Na skróty

Money.pl Firma Wzory dokumentów

ZAPISZ SIĘ NA BEZPŁATNY NEWSLETTERWzory dokumentów

Szukaj dokumentu:

Najpopularniejsze wzory dokumentów

Zaświadczenie o ukończeniu określonej formy kształcenia Zaświadczenie o ukończeniu określonej formy kształcenia
Wniosek o przedłużenie wizy Schengen lub wizy krajowej Wniosek o przedłużenie wizy Schengen lub wizy krajowej
Wcześniejsze dokumentacje i dodatki do dokumentacji dla złóż kopalin stałych Wcześniejsze dokumentacje i dodatki do dokumentacji dla złóż kopalin stałych
Pozew o stwierdzenie nieważności uchwały wspólników spółki z o.o. Pozew o stwierdzenie nieważności uchwały wspólników spółki z o.o.
Świadectwo przewozowe EUR.1 Nr A Świadectwo przewozowe EUR.1 Nr A
Decyzja w sprawie odmowy umorzenia odsetek za zwłokę (opłaty prolongacyjnej) Decyzja w sprawie odmowy umorzenia odsetek za zwłokę (opłaty prolongacyjnej)
PIT-40 (16) PIT-40 (16)
Informacja dotycząca opłaty za podziemne składowanie odpadów Informacja dotycząca opłaty za podziemne składowanie odpadów
Zezwolenie na import produktu leczniczego/badanego produktu leczniczego Zezwolenie na import produktu leczniczego/badanego produktu leczniczego
Wniosek o ustalenie numeru porządkowego budynku Wniosek o ustalenie numeru porządkowego budynku
NIP-1A Informacja o wpisach do rejestrów lub ewidencji w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej (Załącznik do formularza NIP-1) NIP-1A Informacja o wpisach do rejestrów lub ewidencji w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej (Załącznik do formularza NIP-1)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przekraczającego górne wartości progowe Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przekraczającego górne wartości progowe
Rejestr zgód dotyczących niejawnego nabycia, zbycia lub przejęcia przedmiotów pochodzących z przestępstwa ulegających przepadkowi Rejestr zgód dotyczących niejawnego nabycia, zbycia lub przejęcia przedmiotów pochodzących z przestępstwa ulegających przepadkowi
Wzór notatki urzędowej z kontroli podmiotu nie będącego pracodawcą (PIP) Wzór notatki urzędowej z kontroli podmiotu nie będącego pracodawcą (PIP)
Wniosek o zabezpieczenie alimentów na rzecz dzieci Wniosek o zabezpieczenie alimentów na rzecz dzieci
Protokół zabezpieczenia dokumentu lub rzeczy stanowiących materiał dowodowy Protokół zabezpieczenia dokumentu lub rzeczy stanowiących materiał dowodowy
ZUS Z-15 Wniosek o uzyskanie zasiłku opiekuńczego ZUS Z-15 Wniosek o uzyskanie zasiłku opiekuńczego
Wniosek o wydanie zezwolenia na loty w szczególnych okolicznościach (statek powietrzny) Wniosek o wydanie zezwolenia na loty w szczególnych okolicznościach (statek powietrzny)
PIT/Z PIT/Z
Decyzja w sprawie dokonania zabezpieczenia na majątku podatnika oraz wspólnym rachunku bankowym z tytułu podatku od nieruchomości Decyzja w sprawie dokonania zabezpieczenia na majątku podatnika oraz wspólnym rachunku bankowym z tytułu podatku od nieruchomości
Problemy z zamówieniem dokumentów prosimy zgłaszać mailem na adres: reklamacje@signform.pl
Podróże służbowe. Opłaty parkingowe i za autostradę a kilometrówka Podróże służbowe. Opłaty parkingowe i za autostradę a kilometrówka
Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych oraz od osób fizycznych nie zawierają definicji podróży służbowej.

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI