wp.pl
wp.pl
Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.pl Firma Wzory dokumentów

Wzory dokumentów

Szukaj dokumentu:

Najpopularniejsze wzory dokumentów

Wniosek o rejestrację albo wyrejestrowanie pojazdu, o którym mowa w art. 73 ust. 2a ustawy Wniosek o rejestrację albo wyrejestrowanie pojazdu, o którym mowa w art. 73 ust. 2a ustawy
Księga kontroli rektyfikacji i odwadniania alkoholu etylowego Księga kontroli rektyfikacji i odwadniania alkoholu etylowego
Oświadczenie o niewykonywaniu zawodu lekarza (przez przedsiębiorcę/hurtownika farmaceutycznego) Oświadczenie o niewykonywaniu zawodu lekarza (przez przedsiębiorcę/hurtownika farmaceutycznego)
Wniosek o przyznanie karty dużej rodziny lub wydanie duplikatu karty dużej rodziny Wniosek o przyznanie karty dużej rodziny lub wydanie duplikatu karty dużej rodziny
Ewidencja przekazanych lub otrzymanych informacji w sprawach zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe Ewidencja przekazanych lub otrzymanych informacji w sprawach zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe
Rozszerzenie koncesji - rozpowszechnianie programu drogą kablową Rozszerzenie koncesji - rozpowszechnianie programu drogą kablową
Informacja o stanie środków na rachunku pomocniczym państwowej jednostki budżetowej Informacja o stanie środków na rachunku pomocniczym państwowej jednostki budżetowej
CIT-8B CIT-8B
Wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia wydawniczego promującego eksport lub sprzedaż na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej Wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia wydawniczego promującego eksport lub sprzedaż na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej
Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej
Formularz PW-ADM Formularz PW-ADM
Wniosek o wpis do rejestru instytucji szkoleniowych Wniosek o wpis do rejestru instytucji szkoleniowych
PIT-40A/11A PIT-40A/11A
Decyzja w sprawie zmiany decyzji ostatecznej w sprawie określenia wysokości zobowiązania w podatku od nieruchomości Decyzja w sprawie zmiany decyzji ostatecznej w sprawie określenia wysokości zobowiązania w podatku od nieruchomości
Wniosek o wydanie zarządzenia odnośnie ochrony majątku osoby pozostającej pod opieką Wniosek o wydanie zarządzenia odnośnie ochrony majątku osoby pozostającej pod opieką
Wniosek o dział spadku Wniosek o dział spadku
F-01/I-01 F-01/I-01
Oświadczenie osoby uprawnionej, o którym mowa w art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej Oświadczenie osoby uprawnionej, o którym mowa w art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej
Świadectwo jakości potwierdzające zgodność procesu wyrabiania wyrobu winiarskiego ze specyfikacją (chronione oznaczenie geograficzne) Świadectwo jakości potwierdzające zgodność procesu wyrabiania wyrobu winiarskiego ze specyfikacją (chronione oznaczenie geograficzne)
Wniosek o wydanie dalszego tytułu wykonawczego w celu prowadzenia egzekucji z kilku składowych części majątku dłużnika Wniosek o wydanie dalszego tytułu wykonawczego w celu prowadzenia egzekucji z kilku składowych części majątku dłużnika
Problemy z zamówieniem dokumentów prosimy zgłaszać mailem na adres: reklamacje@signform.pl
W spółce Bezpieczny List w lipcu 2016 r. nie płacono za nadgodziny W spółce Bezpieczny List w lipcu 2016 r. nie płacono za nadgodziny
Niewypłacenie dodatków za pracę w nocy, nadgodziny oraz ekwiwalentów za niewykorzystany urlop - takie m.in. nieprawidłowości w spółce Bezpieczny List wykazała kontrola Państwowej Inspekcji Pracy.

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI

Dwie trzecie firm ma problem ze znalezieniem odpowiednich pracowników Dwie trzecie firm ma problem ze znalezieniem odpowiednich pracowników
Tylko co druga firma monitoruje efektywność procesu rekrutacji, a mniej niż 40 proc. sprawdza trafność wyboru. Zmiana podejścia do procesu zatrudniania może pomóc pracodawcom obniżyć wydatki, które trafiają na ten cel. Skuteczna rekrutacja wraz ze zmieniającym się na korzyść pracownika rynkiem pracy będą coraz poważniejszym wyzwaniem. Dziś traktuje ją tak 70 proc. HR-owców.