę, która korzysta z obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne i opłaca składki wyłącznie za siebie
AKTYWNY FORMAT PDF. Wzór obowiązujący od 1 stycznia 2019 r.
Dz.U. 2018, poz. 2495 (załącznik 18)

Liczba stron: 1
Format pliku: pdf   Interaktywny formularz w formacie PDF
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.

Płatności za dokument

ERROR: Nie udało się sparsować metody productDetails product_id 3465 free 0 name ZUS DRA cz. II descr <p><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><strong>Deklaracja rozliczeniowa cz. II dla osoby fizycznej wykonujÄ…cej dziaÅ‚alność gospodarczÄ… na mniejszÄ… skalÄ™, która korzysta z obniżenia skÅ‚adek na ubezpieczenia spoÅ‚eczne i opÅ‚aca skÅ‚adki wyÅ‚Ä…cznie za siebie</strong></span><strong><br /> </strong><span style="color: #0000ff"><span style="color: #0000ff"><span style="color: #0000ff"><span style="color: #0000ff"><span style="color: #0000ff"><span style="color: #336600"><strong>AKTYWNY&nbsp;FORMAT&nbsp;PDF</strong></span><span>. <span style="color: #ff6600"><strong>Wz&oacute;r obowiÄ…zujÄ…cy od 1 stycznia 2019 r.<br /> </strong></span></span><span style="color: #0000ff">Dz.U. 2018, poz. 2495 (zaÅ‚Ä…cznik 18)</span></span></span></span></span></span></p> files filename doc_3465-0_A.pdf pages 1 photo 1546770451zus-dra-cz.-ii.png price 8,61 warranty_price_1 4,92 warranty_price_2 8,61 sms 1