wp.pl
wp.pl
Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.pl Firma Wzory dokumentów

Urzędowe

Wzory dokumentów

Szukaj dokumentu:

Urzędowe

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Państwowa Inspekcja Pracy (PIP) Państwowa Inspekcja Pracy (PIP)
Zamówienia Publiczne Zamówienia Publiczne
Administracja i Samorządy Administracja i Samorządy
Ubezpieczenia Ubezpieczenia
ZUS ZUS
Instytut Pamięci Narodowej (IPN) Instytut Pamięci Narodowej (IPN)
Edukacja Edukacja
Wyjazdy-Przyjazdy Wyjazdy-Przyjazdy
Główny Urząd Statystyczny (GUS) Główny Urząd Statystyczny (GUS)
Urząd Skarbowy Urząd Skarbowy
USC USC
PFRON PFRON
WOPR WOPR
Ministerstwo Środowiska Ministerstwo Środowiska
Parafialne Parafialne
Urząd Patentowy RP Urząd Patentowy RP
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA)
Państwowa Komisja Wyborcza Państwowa Komisja Wyborcza
Państwowa Agencja Atomistyki Państwowa Agencja Atomistyki
Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
KRUS KRUS
Urząd Komunikacji Elektronicznej Urząd Komunikacji Elektronicznej
Służba Zdrowia Służba Zdrowia
Telekomunikacja / Teleinformatyka Telekomunikacja / Teleinformatyka
Pomoc Publiczna Pomoc Publiczna
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK)
Ministerstwo Obrony Narodowej Ministerstwo Obrony Narodowej
Główny Urząd Miar (GUM) Główny Urząd Miar (GUM)
Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) Komisja Nadzoru Finansowego (KNF)
Ministerstwo Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Informatyzacji Ministerstwo Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Informatyzacji
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (KRRiT) Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (KRRiT)
Ministerstwo Skarbu Państwa Ministerstwo Skarbu Państwa
Ministerstwo Finansów Ministerstwo Finansów
Dokumentacja w Kancelarii Tajnej Dokumentacja w Kancelarii Tajnej
Agencja Rynku Rolnego Agencja Rynku Rolnego
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
Ośrodek Pomocy Społecznej Ośrodek Pomocy Społecznej
Ministerstwo Sprawiedliwości Ministerstwo Sprawiedliwości
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Rządowe Centrum Legislacji Rządowe Centrum Legislacji
Państwowa Inspekcja Sanitarna Państwowa Inspekcja Sanitarna
IT IT
Ochrona informacji niejawnych Ochrona informacji niejawnych
Izba/Służba Celna Izba/Służba Celna
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Inspekcja Handlowa Inspekcja Handlowa
Honorowe Odznaczenia Honorowe Odznaczenia
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Pocztowe Pocztowe
Przemoc w rodzinie Przemoc w rodzinie
Umowa TimeShare Umowa TimeShare
Deweloperzy Deweloperzy
Centralne Biuro Antykorupcyjne Centralne Biuro Antykorupcyjne
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
Administracja i Cyfryzacja Administracja i Cyfryzacja
Ministerstwo Sportu i Turystyki Ministerstwo Sportu i Turystyki
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Ośrodek Ruchu Drogowego Ośrodek Ruchu Drogowego
Urząd Lotnictwa Cywilnego Urząd Lotnictwa Cywilnego
Urząd Dozoru Technicznego Urząd Dozoru Technicznego
Nie możesz znaleźć dokumentu? Zamów go >>
Zapytaj o cenę. Zapewniamy bezpłatną wycenę zamawianego dokumentu.
Problemy z zamówieniem dokumentów prosimy zgłaszać mailem na adres: reklamacje@signform.pl
Kogo będą szukać firmy? Nowe pokolenie pracowników musi się buntować Kogo będą szukać firmy? Nowe pokolenie pracowników musi się buntować
W zmieniającym się świecie firmy potrzebują pracowników - "buntowników": potrafiących proponować własne rozwiązania, a jednocześnie wdrażać je. Aby ich dostarczyć, trzeba aktywności przy wprowadzaniu nowoczesnych form kształcenia, w którym powinien też uczestniczyć biznes- uważają przedsiębiorcy i naukowcy.

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI

Dwie trzecie firm ma problem ze znalezieniem odpowiednich pracowników Dwie trzecie firm ma problem ze znalezieniem odpowiednich pracowników
Tylko co druga firma monitoruje efektywność procesu rekrutacji, a mniej niż 40 proc. sprawdza trafność wyboru. Zmiana podejścia do procesu zatrudniania może pomóc pracodawcom obniżyć wydatki, które trafiają na ten cel. Skuteczna rekrutacja wraz ze zmieniającym się na korzyść pracownika rynkiem pracy będą coraz poważniejszym wyzwaniem. Dziś traktuje ją tak 70 proc. HR-owców.