Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.pl Firma Wzory dokumentów

Wzory dokumentów

Szukaj dokumentu:

Najpopularniejsze wzory dokumentów

Protokół w sprawie wypowiedzenia się strony w sprawie zgromadzonego materiału dowodowego Protokół w sprawie wypowiedzenia się strony w sprawie zgromadzonego materiału dowodowego
Umowa o pracę na zastępstwo Umowa o pracę na zastępstwo
Arkusz okresowej oceny prokuratora (ocena współpracownika - fakultatywna) Arkusz okresowej oceny prokuratora (ocena współpracownika - fakultatywna)
Wniosek o udzielenie pozwolenia na czasowe wyprowadzenie towarów objętych procedurą składu celnego Wniosek o udzielenie pozwolenia na czasowe wyprowadzenie towarów objętych procedurą składu celnego
Wniosek o zezwolenie na zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika Wniosek o zezwolenie na zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika
PIT-36 -(Excel 2000 lub nowszy) PIT-36 -(Excel 2000 lub nowszy)
Roczne sprawozdanie o rodzaju i masie przyjętych do przetwarzania i przetworzonych zużytych baterii i zużytych akumulatorów oraz o osiągniętych poziomach recyklingu Roczne sprawozdanie o rodzaju i masie przyjętych do przetwarzania i przetworzonych zużytych baterii i zużytych akumulatorów oraz o osiągniętych poziomach recyklingu
Wniosek o wszczęcie egzekucji z wynagrodzenia za pracę lub z ruchomości Wniosek o wszczęcie egzekucji z wynagrodzenia za pracę lub z ruchomości
Wniosek o udzielenie zgody na służbę w obcym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej Wniosek o udzielenie zgody na służbę w obcym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej
Formularz FIN.14 - Pozostałe aktywa Formularz FIN.14 - Pozostałe aktywa
PIT-40 (19) PIT-40 (19)
Upoważnienie do nadawania i odbioru przesyłek zawierających informacje niejawne Upoważnienie do nadawania i odbioru przesyłek zawierających informacje niejawne
Wniosek o wypłatę zaliczki - Załącznik V do umowy dotacji - Program Przygotowanie do działania na rynku europejskim Wniosek o wypłatę zaliczki - Załącznik V do umowy dotacji - Program Przygotowanie do działania na rynku europejskim
Umowa najmu dotycząca lokalu w budynku Umowa najmu dotycząca lokalu w budynku
Wniosek o dofinansowanie konferencji naukowej Wniosek o dofinansowanie konferencji naukowej
Propozycja zawarcia umowy kupna-sprzedaży, rękojmia Propozycja zawarcia umowy kupna-sprzedaży, rękojmia
Propozycja zawarcia umowy najmu Propozycja zawarcia umowy najmu
Formularz wniosku o przyznanie kompensaty ofiarom przestępstw Formularz wniosku o przyznanie kompensaty ofiarom przestępstw
Kalkulacja kosztów utrzymania 1 m2 powierzchni użytkowej miejsca w internacie / kwaterze internatowej Kalkulacja kosztów utrzymania 1 m2 powierzchni użytkowej miejsca w internacie / kwaterze internatowej
Zakres informacji objętych kwartalnym sprawozdaniem dotyczącym sytuacji finansowej pracowniczego towarzystwa Zakres informacji objętych kwartalnym sprawozdaniem dotyczącym sytuacji finansowej pracowniczego towarzystwa
Problemy z zamówieniem dokumentów prosimy zgłaszać mailem na adres: reklamacje@signform.pl
Jakie obowiązki ma pracodawca w upalne dni? Napoje to nie wszystko Jakie obowiązki ma pracodawca w upalne dni? Napoje to nie wszystko
Jeśli w pomieszczeniu biurowym, w którym jest wykonywana lekka praca, temperatura przekracza 28 st. C., pracodawca ma obowiązek zapewnić nieodpłatne zimne napoje w ilości zaspokajającej potrzeby pracowników.

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI

Dwie trzecie firm ma problem ze znalezieniem odpowiednich pracowników Dwie trzecie firm ma problem ze znalezieniem odpowiednich pracowników
Tylko co druga firma monitoruje efektywność procesu rekrutacji, a mniej niż 40 proc. sprawdza trafność wyboru. Zmiana podejścia do procesu zatrudniania może pomóc pracodawcom obniżyć wydatki, które trafiają na ten cel. Skuteczna rekrutacja wraz ze zmieniającym się na korzyść pracownika rynkiem pracy będą coraz poważniejszym wyzwaniem. Dziś traktuje ją tak 70 proc. HR-owców.