Na skróty

Money.pl Firma Wzory dokumentów

Urzędowe Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (KRRiT)

ZAPISZ SIĘ NA BEZPŁATNY NEWSLETTERWzory dokumentów

Szukaj dokumentu:
Nie możesz znaleĽć dokumentu? Zamów go >>
Zapytaj o cenę. Zapewniamy bezpłatn± wycenę zamawianego dokumentu.

Dokumenty "Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (KRRiT)"

Informacje ekonomiczno-finansowe - rozpowszechnianie programu drog± kablow± lub drog± rozsiewcz± naziemn± w sposób cyfrowy w standardzie DVB-H Informacje ekonomiczno-finansowe - rozpowszechnianie programu drog± kablow± lub drog± rozsiewcz± naziemn± w sposób cyfrowy w standardzie DVB-H
Informacje ekonomiczno-finansowe - rozprowadzanie lub rozpowszechnianie programu drog± rozsiewcz± naziemn± lub satelitarn± Informacje ekonomiczno-finansowe - rozprowadzanie lub rozpowszechnianie programu drog± rozsiewcz± naziemn± lub satelitarn±
Informacje o podmiocie Informacje o podmiocie
Informacje programowe - rozpowszechnianie programu drog± kablow± lub drog± rozsiewcz± naziemn± w sposób cyfrowy w standardzie DVB-H Informacje programowe - rozpowszechnianie programu drog± kablow± lub drog± rozsiewcz± naziemn± w sposób cyfrowy w standardzie DVB-H
Informacje programowe - rozpowszechnianie programu radiofonicznego drog± rozsiewcz± naziemn± lub satelitarn± Informacje programowe - rozpowszechnianie programu radiofonicznego drog± rozsiewcz± naziemn± lub satelitarn±
Informacje programowe - rozpowszechnianie programu telewizyjnego drog± rozsiewcz± naziemn± lub satelitarn± Informacje programowe - rozpowszechnianie programu telewizyjnego drog± rozsiewcz± naziemn± lub satelitarn±
Informacje techniczne -  udzielenie koncesji oraz rozszerzenie koncesji na rozpowszechnianie programu drog± rozsiewcz± naziemn± w sposób analogowy Informacje techniczne - udzielenie koncesji oraz rozszerzenie koncesji na rozpowszechnianie programu drog± rozsiewcz± naziemn± w sposób analogowy
Informacje techniczne - rozpowszechnianie programu radiowego / telewizyjnego drog± kablow± Informacje techniczne - rozpowszechnianie programu radiowego / telewizyjnego drog± kablow±
Informacje techniczne - rozprowadzanie lub rozpowszechnianie programu radiowego / telewizyjnego drog± rozsiewcz± satelitarn± Informacje techniczne - rozprowadzanie lub rozpowszechnianie programu radiowego / telewizyjnego drog± rozsiewcz± satelitarn±
Informacje techniczne - udzielenie koncesji oraz rozszerzenie koncesji na rozpowszechnianie programu drog± rozsiewcz± naziemn± w sposób cyfrowy Informacje techniczne - udzielenie koncesji oraz rozszerzenie koncesji na rozpowszechnianie programu drog± rozsiewcz± naziemn± w sposób cyfrowy
Księga rejestrowa programów rozprowadzanych Księga rejestrowa programów rozprowadzanych
Księga rejestrowa programów telewizyjnych rozpowszechnianych wył±cznie w systemie teleinformatycznym Księga rejestrowa programów telewizyjnych rozpowszechnianych wył±cznie w systemie teleinformatycznym
O¶wiadczenie kandydata na członka rady nadzorczej Telewizji Polskiej, Polskiego Radia lub spółek radiofonii regionalnej O¶wiadczenie kandydata na członka rady nadzorczej Telewizji Polskiej, Polskiego Radia lub spółek radiofonii regionalnej
O¶wiadczenie o uprawnieniu do zwolnienia od opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych O¶wiadczenie o uprawnieniu do zwolnienia od opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych
Rozszerzenie koncesji - rozpowszechnianie programu drog± kablow± Rozszerzenie koncesji - rozpowszechnianie programu drog± kablow±
Rozszerzenie koncesji - rozpowszechnianie programu drog± rozsiewcz± naziemn± w sposób analogowy lub w sposób cyfrowy w standardzie DVB-T Rozszerzenie koncesji - rozpowszechnianie programu drog± rozsiewcz± naziemn± w sposób analogowy lub w sposób cyfrowy w standardzie DVB-T
Rozszerzenie koncesji - rozpowszechnianie programu drog± rozsiewcz± naziemn± w sposób analogowy lub w sposób cyfrowy w standardzie DVB-T Rozszerzenie koncesji - rozpowszechnianie programu drog± rozsiewcz± naziemn± w sposób analogowy lub w sposób cyfrowy w standardzie DVB-T
Sprawozdanie kwartalne z realizacji obowi±zku rozpowszechniania audycji informacyjnych, publicystycznych i dokumentalnych oraz audycji przezentuj±cych kampanie społeczne Sprawozdanie kwartalne z realizacji obowi±zku rozpowszechniania audycji informacyjnych, publicystycznych i dokumentalnych oraz audycji przezentuj±cych kampanie społeczne
Sprawozdanie z realizacji obowi±zku rozpowszechniania audycji informuj±cych o możliwo¶ci i zasadach przekazywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych organizacjom pożytku publicznego Sprawozdanie z realizacji obowi±zku rozpowszechniania audycji informuj±cych o możliwo¶ci i zasadach przekazywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych organizacjom pożytku publicznego
Wyci±g z ewidencji czasu nadawania audycji europejskich, audycji wytworzonych pierwotnie w języku polskim, audycji europejskich wytworzonych przez producentów niezależnych Wyci±g z ewidencji czasu nadawania audycji europejskich, audycji wytworzonych pierwotnie w języku polskim, audycji europejskich wytworzonych przez producentów niezależnych
Wyci±g z ewidencji czasu nadawania audycji europejskich, audycji wytworzonych pierwotnie w języku polskim, audycji europejskich wytworzonych przez producentów niezależnych Wyci±g z ewidencji czasu nadawania audycji europejskich, audycji wytworzonych pierwotnie w języku polskim, audycji europejskich wytworzonych przez producentów niezależnych
Zawiadomienie o nadaniu indywidualnego numeru identyfikacyjnego użytkownika odbiornika radiofonicznego i telewizyjnego Zawiadomienie o nadaniu indywidualnego numeru identyfikacyjnego użytkownika odbiornika radiofonicznego i telewizyjnego
Zawiadomienie o zatwierdzeniu przeprowadzonej zmiany danych użytkownika odbiornika radiofonicznego i telewizyjnego Zawiadomienie o zatwierdzeniu przeprowadzonej zmiany danych użytkownika odbiornika radiofonicznego i telewizyjnego
Zgłoszenie o dokonanie wpisu do rejestru programów rozprowadzanych Zgłoszenie o dokonanie wpisu do rejestru programów rozprowadzanych
Zgłoszenie o dokonanie wpisu do rejestru programów telewizyjnych rozpowszechnianych wył±cznie w systemie teleinformatycznym Zgłoszenie o dokonanie wpisu do rejestru programów telewizyjnych rozpowszechnianych wył±cznie w systemie teleinformatycznym
Zgłoszenie rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych albo zmiany danych Zgłoszenie rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych albo zmiany danych

Problemy z zamówieniem dokumentów prosimy zgłaszać mailem na adres: reklamacje@signform.pl
Podróże służbowe. Opłaty parkingowe i za autostradę a kilometrówka Podróże służbowe. Opłaty parkingowe i za autostradę a kilometrówka
Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych oraz od osób fizycznych nie zawieraj± definicji podróży służbowej.

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI