Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.pl Firma Wzory dokumentów

Wzory dokumentów

Szukaj dokumentu:

Najpopularniejsze wzory dokumentów

Oświadczenie pracownika o zaznajomieniu się z przepisami BHP i przepisami przeciwpożarowymi Oświadczenie pracownika o zaznajomieniu się z przepisami BHP i przepisami przeciwpożarowymi
PIT-36L (2) PIT-36L (2)
Wniosek o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego mającego na celu ocenę zdolności zainteresowanego podmiotu do prowadzenia działalności w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż węglowodorów oraz wydobywania węglowodorów ze złóż Wniosek o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego mającego na celu ocenę zdolności zainteresowanego podmiotu do prowadzenia działalności w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż węglowodorów oraz wydobywania węglowodorów ze złóż
Książka stażu cząstkowego pielęgniarek i położnych Książka stażu cząstkowego pielęgniarek i położnych
Oświadczenie o zobowiązaniu się do zapłacenia kwoty wynikającej z długu mogącego powstać z tytułu dokonywania przewozów towarów objętych wspólną procedurą tranzytową Oświadczenie o zobowiązaniu się do zapłacenia kwoty wynikającej z długu mogącego powstać z tytułu dokonywania przewozów towarów objętych wspólną procedurą tranzytową
KRS-WF KRS-WF
Kondolencje Kondolencje
Formularz FIN.03 - Udziałowe instrumenty finansowe z kodem ISIN Formularz FIN.03 - Udziałowe instrumenty finansowe z kodem ISIN
Faks Faks
Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (PB-4) Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (PB-4)
Oświadczenie o przekazywaniu składki do Otwartego Funduszu Emerytalnego albo zewidencjonowaniu składki na subkoncie prowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oświadczenie o przekazywaniu składki do Otwartego Funduszu Emerytalnego albo zewidencjonowaniu składki na subkoncie prowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Wzór postanowienia organu egzekucyjnego w sprawie rozpoznania zarzutów, oddalającego zarzuty (PIP) Wzór postanowienia organu egzekucyjnego w sprawie rozpoznania zarzutów, oddalającego zarzuty (PIP)
PIT-40A/11A (16) PIT-40A/11A (16)
Upomnienie pracownika z powodu nieodpowiedniego zachowania Upomnienie pracownika z powodu nieodpowiedniego zachowania
Wniosek o zawarcie umowy agencyjnej (Karta agenta) Wniosek o zawarcie umowy agencyjnej (Karta agenta)
Kwartalna informacja zarządu wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej o przedsiębiorcach wpłacających opłaty produktowe wynikające z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym Kwartalna informacja zarządu wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej o przedsiębiorcach wpłacających opłaty produktowe wynikające z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym
Deklaracja celna eksportowo-importowa dla towarów, które są własnością wojsk Deklaracja celna eksportowo-importowa dla towarów, które są własnością wojsk
Wzór wezwania celem złożenia wyjaśnień (PIP) Wzór wezwania celem złożenia wyjaśnień (PIP)
INF 6 - Odprawa czasowa INF 6 - Odprawa czasowa
Decyzja określająca nadpłatę w podatku od nieruchomości Decyzja określająca nadpłatę w podatku od nieruchomości
Problemy z zamówieniem dokumentów prosimy zgłaszać mailem na adres: reklamacje@signform.pl
Kodeks pracy do zmiany. "Przepisy powinny być jasne" Kodeks pracy do zmiany. "Przepisy powinny być jasne"
Przepisy kodeksu pracy powinny być jasne i zrozumiałe zarówno dla pracowników jak i pracodawców - uważa Główny Inspektor Pracy Roman Giedrojć. W piątek opracowywanie nowego kodeksu rozpocznie Komisja Kodyfikacyjna Prawa Pracy.

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI

Dwie trzecie firm ma problem ze znalezieniem odpowiednich pracowników Dwie trzecie firm ma problem ze znalezieniem odpowiednich pracowników
Tylko co druga firma monitoruje efektywność procesu rekrutacji, a mniej niż 40 proc. sprawdza trafność wyboru. Zmiana podejścia do procesu zatrudniania może pomóc pracodawcom obniżyć wydatki, które trafiają na ten cel. Skuteczna rekrutacja wraz ze zmieniającym się na korzyść pracownika rynkiem pracy będą coraz poważniejszym wyzwaniem. Dziś traktuje ją tak 70 proc. HR-owców.