Na skróty

Money.pl Firma Wzory dokumentów

ZAPISZ SIĘ NA BEZPŁATNY NEWSLETTERWzory dokumentów

Szukaj dokumentu:

Najpopularniejsze wzory dokumentów

Umowa przedwstępna o roboty budowlane Umowa przedwstępna o roboty budowlane
Wniosek o wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych, w których uczestniczą osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wniosek o wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych, w których uczestniczą osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Decyzja w sprawie dokonania potrącenia bieżących zobowiązań podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości i podatku leśnego z wierzytelności Decyzja w sprawie dokonania potrącenia bieżących zobowiązań podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości i podatku leśnego z wierzytelności
Wniosek o podwyższenie urzędowej ceny zbytu leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego objętego refundacją Wniosek o podwyższenie urzędowej ceny zbytu leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego objętego refundacją
Formularz koszty operacyjne - uzasadnienie Formularz koszty operacyjne - uzasadnienie
Zawiadomienie osoby skazanej o przekazaniu wyroku do wykonania w państwie członkowskim Unii Europejskiej Zawiadomienie osoby skazanej o przekazaniu wyroku do wykonania w państwie członkowskim Unii Europejskiej
Zestawienie dobowe zdarzeń odnotowanych przez Państwową Straż Pożarną Zestawienie dobowe zdarzeń odnotowanych przez Państwową Straż Pożarną
Opinia służbowa policjanta Opinia służbowa policjanta
ZUS Z-15 ZUS Z-15
Wniosek o wydanie świadectwa wiarygodności odbiorcy Wniosek o wydanie świadectwa wiarygodności odbiorcy
Rejestr podatku od czynności cywilnoprawnych Rejestr podatku od czynności cywilnoprawnych
PIT-40A/11A (12) PIT-40A/11A (12)
Zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego dla kandydatów na egzaminatorów Zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego dla kandydatów na egzaminatorów
PIT-11/8B (14) PIT-11/8B (14)
Protokół zdawczo-odbiorczy pracy naukowo-badawczej realizowanej w ramach badań własnych/statutowych Protokół zdawczo-odbiorczy pracy naukowo-badawczej realizowanej w ramach badań własnych/statutowych
Wezwanie do Zespołu Opieki Zdrowotnej w celu zaszczepienia dziecka Wezwanie do Zespołu Opieki Zdrowotnej w celu zaszczepienia dziecka
ZUS Rp-3a ZUS Rp-3a
Formularz gwarancji wykonania Formularz gwarancji wykonania
Wniosek o wydanie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego homeopatycznego Wniosek o wydanie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego homeopatycznego
Sprawozdanie z kontroli pracy poborcy skarbowego Sprawozdanie z kontroli pracy poborcy skarbowego
Problemy z zamówieniem dokumentów prosimy zgłaszać mailem na adres: reklamacje@signform.pl
Praca w Polsce. Brakuje wykwalifikowanych pracowników Praca w Polsce. Brakuje wykwalifikowanych pracowników
Pracodawcy szukają zupełnie innych kompetencji niż te, które mają ubiegający się o stanowisko kandydaci.

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI