Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.pl Firma Wzory dokumentów

Urzędowe Ministerstwo Obrony Narodowej

Wzory dokumentów

Szukaj dokumentu:

Ministerstwo Obrony Narodowej

Nie możesz znaleźć dokumentu? Zamów go >>
Zapytaj o cenę. Zapewniamy bezpłatną wycenę zamawianego dokumentu.

Dokumenty "Ministerstwo Obrony Narodowej"

Akta postępowania dyscyplinarnego prowadzonego wobec żołnierza Akta postępowania dyscyplinarnego prowadzonego wobec żołnierza
Decyzja Dowódcy / Kierownika w sprawie dodatkowego wynagrodzenia dla rzecznika dyscyplinarnego Decyzja Dowódcy / Kierownika w sprawie dodatkowego wynagrodzenia dla rzecznika dyscyplinarnego
Decyzja w sprawie przydziału żołnierzowi kwatery/lokalu mieszkalnego Decyzja w sprawie przydziału żołnierzowi kwatery/lokalu mieszkalnego
Informacja o podejrzeniu, rozpoznaniu i stwierdzeniu związku poszczególnych chorób ze służbą Informacja o podejrzeniu, rozpoznaniu i stwierdzeniu związku poszczególnych chorób ze służbą
Informacja o zakończeniu i wynikach czynności operacyjno-rozpoznawczych Informacja o zakończeniu i wynikach czynności operacyjno-rozpoznawczych
Kalkulacja roczna kosztów utrzymania 1 m2 powierzchni użytkowej miejsca w internatach/kwaterach internatowych oddziału regionalnego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Kalkulacja roczna kosztów utrzymania 1 m2 powierzchni użytkowej miejsca w internatach/kwaterach internatowych oddziału regionalnego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej
Kalkulacja stawki opłat za używanie 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego położonego w budynku Skarbu Państwa Kalkulacja stawki opłat za używanie 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego położonego w budynku Skarbu Państwa
Kalkulacja stawki opłat za używanie 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego położonego w budynku wspólnoty mieszkaniowej/spółdzielni mieszkaniowej Kalkulacja stawki opłat za używanie 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego położonego w budynku wspólnoty mieszkaniowej/spółdzielni mieszkaniowej
Karta ewidencyjna kandydata na żołnierza zawodowego Karta ewidencyjna kandydata na żołnierza zawodowego
Karta okresowej kontroli eksploatacyjnej urządzenia lub przyrządu kontrolno-pomiarowego stanowiącego wyposażenie stanowiska kontrolnego Karta okresowej kontroli eksploatacyjnej urządzenia lub przyrządu kontrolno-pomiarowego stanowiącego wyposażenie stanowiska kontrolnego
Karta powołania do czynnej służby wojskowej Karta powołania do czynnej służby wojskowej
Karta przebiegu służby funkcjonariusza w Służbie Więziennej Karta przebiegu służby funkcjonariusza w Służbie Więziennej
Karta przydziału kryzysowego Karta przydziału kryzysowego
Karta skierowania do służby w formacji uzbrojonej Karta skierowania do służby w formacji uzbrojonej
Karta ukarania żołnierza Karta ukarania żołnierza
Karta wypożyczeń teczki akt personalnych Karta wypożyczeń teczki akt personalnych
Karta wyróżnień żołnierza Karta wyróżnień żołnierza
Kontrakt na wykonanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych Kontrakt na wykonanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych
Krótka historia choroby Krótka historia choroby
Książka ewidencji przejazdów drogowych pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej Książka ewidencji przejazdów drogowych pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
Lista osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej (wersja nieobowiązująca) Lista osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej (wersja nieobowiązująca)
Lista poszkodowanych w zdarzeniu masowym Lista poszkodowanych w zdarzeniu masowym
Lista stawiennictwa osób do kwalifikacji wojskowej Lista stawiennictwa osób do kwalifikacji wojskowej
Lista wyników sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych Lista wyników sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych
Meldunek o wypadku, o naruszeniu dyscypliny wojskowej Meldunek o wypadku, o naruszeniu dyscypliny wojskowej
Meldunek o zmianie miejsca zamieszkania i zameldowania oraz danych kontaktowych żołnierza Meldunek o zmianie miejsca zamieszkania i zameldowania oraz danych kontaktowych żołnierza
Meldunek o zmianie wykształcenia cywilnego, stopnia / tytułu naukowego, specjalizacji (uprawnień) zawodowych, wyszkolenia wojskowego Meldunek o zmianie wykształcenia cywilnego, stopnia / tytułu naukowego, specjalizacji (uprawnień) zawodowych, wyszkolenia wojskowego
Meldunek o zmianie, nadanie odznaczenia państwowego, nadanie innego odznaczenia - z wyłączeniem medali resortu obrony narodowej Meldunek o zmianie, nadanie odznaczenia państwowego, nadanie innego odznaczenia - z wyłączeniem medali resortu obrony narodowej
Meldunek o zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej Meldunek o zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej
Meldunek o zwolnieniu ze służby kandydackiej Meldunek o zwolnieniu ze służby kandydackiej
Opinia służbowa żołnierza zawodowego Opinia służbowa żołnierza zawodowego
Orzeczenie Dowódcy (Kierownika) o uniewinnieniu, umorzeniu postępowania dyscyplinarnego, odstąpieniu od ukarania, o ukaraniu Orzeczenie Dowódcy (Kierownika) o uniewinnieniu, umorzeniu postępowania dyscyplinarnego, odstąpieniu od ukarania, o ukaraniu
Orzeczenie Dowódcy (Kierownika) o utrzymaniu w mocy, zmianie, uchyleniu orzeczenia dyscyplinarnego Orzeczenie Dowódcy (Kierownika) o utrzymaniu w mocy, zmianie, uchyleniu orzeczenia dyscyplinarnego
Orzeczenie Dowódcy (Kierownika) w sprawie odroczenia, przerwania wykonania ukarania Orzeczenie Dowódcy (Kierownika) w sprawie odroczenia, przerwania wykonania ukarania
Orzeczenie Dowódcy (Kierownika) w sprawie zmiany, uchylenia prawomocnego orzeczenia dyscyplinarnego Orzeczenie Dowódcy (Kierownika) w sprawie zmiany, uchylenia prawomocnego orzeczenia dyscyplinarnego
Orzeczenie o odroczeniu w całości/w części/rozłożeniu na raty wykonania kary pieniężnej Orzeczenie o odroczeniu w całości/w części/rozłożeniu na raty wykonania kary pieniężnej
Orzeczenie o odroczeniu/przerwaniu wykonania kary dyscyplinarnej zakazu opuszczania wyznaczonego miejsca przebywania/aresztu koszarowego Orzeczenie o odroczeniu/przerwaniu wykonania kary dyscyplinarnej zakazu opuszczania wyznaczonego miejsca przebywania/aresztu koszarowego
Orzeczenie psychologiczne stwierdzające istnienie lub brak przeciwskazań do odbywania czynnej służby wojskowej w wyspecjalizowanych służbach Sił Zbrojnych wymagających szczególnych predyspozycji Orzeczenie psychologiczne stwierdzające istnienie lub brak przeciwskazań do odbywania czynnej służby wojskowej w wyspecjalizowanych służbach Sił Zbrojnych wymagających szczególnych predyspozycji
Orzeczenie psychologiczne stwierdzające istnienie lub brak przeciwskazań do pełnienia zawodowej służby wojskowej Orzeczenie psychologiczne stwierdzające istnienie lub brak przeciwskazań do pełnienia zawodowej służby wojskowej
Postanowienie Dowódcy (Kierownika) o odmowie przyjęcia odwołania Postanowienie Dowódcy (Kierownika) o odmowie przyjęcia odwołania
Postanowienie Dowódcy (Kierownika) o odmowie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego wobec żołnierza Postanowienie Dowódcy (Kierownika) o odmowie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego wobec żołnierza
Postanowienie Dowódcy (Kierownika) o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie wzruszenia prawomocnego orzeczenia dyscyplinarnego Postanowienie Dowódcy (Kierownika) o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie wzruszenia prawomocnego orzeczenia dyscyplinarnego
Postanowienie Dowódcy (Kierownika) o odtworzeniu, odmowie odtworzenia akt postępowania dyscyplinarnego Postanowienie Dowódcy (Kierownika) o odtworzeniu, odmowie odtworzenia akt postępowania dyscyplinarnego
Postanowienie Dowódcy (Kierownika) o ustaleniu właściwości organu dyscyplinarnego Postanowienie Dowódcy (Kierownika) o ustaleniu właściwości organu dyscyplinarnego
Postanowienie Dowódcy (Kierownika) o uzupełnieniu materiału dowodowego Postanowienie Dowódcy (Kierownika) o uzupełnieniu materiału dowodowego
Postanowienie Dowódcy (Kierownika) o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego wobec żołnierza Postanowienie Dowódcy (Kierownika) o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego wobec żołnierza
Postanowienie Dowódcy (Kierownika) o wyłączeniu, o odmowie wyłączenia organu dyscyplinarnego, rzecznika dyscyplinarnego z postępowania dyscyplinarnego Postanowienie Dowódcy (Kierownika) o wyłączeniu, o odmowie wyłączenia organu dyscyplinarnego, rzecznika dyscyplinarnego z postępowania dyscyplinarnego
Postanowienie Dowódcy (Kierownika) o zastosowaniu dyscyplinarnego środka zapobiegawczego Postanowienie Dowódcy (Kierownika) o zastosowaniu dyscyplinarnego środka zapobiegawczego
Postanowienie Dowódcy (Kierownika) o zawieszeniu postępowania dyscyplinarnego, podjęciu zawieszonego postępowania dyscyplinarnego Postanowienie Dowódcy (Kierownika) o zawieszeniu postępowania dyscyplinarnego, podjęciu zawieszonego postępowania dyscyplinarnego
Postanowienie Dowódcy (Kierownika) o zbadaniu przesłanek wzruszenia prawomocnego orzeczenia dyscyplinarnego Postanowienie Dowódcy (Kierownika) o zbadaniu przesłanek wzruszenia prawomocnego orzeczenia dyscyplinarnego
Postanowienie Dowódcy (Kierownika), Prokuratora Wojskowego o przejęciu postępowania dyscyplinarnego Postanowienie Dowódcy (Kierownika), Prokuratora Wojskowego o przejęciu postępowania dyscyplinarnego
Postanowienie Rzecznika Dyscyplinarnego, Dowódcy (Kierownika) o sprostowaniu błędu, oczywistej pomyłki, o odmowie sprostowania błędu, oczywistej pomyłki Postanowienie Rzecznika Dyscyplinarnego, Dowódcy (Kierownika) o sprostowaniu błędu, oczywistej pomyłki, o odmowie sprostowania błędu, oczywistej pomyłki
Pozwolenie na wejście do urządzenia ciśnieniowego Pozwolenie na wejście do urządzenia ciśnieniowego
Protokół badania śliny, krwi, moczu, wydzieliny organizmu Protokół badania śliny, krwi, moczu, wydzieliny organizmu
Protokół informacji uzyskanych od świadka Protokół informacji uzyskanych od świadka
Protokół powypadkowy w Służbie Więziennej Protokół powypadkowy w Służbie Więziennej
Protokół przesłuchania świadka, biegłego, przeprowadzenia konfrontacji Protokół przesłuchania świadka, biegłego, przeprowadzenia konfrontacji
Protokół przyjęcia wyjaśnień od obwinionego Protokół przyjęcia wyjaśnień od obwinionego
Protokół przyjęcia/zdania kwatery internatowej/miejsca w internacie Protokół przyjęcia/zdania kwatery internatowej/miejsca w internacie
Protokół przyjęcia/zdania kwatery/lokalu mieszkalnego na podstawie decyzji Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Protokół przyjęcia/zdania kwatery/lokalu mieszkalnego na podstawie decyzji Wojskowej Agencji Mieszkaniowej
Protokół użycia urządzenia kontrolno-pomiarowego do oznaczania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu lub narkotyków w organizmie Protokół użycia urządzenia kontrolno-pomiarowego do oznaczania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu lub narkotyków w organizmie
Protokół wyjaśnień złożonych przez poszkodowanego Protokół wyjaśnień złożonych przez poszkodowanego
Protokół zapoznania obwinionego, obrońcy z całością materiałów zebranych w postępowaniu dyscyplinarnym, z uzupełnionymi materiałami postępowania dyscyplinarnego Protokół zapoznania obwinionego, obrońcy z całością materiałów zebranych w postępowaniu dyscyplinarnym, z uzupełnionymi materiałami postępowania dyscyplinarnego
Rejestr alfabetyczny teczek akt personalnych i kart ewidencyjnych Rejestr alfabetyczny teczek akt personalnych i kart ewidencyjnych
Rejestr badań technicznych pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji i innych pojazdów użytkowanych w sposób szczególny Rejestr badań technicznych pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji i innych pojazdów użytkowanych w sposób szczególny
Rejestr podejrzeń, rozpoznań i stwierdzeń związku poszczególnych chorób ze służbą Rejestr podejrzeń, rozpoznań i stwierdzeń związku poszczególnych chorób ze służbą
Rejestr postępowań dyscyplinarnych Rejestr postępowań dyscyplinarnych
Rejestr umieszczonych w pojazdach cech identyfikacyjnych oraz wykonanych i umieszczonych w pojazdach tabliczek znamionowych zastępczych Rejestr umieszczonych w pojazdach cech identyfikacyjnych oraz wykonanych i umieszczonych w pojazdach tabliczek znamionowych zastępczych
Rejestr wypadków pozostających w związku z pełnieniem Służby Więziennej Rejestr wypadków pozostających w związku z pełnieniem Służby Więziennej
Rozkaz / Decyzja Dowódcy / Kierownika dotycząca wyznaczenia / odwołania z funkcji rzecznika dyscyplinarnego Rozkaz / Decyzja Dowódcy / Kierownika dotycząca wyznaczenia / odwołania z funkcji rzecznika dyscyplinarnego
Rozkaz, Decyzja Dowódcy (Kierownika) w sprawie polecenia poddania żołnierza badaniom koniecznym do ustalenia zawartości alkoholu lub narkotyków w organizmie Rozkaz, Decyzja Dowódcy (Kierownika) w sprawie polecenia poddania żołnierza badaniom koniecznym do ustalenia zawartości alkoholu lub narkotyków w organizmie
Rozkaz, Decyzja Dowódcy (Kierownika) w sprawie wyróżnienia za zasługi Rozkaz, Decyzja Dowódcy (Kierownika) w sprawie wyróżnienia za zasługi
Rozkaz, Decyzja Dowódcy (Kierownika) w sprawie zarządzenia wykonania ukarania Rozkaz, Decyzja Dowódcy (Kierownika) w sprawie zarządzenia wykonania ukarania
Rozkaz, Decyzja Dowódcy (Kierownika) w sprawie zarządzenia wykonania warunkowo zawieszonego ukarania Rozkaz, Decyzja Dowódcy (Kierownika) w sprawie zarządzenia wykonania warunkowo zawieszonego ukarania
Skierowanie do zamieszkiwania w internacie/kwaterze internatowej żołnierza służby stałej/żołnierza służby kontraktowej/żołnierza odbywającego okresową służbę wojskową Skierowanie do zamieszkiwania w internacie/kwaterze internatowej żołnierza służby stałej/żołnierza służby kontraktowej/żołnierza odbywającego okresową służbę wojskową
Skierowanie do zamieszkiwania w internacie/kwaterze internatowej żołnierza zawodowego/pracownika zatrudnionego w jednostce organizacyjnej podległej lub nadzorowanej przez Ministra Obrony Narodowej/dziecka żołnierza/dziecka pracownika Skierowanie do zamieszkiwania w internacie/kwaterze internatowej żołnierza zawodowego/pracownika zatrudnionego w jednostce organizacyjnej podległej lub nadzorowanej przez Ministra Obrony Narodowej/dziecka żołnierza/dziecka pracownika
Skierowanie na badania do wojskowej komisji lekarskiej Skierowanie na badania do wojskowej komisji lekarskiej
Skierowanie na badania psychologiczne stwierdzające istnienie lub brak przeciwskazań do odbywania czynnej służby wojskowej w wyspecjalizowanych służbach Sił Zbrojnych wymagających szczególnych predyspozycji Skierowanie na badania psychologiczne stwierdzające istnienie lub brak przeciwskazań do odbywania czynnej służby wojskowej w wyspecjalizowanych służbach Sił Zbrojnych wymagających szczególnych predyspozycji
Skierowanie na badania psychologiczne w celu stwierdzenia przeciwskazań do pełnienia zawodowej służby wojskowej Skierowanie na badania psychologiczne w celu stwierdzenia przeciwskazań do pełnienia zawodowej służby wojskowej
Spis dokumentów dotyczących: materiałów opiniodawczych, materiałów uzupełniających, karalności Spis dokumentów dotyczących: materiałów opiniodawczych, materiałów uzupełniających, karalności
Sprawozdanie o przemieszczeniu rannych i chorych w podmiotach leczniczych Sprawozdanie o przemieszczeniu rannych i chorych w podmiotach leczniczych
Świadectwo służby żołnierza Świadectwo służby żołnierza
Umowa dla żołnierzy zawodowych, którzy zostali skierowani przez organ wojskowy na studia lub naukę albo staż, kurs lub specjalizację w kraju lub za granicą/dla żołnierza pełniącego służbę kandydacką pobierającego naukę Umowa dla żołnierzy zawodowych, którzy zostali skierowani przez organ wojskowy na studia lub naukę albo staż, kurs lub specjalizację w kraju lub za granicą/dla żołnierza pełniącego służbę kandydacką pobierającego naukę
Umowa o podniesienie kwalifikacji zawodowych przydatnych w służbie wojskowej z Wojskowym Komendantem Uzupełnień Umowa o podniesienie kwalifikacji zawodowych przydatnych w służbie wojskowej z Wojskowym Komendantem Uzupełnień
Umowa o przeprowadzenie szkolenia (kursu) doskonalącego lub podnoszącego kwalifikacje osób przeznaczonych do odbycia zasadniczej służby wojskowej z Szefem Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego Umowa o przeprowadzenie szkolenia (kursu) doskonalącego lub podnoszącego kwalifikacje osób przeznaczonych do odbycia zasadniczej służby wojskowej z Szefem Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego
Umowa o udzielenie pomocy w związku z pobieraniem przez żołnierza zawodowego nauki Umowa o udzielenie pomocy w związku z pobieraniem przez żołnierza zawodowego nauki
Upoważnienie do przeprowadzania badań technicznych pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji i innych pojazdów użytkowanych w sposób szczególny Upoważnienie do przeprowadzania badań technicznych pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji i innych pojazdów użytkowanych w sposób szczególny
Upoważnienie do udostępnienia żołnierzom Żandarmerii Wojskowej danych osobowych uzyskanych przez uprawnione organy, służby i instytucje państwowe w wyniku wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych lub prowadzenia kontroli operacyjnej Upoważnienie do udostępnienia żołnierzom Żandarmerii Wojskowej danych osobowych uzyskanych przez uprawnione organy, służby i instytucje państwowe w wyniku wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych lub prowadzenia kontroli operacyjnej
Wezwanie do kwalifikacji wojskowej Wezwanie do kwalifikacji wojskowej
Wkładka do krótkiej historii choroby Wkładka do krótkiej historii choroby
Wniosek do prokuratora okręgowego w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Żandarmerię Wojskową czynności niejawnego nabycia, zbycia lub przejęcia przedmiotów przestępstwa, a także przyjęcia lub wręczenia korzyści majątkowej Wniosek do prokuratora okręgowego w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Żandarmerię Wojskową czynności niejawnego nabycia, zbycia lub przejęcia przedmiotów przestępstwa, a także przyjęcia lub wręczenia korzyści majątkowej
Wniosek do Wojskowej Agencji Mieszkaniowej o przydział kwatery lub innego lokalu mieszkalnego Wniosek do Wojskowej Agencji Mieszkaniowej o przydział kwatery lub innego lokalu mieszkalnego
Wniosek do Wojskowej Agencji Mieszkaniowej o przydział miejsca mi/mojemu dziecku w internacie albo kwaterze internatowej Wniosek do Wojskowej Agencji Mieszkaniowej o przydział miejsca mi/mojemu dziecku w internacie albo kwaterze internatowej
Wniosek do Wojskowej Agencji Mieszkaniowej o przydział miejsca w internacie albo kwaterze internatowej Wniosek do Wojskowej Agencji Mieszkaniowej o przydział miejsca w internacie albo kwaterze internatowej
Wniosek o dobrowolne poddanie się ukaraniu przez żołnierza Wniosek o dobrowolne poddanie się ukaraniu przez żołnierza
Wniosek o dokonanie w paszporcie wpisu Wniosek o dokonanie w paszporcie wpisu
Wniosek o mianowanie na pierwszy stopień oficerski (podporucznika), stopień oficerski generała, stopień oficerski admirała, stopień wojskowy Marszałka Polski. Wniosek o mianowanie na pierwszy stopień oficerski (podporucznika), stopień oficerski generała, stopień oficerski admirała, stopień wojskowy Marszałka Polski.
Wniosek o mianowanie na stopień wojskowy Wniosek o mianowanie na stopień wojskowy
Wniosek o nadanie medalu "Za zasługi dla obronności kraju" Wniosek o nadanie medalu "Za zasługi dla obronności kraju"
Wniosek o nieodpłatne przekazanie mienia ruchomego Skarbu Państwa będącego we władaniu jednostek organizacyjnych podległych MON Wniosek o nieodpłatne przekazanie mienia ruchomego Skarbu Państwa będącego we władaniu jednostek organizacyjnych podległych MON
Wniosek o powołanie do służby kandydackiej (uczelni wojskowej / szkoły podoficerskiej / ośrodka szkolenia) w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego Wniosek o powołanie do służby kandydackiej (uczelni wojskowej / szkoły podoficerskiej / ośrodka szkolenia) w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego
Wniosek o powołanie do służby przygotowawczej Wniosek o powołanie do służby przygotowawczej
Wniosek o przydział lokalu mieszkalnego przeznaczonego dla funkcjonariusza Służby Wywiadu Wojskowego Wniosek o przydział lokalu mieszkalnego przeznaczonego dla funkcjonariusza Służby Wywiadu Wojskowego
Wniosek o przydział tymczasowej kwatery przeznaczonej dla funkcjonariusza Służby Wywiadu Wojskowego Wniosek o przydział tymczasowej kwatery przeznaczonej dla funkcjonariusza Służby Wywiadu Wojskowego
Wniosek o przyznanie nagrody rocznej osobom kierującym Agencją Mienia Wojskowego i Wojskową Agencją Mieszkaniową Wniosek o przyznanie nagrody rocznej osobom kierującym Agencją Mienia Wojskowego i Wojskową Agencją Mieszkaniową
Wniosek o przyznanie świadczenia socjalnego dla emerytów i rencistów wojskowych Wniosek o przyznanie świadczenia socjalnego dla emerytów i rencistów wojskowych
Wniosek o rejestrację pojazdu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej Wniosek o rejestrację pojazdu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
Wniosek o udzielenie akredytacji w zakresie obronności i bezpieczeństwa (akredytacji OiB) Wniosek o udzielenie akredytacji w zakresie obronności i bezpieczeństwa (akredytacji OiB)
Wniosek o udzielenie zgody na służbę w obcym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej Wniosek o udzielenie zgody na służbę w obcym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej
Wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec żołnierza Wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec żołnierza
Wniosek o wydanie karty tożsamości Wniosek o wydanie karty tożsamości
Wniosek o wydanie upoważnienia do przeprowadzania badań technicznych pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji i innych pojazdów użytkowanych w sposób szczególny Wniosek o wydanie upoważnienia do przeprowadzania badań technicznych pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji i innych pojazdów użytkowanych w sposób szczególny
Wniosek o wyłączenie organu dyscyplinarnego, rzecznika dyscyplinarnego z postępowania dyscyplinarnego Wniosek o wyłączenie organu dyscyplinarnego, rzecznika dyscyplinarnego z postępowania dyscyplinarnego
Wniosek o wypłatę dopłaty do wypoczynku funkcjonariuszowi Służby Kontrwywiadu Wojskowego i członkom jego rodziny Wniosek o wypłatę dopłaty do wypoczynku funkcjonariuszowi Służby Kontrwywiadu Wojskowego i członkom jego rodziny
Wniosek o wypłatę świadczenia pieniężnego w związku z zatrudnieniem osoby/zastępstwem na stanowisku żołnierza rezerwy posiadającego nadany przydział kryzysowy i odbywającego ćwiczenia wojskowe/pełniącego okresową służbę wojskową Wniosek o wypłatę świadczenia pieniężnego w związku z zatrudnieniem osoby/zastępstwem na stanowisku żołnierza rezerwy posiadającego nadany przydział kryzysowy i odbywającego ćwiczenia wojskowe/pełniącego okresową służbę wojskową
Wniosek o wzruszenie prawomocnego orzeczenia dyscyplinarnego Wniosek o wzruszenie prawomocnego orzeczenia dyscyplinarnego
Wniosek o zawarcie kontraktu na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych w korpusie oficerów/podoficerów/szeregowych Wniosek o zawarcie kontraktu na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych w korpusie oficerów/podoficerów/szeregowych
Wniosek o zwrot kosztów dojazdu funkcjonariusza Służby Więziennej Wniosek o zwrot kosztów dojazdu funkcjonariusza Służby Więziennej
Wniosek w sprawie wydania orzeczenia w postępowaniu dyscyplinarnym w pierwszej instancji Wniosek w sprawie wydania orzeczenia w postępowaniu dyscyplinarnym w pierwszej instancji
Wniosek w sprawie wydania orzeczenia w postępowaniu odwoławczym Wniosek w sprawie wydania orzeczenia w postępowaniu odwoławczym
Wniosek w sprawie wzruszenia prawomocnego orzeczenia dyscyplinarnego Wniosek w sprawie wzruszenia prawomocnego orzeczenia dyscyplinarnego
Wniosek zbiorczy o mianowanie na pierwszy stopień oficerski absolwentów Wniosek zbiorczy o mianowanie na pierwszy stopień oficerski absolwentów
Wojskowy wniosek o mianowanie na pierwszy stopień oficerski (podporucznika), stopień oficerski generała, stopień oficerski admirała, stopień wojskowy Marszałka Polski Wojskowy wniosek o mianowanie na pierwszy stopień oficerski (podporucznika), stopień oficerski generała, stopień oficerski admirała, stopień wojskowy Marszałka Polski
Wykaz dni pełnienia służby funkcjonariusza Służby Więziennej Wykaz dni pełnienia służby funkcjonariusza Służby Więziennej
Wzór wniosku o nadanie odznaki honorowej "BENE MERITO" za działalność wzmacniającą pozycję Polski na arenie międzynarodowej Wzór wniosku o nadanie odznaki honorowej "BENE MERITO" za działalność wzmacniającą pozycję Polski na arenie międzynarodowej
Zapotrzebowanie na przejazd drogowy pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej Zapotrzebowanie na przejazd drogowy pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
Zarządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Żandarmerię Wojskową czynności niejawnego nabycia, zbycia lub przejęcia przedmiotów przestępstwa, a także przyjęcia lub wręczenia korzyści majątkowej Zarządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Żandarmerię Wojskową czynności niejawnego nabycia, zbycia lub przejęcia przedmiotów przestępstwa, a także przyjęcia lub wręczenia korzyści majątkowej
Zarządzenie wykonania kary dyscyplinarnej/i środka dyscyplinarnego Zarządzenie wykonania kary dyscyplinarnej/i środka dyscyplinarnego
Zarządzenie wykonania warunkowego zawieszenia wykonania kary dyscyplinarnej Zarządzenie wykonania warunkowego zawieszenia wykonania kary dyscyplinarnej
Zaświadczenie lekarskie funkcjonariusza Służby Więziennej Zaświadczenie lekarskie funkcjonariusza Służby Więziennej
Zaświadczenie o uczestniczeniu w działaniach poza granicami państwa weterana lub weterana poszkodowanego Zaświadczenie o uczestniczeniu w działaniach poza granicami państwa weterana lub weterana poszkodowanego
Zaświadczenie o umieszczeniu w pojeździe cech identyfikacyjnych lub o wykonaniu i umieszczeniu w pojeździe tabliczki znamionowej zastępczej Zaświadczenie o umieszczeniu w pojeździe cech identyfikacyjnych lub o wykonaniu i umieszczeniu w pojeździe tabliczki znamionowej zastępczej
Zaświadczenie o zaliczaniu sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych Zaświadczenie o zaliczaniu sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych
Zawiadomienie o osadzeniu w zakładzie karnym, areszcie śledczym oraz o zwolnieniu z zakładu karnego, aresztu śledczego Zawiadomienie o osadzeniu w zakładzie karnym, areszcie śledczym oraz o zwolnieniu z zakładu karnego, aresztu śledczego
Zawiadomienie o prawomocnym skazaniu sądu Zawiadomienie o prawomocnym skazaniu sądu
Zawiadomienie o umieszczeniu w zakładzie poprawczym oraz o zwolnieniu z tego zakładu Zawiadomienie o umieszczeniu w zakładzie poprawczym oraz o zwolnieniu z tego zakładu
Zawiadomienie o zastosowaniu - tymczasowego aresztowania osoby podlegającej obowiązkowi czynnej służby wojskowej Zawiadomienie o zastosowaniu - tymczasowego aresztowania osoby podlegającej obowiązkowi czynnej służby wojskowej
Zestawienie liczbowe sprawców wypadków (zdarzeń) wynikłych z naruszenia prawa przez żołnierzy ukaranych mandatami karnymi przez żandarmerię wojskową Zestawienie liczbowe sprawców wypadków (zdarzeń) wynikłych z naruszenia prawa przez żołnierzy ukaranych mandatami karnymi przez żandarmerię wojskową
Zestawienie liczbowe sprawców wypadków (zdarzeń) wynikłych z naruszenia prawa przez żołnierzy według rodzajów ukarań sądowych za wykroczenia oraz żołnierzy rozpatrzonych dyscyplinarnie Zestawienie liczbowe sprawców wypadków (zdarzeń) wynikłych z naruszenia prawa przez żołnierzy według rodzajów ukarań sądowych za wykroczenia oraz żołnierzy rozpatrzonych dyscyplinarnie
Zestawienie liczbowe sprawców wypadków (zdarzeń) wynikłych z naruszenia prawa przez żołnierzy według rodzajów wyroków sądowych za przestępstwa Zestawienie liczbowe sprawców wypadków (zdarzeń) wynikłych z naruszenia prawa przez żołnierzy według rodzajów wyroków sądowych za przestępstwa
Zestawienie liczbowe sprawców wypadków (zdarzeń) wynikłych z popełnienia przestępstw przez żołnierzy Zestawienie liczbowe sprawców wypadków (zdarzeń) wynikłych z popełnienia przestępstw przez żołnierzy
Zestawienie liczbowe sprawców wypadków (zdarzeń) wynikłych z popełnienia przewinień dyscyplinarnych przez żołnierzy Zestawienie liczbowe sprawców wypadków (zdarzeń) wynikłych z popełnienia przewinień dyscyplinarnych przez żołnierzy
Zestawienie liczbowe sprawców wypadków (zdarzeń) wynikłych z popełnienia wykroczeń przez żołnierzy Zestawienie liczbowe sprawców wypadków (zdarzeń) wynikłych z popełnienia wykroczeń przez żołnierzy
Zestawienie liczbowe wypadków (zdarzeń) wynikłych z naruszenia prawa przez żołnierzy oraz wybranych rodzajów naruszeń dyscypliny wojskowej Zestawienie liczbowe wypadków (zdarzeń) wynikłych z naruszenia prawa przez żołnierzy oraz wybranych rodzajów naruszeń dyscypliny wojskowej
Zestawienie liczbowe żołnierzy objętych karnymi albo dyscyplinarnymi środkami zapobiegawczymi oraz badaniami je poprzedzającymi Zestawienie liczbowe żołnierzy objętych karnymi albo dyscyplinarnymi środkami zapobiegawczymi oraz badaniami je poprzedzającymi
Zestawienie liczbowe żołnierzy ukaranych dyscyplinarnie Zestawienie liczbowe żołnierzy ukaranych dyscyplinarnie
Zestawienie liczbowe żołnierzy według wykonania orzeczeń sądowych i dyscyplinarnych Zestawienie liczbowe żołnierzy według wykonania orzeczeń sądowych i dyscyplinarnych
Zestawienie wypadków (zdarzeń) wynikłych z naruszenia prawa przez żołnierzy Zestawienie wypadków (zdarzeń) wynikłych z naruszenia prawa przez żołnierzy
Zeszyt ewidencyjny żołnierza zawodowego Zeszyt ewidencyjny żołnierza zawodowego
Zezwolenie na przejazd drogowy pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej Zezwolenie na przejazd drogowy pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
Zgłoszenie podejrzenia związku choroby ze służbą Zgłoszenie podejrzenia związku choroby ze służbą

Problemy z zamówieniem dokumentów prosimy zgłaszać mailem na adres: reklamacje@signform.pl
Zaskakujące transmisje. Mecz z obrazem niczym z Matriksa Zaskakujące transmisje. Mecz z obrazem niczym z Matriksa [reklama]
2 mln Polaków na umowach śmieciowych. Część powinna być na etacie 2 mln Polaków na umowach śmieciowych. Część powinna być na etacie
1,5 mln Polaków jest zatrudnionych na umowy-zlecenia, a 0,5 mln – na umowy o dzieło. 15 proc. z 2 mln pracowników powinno być zatrudnionych na etacie, bo wykonywana przez nich praca spełnia szereg przesłanek ku temu.

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI

Dekpol został zatwierdzonym dostawcą koncernu Caterpillar Dekpol został zatwierdzonym dostawcą koncernu Caterpillar
Amerykański koncern Caterpillar przyznał firmie Dekpol S.A. status zatwierdzonego dostawcy stalowych elementów konstrukcji maszyn budowlanych.