Składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne osób prowadzących działalność gospodarczą oraz osób z nimi współpracujących:

1. Jeśli nie jesteś uprawniony do ulg i opłacasz składki na ubezpieczenia społeczne od podstawy nie niższej niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Składki ZUS za styczeń – grudzień 2020 roku

Rodzaj ubezpieczenia/funduszu:EmerytalneRentoweWypadkoweChoroboweFP i FSZdrowotne
Podstawa wymiaru 3 136,20 zł 4 026,01 zł
Wysokość składki w % 19,52% 8% 1,67% 2,45% 2,45% 9%
Kwota składki 612,19 zł 250,90 zł 52,37 zł 76,84 zł 76,84 zł 362,34 zł
Suma składek do zapłaty 1 431,48 zł
Suma składek do zapłaty jeśli nie korzystasz z dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego 1 354,64 zł
2. Jeśli opłacasz składki ZUS od preferencyjnej podstawy nie niższej niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia

Składki ZUS za styczeń – grudzień 2020 roku:

Rodzaj ubezpieczenia:EmerytalneRentoweWypadkoweChoroboweZdrowotne
Podstawa wymiaru 780 zł 4 026,01 zł
Wysokość składki w % 19,52% 8% 1,67% 2,45% 9%
Kwota składki 152,26 zł 62,40 zł 13,03 zł 19,11 zł 362,34 zł
Suma składek do zapłaty 609,14 zł
Suma składek do zapłaty jeśli nie korzystasz z dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego 590,03 zł


ZUS w okresie styczeń-grudzień 2019 roku dla firm z rocznym przychodem w 2018 roku 63 tys. zł i więcej:

Podstawę wymiaru składek stanowi kwota 2859,00 zł. Podstawa dla składki zdrowotnej w 2019 roku wynosi natomiast 3803,56 zł.

Składki na ZUS dla prowadzących działalność gospodarczą obowiązująca w okresie od stycznia do grudnia 2019 roku dla firm z rocznym przychodem w 2018 roku 63 tys. zł i więcej:
Rodzaj konta kwota
Jeśli płacisz bez chorobowego przelej pieniądze na:
Konto 83..1
834,55 zł*
Jeśli płacisz z chorobowym przelej na:
Konto 83..1
904,60 zł*
Składkę na ubezpieczenie zdrowotne przelej na:
Konto 78..2
342,32 zł
Składkę na Fundusz Pracy przelej na:
Konto 73..3
70,05 zł

* Podane składki ubezpieczeń wypadkowych dotyczą przedsiębiorców zatrudniających nie więcej, niż 9 pracowników.

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą zobowiązani są do opłacenia składek ZUS za określony miesiąc do 10 dnia miesiąca następnego, jeżeli opłacają je tylko za siebie. Jeżeli opłacają ZUS za siebie i pracowników - do 15 dnia miesiąca następnego po miesiącu składkowym.

Do deklaracji DRA wpisz dane
Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie Kwota składek na ubezpieczenia społeczne
społeczne zdrowotne emerytalne rentowe chorobowe wypadkowe
2859,00 zł
3803,56 zł 558,08
228,72
70,05
47,75 zł*
Kwota składki na ubezpieczenie
zdrowotne
Kwota należnej składki na Fundusz Pracy Suma składek na ubezpieczenie
emerytalne i rentowe
786,80 zł
Suma składek na ubezpieczenia
chorobowe i wypadkowe
117,80 zł
342,32 zł 70,05 zł

* Podane składki ubezpieczeń wypadkowych dotyczą przedsiębiorców zatrudniających nie więcej, niż 9 pracowników.

Dla przedsiębiorców, którzy rozpoczynają działalność obowiązują stawki ulgowe, uzależnione od płacy minimalnej.

Podstawa wymiaru w 2019 roku to 675 (30 procent kwoty minimalnego wynagrodzenia w 2019 r.). Podstawa dla składki zdrowotnej to 3803,56 zł, tak jak w przypadku doświadczonych przedsiębiorców.

Składki na ZUS w okresie styczeń-grudzień 2019 r. dla prowadzących działalność gospodarczą nie dłużej niż 24 miesiące (nowe firmy)
Rodzaj konta kwota
Jeśli płacisz bez chorobowego przelej pieniądze na:
Konto 83..1
197,03 zł
Jeśli płacisz z chorobowym przelej na:
Konto 83..1
213,57 zł
Ubezpieczenie zdrowotne przelej na:
Konto 78..2
342,32 zł

ZUS w okresie styczeń-grudzień 2017 roku:

Podstawę wymiaru składek stanowi kwota 2557,80 zł. Podstawa dla składki zdrowotnej w 2017 roku wynosi natomiast 3303,13 zł.

Składki na ZUS dla prowadzących działalność gospodarczą obowiązująca w okresie od stycznia do grudnia 2017 roku
Rodzaj konta kwota
Jeśli płacisz bez chorobowego przelej pieniądze na:
Konto 83..1
749,94 zł*
Jeśli płacisz z chorobowym przelej na:
Konto 83..1
812,61 zł*
Składkę na ubezpieczenie zdrowotne przelej na:
Konto 78..2
297,28 zł
Składkę na Fundusz Pracy przelej na:
Konto 73..3
62,67 zł

* Podane składki ubezpieczeń wypadkowych dotyczą przedsiębiorców zatrudniających nie więcej, niż 9 pracowników.

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą zobowiązani są do opłacenia składek ZUS za określony miesiąc do 10 dnia miesiąca następnego, jeżeli opłacają je tylko za siebie. Jeżeli opłacają ZUS za siebie i pracowników - do 15 dnia miesiąca następnego po miesiącu składkowym.

Do deklaracji DRA wpisz dane
Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie Kwota składek na ubezpieczenia społeczne
społeczne zdrowotne emerytalne rentowe chorobowe wypadkowe
2 557,80 zł
3 303,13 zł zł 499,28 zł
204,62 zł
62,67 zł
46,04 zł*
Kwota składki na ubezpieczenie
zdrowotne
Kwota należnej składki na Fundusz Pracy Suma składek na ubezpieczenie
emerytalne i rentowe
703,90 zł
Suma składek na ubezpieczenia
chorobowe i wypadkowe
108,71 zł
297,28 zł 62,67 zł

* Podane składki ubezpieczeń wypadkowych dotyczą przedsiębiorców zatrudniających nie więcej, niż 9 pracowników.

Dla przedsiębiorców, którzy rozpoczynają działalność obowiązują stawki ulgowe, uzależnione od płacy minimalnej.

Podstawa wymiaru w 2017 roku roku to 600 zł (30 procent kwoty minimalnego wynagrodzenia w 2017 r.). Podstawa dla składki zdrowotnej to 3 303,13 zł, tak jak w przypadku doświadczonych przedsiębiorców.

Składki na ZUS w okresie styczeń-grudzień 2017 r. dla prowadzących działalność gospodarczą nie dłużej niż 24 miesiące (nowe firmy)
Rodzaj konta kwota
Jeśli płacisz bez chorobowego przelej pieniądze na:
Konto 83..1
175,92 zł
Jeśli płacisz z chorobowym przelej na:
Konto 83..1
190,62 zł
Ubezpieczenie zdrowotne przelej na:
Konto 78..2
297,28 zł

ZUS w okresie styczeń-grudzień 2016 roku:

Podstawę wymiaru składek stanowi kwota 2 433 złote. Podstawa dla składki zdrowotnej w 2016 roku wynosi natomiast 3 210,60 zł.

Składki na ZUS dla prowadzących działalność gospodarczą obowiązująca w okresie od stycznia do grudnia 2016 roku
Rodzaj konta kwota
Jeśli płacisz bez chorobowego przelej pieniądze na:
Konto 83..1
713,35 zł*
Jeśli płacisz z chorobowym przelej na:
Konto 83..1
772,96 zł*
Składkę na ubezpieczenie zdrowotne przelej na:
Konto 78..2
288,95 zł
Składkę na Fundusz Pracy przelej na:
Konto 73..3
59,61 zł

* Podane składki ubezpieczeń wypadkowych dotyczą przedsiębiorców zatrudniających nie więcej, niż 9 pracowników.

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą zobowiązani są do opłacenia składek ZUS za określony miesiąc do 10 dnia miesiąca następnego, jeżeli opłacają je tylko za siebie. Jeżeli opłacają ZUS za siebie i pracowników - do 15 dnia miesiąca następnego po miesiącu składkowym.

Do deklaracji DRA wpisz dane
Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie Kwota składek na ubezpieczenia społeczne
społeczne zdrowotne emerytalne rentowe chorobowe wypadkowe
2 433,00 zł
3 210,60 zł zł 474,92 zł
194,64 zł
59,61 zł
43,79zł*
Kwota składki na ubezpieczenie
zdrowotne
Kwota należnej składki na Fundusz Pracy Suma składek na ubezpieczenie
emerytalne i rentowe
669,56 zł
Suma składek na ubezpieczenia
chorobowe i wypadkowe
103,40 zł
288,95 zł 59,61 zł

* Podane składki ubezpieczeń wypadkowych dotyczą przedsiębiorców zatrudniających nie więcej, niż 9 pracowników.

Dla przedsiębiorców, którzy rozpoczynają działalność obowiązują stawki ulgowe, uzależnione od płacy minimalnej.

Podstawa wymiaru w 2016 roku roku to 555,00 zł (30 procent kwoty minimalnego wynagrodzenia w 2016 r.). Podstawa dla składki zdrowotnej nie jest jeszcze znana.

Składki na ZUS w okresie styczeń-grudzień 2016 r. dla prowadzących działalność gospodarczą nie dłużej niż 24 miesiące (nowe firmy)
Rodzaj konta kwota
Jeśli płacisz bez chorobowego przelej pieniądze na:
Konto 83..1
162,73 zł
Jeśli płacisz z chorobowym przelej na:
Konto 83..1
176,33 zł
Ubezpieczenie zdrowotne przelej na:
Konto 78..2
288,95 zł

ZUS w okresie styczeń-marzec i kwiecień-grudzień 2015 roku:

Podstawę wymiaru składek stanowi kwota 2 375,40 złotych. Podstawa dla składki zdrowotnej w 2015 roku wynosi natomiast 3 104,57 złotych.

Składki na ZUS dla prowadzących działalność gospodarczą obowiązująca w okresie od stycznia do marca i od kwietnia do grudnia 2015 roku*
Rodzaj konta Z ubezpieczeniem chorobowym
Bez ubezpieczenia chorobowego
Ubezpieczenia społeczne**
styczeń - marzec
Konto 83..1
757,76 zł 699,56 zł
Ubezpieczenia społeczne***
kwiecień - grudzień
Konto 83..1
754,67 zł 696,47 zł
Składka na ubezpieczenie zdrowotne
Konto 78..2
279,41 zł 279,41 zł
Składka na Fundusz Pracy
Konto 73..3
58,20 zł 58,20 zł

* Podane składki ubezpieczeń wypadkowych dotyczą przedsiębiorców zatrudniających nie więcej, niż 9 pracowników.

**kwota składki na ubezpieczenie wypadkowe obliczona stopą procentową w wysokości 1,93% właściwą dla płatników składek zgłaszających w poprzednim roku kalendarzowym do ubezpieczenia wypadkowego przeciętnie miesięcznie nie więcej niż 9 osób. obowiązującą do 31 marca 2015 r.

***kwota składki na ubezpieczenie wypadkowe obliczona stopą procentową w wysokości 1,80% właściwą dla płatników składek zgłaszających w poprzednim roku kalendarzowym do ubezpieczenia wypadkowego przeciętnie miesięcznie nie więcej niż 9 osób. obowiązującą od 1 kwietnia 2015 r.

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą zobowiązani są do opłacenia składek ZUS za określony miesiąc do 10 dnia miesiąca następnego, jeżeli opłacają je tylko za siebie. Jeżeli opłacają ZUS za siebie i pracowników - do 15 dnia miesiąca następnego po miesiącu składkowym.

Do deklaracji DRA wpisz dane
Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie Kwota składek na ubezpieczenia społeczne
społeczne zdrowotne emerytalne rentowe chorobowe wypadkowe
2 375,40 zł
3 104,57 zł 463,68 zł
190,03 zł
58,20 zł
45,85 zł*
Kwota składki na ubezpieczenie
zdrowotne
Kwota należnej składki na Fundusz Pracy Suma składek na ubezpieczenie
emerytalne i rentowe
658,71 zł
Suma składek na ubezpieczenia
chorobowe i wypadkowe
104,55 zł
279,41 zł 58,20 zł

* Podane składki ubezpieczeń wypadkowych dotyczą przedsiębiorców zatrudniających nie więcej, niż 9 pracowników.

Dla przedsiębiorców, którzy rozpoczynają działalność obowiązują stawki ulgowe, uzależnione od płacy minimalnej.

Podstawa wymiaru w 2015 roku roku to 525,00 zł (30 procent kwoty minimalnego wynagrodzenia w 2015 r.). Podstawa dla składki zdrowotnej nie jest jeszcze znana, w 2014 roku wynosiła natomiast 3 104,57 zł.

Składki na ZUS w okresie styczeń-grudzień 2015 r. dla prowadzących działalność gospodarczą nie dłużej niż 24 miesiące (nowe firmy)
Rodzaj konta kwota
Jeśli płacisz bez chorobowego przelej pieniądze na:
Konto 83..1
154,61 zł
Jeśli płacisz z chorobowym przelej na:
Konto 83..1
167,47 zł
Ubezpieczenie zdrowotne przelej na:
Konto 78..2
279,41 zł

ZUS w okresie styczeń-grudzień 2014 roku:

Podstawę wymiaru składek stanowiła kwota 2 247,60 złotych. Podstawa dla składki zdrowotnej w 2014 roku wynosiła natomiast 3 004,48 złotych.

Składki na ZUS dla prowadzących działalność gospodarczą obowiązująca w okresie od stycznia do grudnia 2014 roku
Rodzaj konta kwota
Jeśli płacisz bez chorobowego przelej pieniądze na:
Konto 83..1
661,92 zł*
Jeśli płacisz z chorobowym przelej na:
Konto 83..1
716,99 zł*
Składkę na ubezpieczenie zdrowotne przelej na:
Konto 78..2
270,40 zł
Składkę na Fundusz Pracy przelej na:
Konto 73..3
55,07 zł

* Podane składki ubezpieczeń wypadkowych dotyczą przedsiębiorców zatrudniających nie więcej, niż 9 pracowników.

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą zobowiązani są do opłacenia składek ZUS za określony miesiąc do 10 dnia miesiąca następnego, jeżeli opłacają je tylko za siebie. Jeżeli opłacają ZUS za siebie i pracowników - do 15 dnia miesiąca następnego po miesiącu składkowym.

Do deklaracji DRA wpisz dane
Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie Kwota składek na ubezpieczenia społeczne
społeczne zdrowotne emerytalne rentowe chorobowe wypadkowe
2 247,60 zł
3 004,48 zł
438,73 zł
179,81 zł
55,07 zł
43,38 zł*
Kwota składki na ubezpieczenie
zdrowotne
Kwota należnej składki na Fundusz Pracy Suma składek na ubezpieczenie
emerytalne i rentowe
618,54 zł
Suma składek na ubezpieczenia
chorobowe i wypadkowe
93,48 zł
270,40 zł 55,07 zł

* Podane składki ubezpieczeń wypadkowych dotyczą przedsiębiorców zatrudniających nie więcej, niż 9 pracowników.

Dla przedsiębiorców, którzy rozpoczynają działalność obowiązują stawki ulgowe, uzależnione od płacy minimalnej.

Podstawa wymiaru w 2014 roku roku to 504,00 zł (30 procent kwoty minimalnego wynagrodzenia w 2014 r.). Podstawa dla składki zdrowotnej wynosiła natomiast 3 004,48 zł.

Składki na ZUS w okresie styczeń-grudzień 2014 r. dla prowadzących działalność gospodarczą nie dłużej niż 24 miesiące (nowe firmy)
Rodzaj konta kwota
Jeśli płacisz bez chorobowego przelej pieniądze na:
Konto 83..1
154,61 zł
Jeśli płacisz z chorobowym przelej na:
Konto 83..1
167,47 zł
Ubezpieczenie zdrowotne przelej na:
Konto 78..2
270,40 zł

ZUS w okresie styczeń-grudzień 2013 roku:

Podstawę wymiaru składek stanowi kwota 2 227,80 złotych, a składki zdrowotnej 2908,13 zł.

Składki na ZUS dla prowadzących działalność gospodarczą obowiązująca w okresie od stycznia do grudnia 2013 roku
Rodzaj konta kwota
Jeśli płacisz bez chorobowego przelej pieniądze na:
Konto 83..1
656,09 zł*
Jeśli płacisz z chorobowym przelej na:
Konto 83..1
710,67 zł*
Składkę na ubezpieczenie zdrowotne przelej na:
Konto 78..2
261,73 zł
Składkę na Fundusz Pracy przelej na:
Konto 73..3
54,58 zł

* Podane składki ubezpieczeń wypadkowych dotyczą przedsiębiorców zatrudniających nie więcej, niż 9 pracowników.

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą zobowiązani są do opłacenia składek ZUS za określony miesiąc do 10 dnia miesiąca następnego, jeżeli opłacają je tylko za siebie. Jeżeli opłacają ZUS za siebie i pracowników - do 15 dnia miesiąca następnego po miesiącu składkowym.

Do deklaracji DRA wpisz dane
Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie Kwota składek na ubezpieczenia społeczne
społeczne zdrowotne emerytalne rentowe chorobowe wypadkowe
2 227,80 zł
2908,13 zł 434,87 zł
178,22 zł
54,58 zł
43 zł*
Kwota składki na ubezpieczenie
zdrowotne
Kwota należnej składki na Fundusz Pracy Suma składek na ubezpieczenie
emerytalne i rentowe
613,09 zł
Suma składek na ubezpieczenia
chorobowe i wypadkowe
97,58 zł
261,73 zł
54,58 zł

* Podane składki ubezpieczeń wypadkowych dotyczą przedsiębiorców zatrudniających nie więcej, niż 9 pracowników.

Dla przedsiębiorców, którzy rozpoczynają działalność obowiązują stawki ulgowe, uzależnione od płacy minimalnej.

Podstawa wymiaru w 2013 roku roku to 480,00 zł (30 procent kwoty minimalnego wynagrodzenia w 2013 r.) a składki zdrowotnej 2908,13 zł.

Składki na ZUS w okresie styczeń-grudzień 2013 r. dla prowadzących działalność gospodarczą nie dłużej niż 24 miesiące (nowe firmy)
Rodzaj konta kwota
Jeśli płacisz bez chorobowego przelej pieniądze na:
Konto 83..1
141,36 zł
Jeśli płacisz z chorobowym przelej na:
Konto 83..1
153,12 zł
Ubezpieczenie zdrowotne przelej na:
Konto 78..2
261,73 zł

ZUS w okresie kwiecień-grudzień 2012 roku (po podwyżce składki wypadkowej):

Podstawę wymiaru składek stanowi kwota 2 115,60 złotych, a składki zdrowotnej 2828,31 zł.

Składki na ZUS dla prowadzących działalność gospodarczą obowiązująca w okresie od kwietnia do grudnia 2012 roku
Rodzaj konta kwota
Jeśli płacisz bez chorobowego przelej pieniądze na:
Konto 83..1
623,05 zł*
Jeśli płacisz z chorobowym przelej na:
Konto 83..1
674,88 zł*
Składkę na ubezpieczenie zdrowotne przelej na:
Konto 78..2
261,55 zł
Składkę na Fundusz Pracy przelej na:
Konto 73..3
51,83 zł

* Podane składki ubezpieczeń wypadkowych dotyczą przedsiębiorców zatrudniających nie więcej, niż 9 pracowników.

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą zobowiązani są do opłacenia składek ZUS za określony miesiąc do 10 dnia miesiąca następnego, jeżeli opłacają je tylko za siebie. Jeżeli opłacają ZUS za siebie i pracowników - do 15 dnia miesiąca następnego po miesiącu składkowym.

Do deklaracji DRA wpisz dane
Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie Kwota składek na ubezpieczenia społeczne
społeczne zdrowotne emerytalne rentowe chorobowe wypadkowe
2 115,60 zł
2828,31 zł 412,97 zł
169,25 zł
51,83 zł
40,83 zł*
Kwota składki na ubezpieczenie
zdrowotne
Kwota należnej składki na Fundusz Pracy Suma składek na ubezpieczenie
emerytalne i rentowe
582,22 zł
Suma składek na ubezpieczenia
chorobowe i wypadkowe
92,66 zł
254,55 zł
51,83 zł

* Podane składki ubezpieczeń wypadkowych dotyczą przedsiębiorców zatrudniających nie więcej, niż 9 pracowników.

Dla przedsiębiorców, którzy rozpoczynają działalność obowiązują stawki ulgowe, uzależnione od płacy minimalnej.

Podstawa wymiaru w 2012 roku roku to 450,00 zł (30 procent kwoty minimalnego wynagrodzenia w 2012 r.) a składki zdrowotnej 2828,31 zł.

Składki na ZUS w okresie kwiecień-grudzień 2012 r. dla prowadzących działalność gospodarczą nie dłużej niż 24 miesiące (nowe firmy)
Rodzaj konta kwota
Jeśli płacisz bez chorobowego przelej pieniądze na:
Konto 83..1
132,53 zł
Jeśli płacisz z chorobowym przelej na:
Konto 83..1
143,56 zł
Ubezpieczenie zdrowotne przelej na:
Konto 78..2
254,55 zł

ZUS w okresie luty-marzec 2012 roku (po podwyżce składki rentowej):

Podstawę wymiaru składek stanowi kwota 2 115,60 złotych, a składki zdrowotnej 2828,31 zł.

Składki na ZUS dla prowadzących działalność gospodarczą obowiązująca w okresie luty-marzec 2012 roku
Rodzaj konta kwota
Jeśli płacisz bez chorobowego przelej pieniądze na:
Konto 83..1
617,55 zł*
Jeśli płacisz z chorobowym przelej na:
Konto 83..1
669,38 zł*
Składkę na ubezpieczenie zdrowotne przelej na:
Konto 78..2
254,55 zł
Składkę na Fundusz Pracy przelej na:
Konto 73..3
51,83 zł

* Podane składki ubezpieczeń wypadkowych dotyczą przedsiębiorców zatrudniających nie więcej, niż 9 pracowników.

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą zobowiązani są do opłacenia składek ZUS za określony miesiąc do 10 dnia miesiąca następnego, jeżeli opłacają je tylko za siebie. Jeżeli opłacają ZUS za siebie i pracowników - do 15 dnia miesiąca następnego po miesiącu składkowym.

Do deklaracji DRA wpisz dane
Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie Kwota składek na ubezpieczenia społeczne
społeczne zdrowotne emerytalne rentowe chorobowe wypadkowe
2 115,60 zł
2828,31 zł 412,97 zł
169,25 zł
51,83 zł
35,33 zł*
Kwota składki na ubezpieczenie
zdrowotne
Kwota należnej składki na Fundusz Pracy Suma składek na ubezpieczenie
emerytalne i rentowe
582,22 zł
Suma składek na ubezpieczenia
chorobowe i wypadkowe
87,16 zł
254,55 zł
51,83 zł

* Podane składki ubezpieczeń wypadkowych dotyczą przedsiębiorców zatrudniających nie więcej, niż 9 pracowników.

Dla przedsiębiorców, którzy rozpoczynają działalność obowiązują stawki ulgowe, uzależnione od płacy minimalnej.

Podstawa wymiaru w 2012 roku roku to 450,00 zł (30 procent kwoty minimalnego wynagrodzenia w 2012 r.) a składki zdrowotnej 2828,31 zł.

Składki na ZUS w okresie luty-marzec 2012 r. dla prowadzących działalność gospodarczą nie dłużej niż 24 miesiące (nowe firmy)
Rodzaj konta kwota
Jeśli płacisz bez chorobowego przelej pieniądze na:
Konto 83..1
131,36 zł
Jeśli płacisz z chorobowym przelej na:
Konto 83..1
142,39 zł
Ubezpieczenie zdrowotne przelej na:
Konto 78..2
254,55 zł

ZUS za styczeń 2012 roku (przed podwyżką składki rentowej):

Podstawę wymiaru składek stanowi kwota 2 115,60 złotych, a składki zdrowotnej 2828,31 zł.

Składki na ZUS dla prowadzących działalność gospodarczą w styczniu 2012 roku
Rodzaj konta kwota
Jeśli płacisz bez chorobowego przelej pieniądze na:
Konto 83..1
575,24 zł*
Jeśli płacisz z chorobowym przelej na:
Konto 83..1
627,07 zł*
Składkę na ubezpieczenie zdrowotne przelej na:
Konto 78..2
254,55 zł
Składkę na Fundusz Pracy przelej na:
Konto 73..3
51,83 zł

* Podane składki ubezpieczeń wypadkowych dotyczą przedsiębiorców zatrudniających nie więcej, niż 9 pracowników.

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą zobowiązani są do opłacenia składek ZUS za określony miesiąc do 10 dnia miesiąca następnego, jeżeli opłacają je tylko za siebie. Jeżeli opłacają ZUS za siebie i pracowników - do 15 dnia miesiąca następnego po miesiącu składkowym.

Do deklaracji DRA wpisz dane
Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie Kwota składek na ubezpieczenia społeczne
społeczne zdrowotne emerytalne rentowe chorobowe wypadkowe
2 115,60 zł
2828,31 zł 412,97 zł
126,94 zł
51,83 zł
35,33 zł*
Kwota składki na ubezpieczenie
zdrowotne
Kwota należnej składki na Fundusz Pracy Suma składek na ubezpieczenie
emerytalne i rentowe
539,91 zł
Suma składek na ubezpieczenia
chorobowe i wypadkowe
87,16 zł
254,55 zł 51,83 zł

* Podane składki ubezpieczeń wypadkowych dotyczą przedsiębiorców zatrudniających nie więcej, niż 9 pracowników.

Dla przedsiębiorców, którzy rozpoczynają działalność obowiązują stawki ulgowe, uzależnione od płacy minimalnej.

Podstawa wymiaru w 2012 roku roku to 450,00 zł (30 procent kwoty minimalnego wynagrodzenia w 2012 r.) a składki zdrowotnej 2828,31 zł.

Składki na ZUS za styczeń 2012 r. dla prowadzących działalność gospodarczą nie dłużej niż 24 miesiące (nowe firmy)
Rodzaj konta kwota
Jeśli płacisz bez chorobowego przelej pieniądze na:
Konto 83..1
122,36 zł
Jeśli płacisz z chorobowym przelej na:
Konto 83..1
133,39 zł
Ubezpieczenie zdrowotne przelej na:
Konto 78..2
254,55 zł

ZUS w roku 2011:

Podstawę wymiaru składek stanowi kwota 2 015,40 złotych, a składki zdrowotnej 2704,31zł.

Składki na ZUS dla prowadzących działalność gospodarczą w 2011 roku
Rodzaj konta kwota
Jeśli płacisz bez chorobowego przelej pieniądze na:
Konto 83..1
547,99 zł*
Jeśli płacisz z chorobowym przelej na:
Konto 83..1
597,37 zł*
Składkę na ubezpieczenie zdrowotne przelej na:
Konto 78..2
243,39 zł
Składkę na Fundusz Pracy przelej na:
Konto 73..3
49,38 zł

* Podane składki ubezpieczeń wypadkowych dotyczą przedsiębiorców zatrudniających nie więcej, niż 9 pracowników.

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą zobowiązani są do opłacenia składek ZUS za określony miesiąc do 10 dnia miesiąca następnego, jeżeli opłacają je tylko za siebie. Jeżeli opłacają ZUS za siebie i pracowników - do 15 dnia miesiąca następnego po miesiącu składkowym.

Do deklaracji DRA wpisz dane
Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie Kwota składek na ubezpieczenia społeczne
społeczne zdrowotne emerytalne rentowe chorobowe wypadkowe
2 015,40 zł
2704,31 zł
393,41 zł
120,92 zł
49,38 zł
33,66 zł*
Kwota składki na ubezpieczenie
zdrowotne
Kwota należnej składki na Fundusz Pracy Suma składek na ubezpieczenie
emerytalne i rentowe
514,33 zł
Suma składek na ubezpieczenia
chorobowe i wypadkowe
83,04 zł
243,39 zł
49,38 zł

* Podane składki ubezpieczeń wypadkowych dotyczą przedsiębiorców zatrudniających nie więcej, niż 9 pracowników.

Dla przedsiębiorców, którzy rozpoczynają działalność obowiązują stawki ulgowe, uzależnione od płacy minimalnej.

Podstawa wymiaru w 2011 roku roku to 415,80 zł (30 procent kwoty minimalnego wynagrodzenia w 2011 r.) a składki zdrowotnej 2704,31 zł.

Składki na ZUS za 2011 r. dla prowadzących działalność gospodarczą nie dłużej niż 24 miesiące (nowe firmy)
Rodzaj konta kwota
Jeśli płacisz bez chorobowego przelej pieniądze na:
Konto 83..1
113,05 zł
Jeśli płacisz z chorobowym przelej na:
Konto 83..1
123,24 zł
Ubezpieczenie zdrowotne przelej na:
Konto 78..2
243,39 zł

ZUS w roku 2010:

Podstawę wymiaru składek stanowi kwota 1 887,60 złotych.

Składki na ZUS dla prowadzących działalność gospodarczą
Rodzaj konta kwota
Jeśli płacisz bez chorobowego przelej pieniądze na:
Konto 83..1
513,24 zł*
Jeśli płacisz z chorobowym przelej na:
Konto 83..1
559,49 zł*
Składkę na ubezpieczenie zdrowotne przelej na:
Konto 78..2
233,32 zł
Składkę na Fundusz Pracy przelej na:
Konto 73..3
46,25 zł

* Podane składki ubezpieczeń wypadkowych dotyczą przedsiębiorców zatrudniających nie więcej, niż 9 pracowników.

Dla przedsiębiorców, którzy rozpoczynają działalność obowiązują stawki ulgowe, uzależnione od płacy minimalnej.

W związku ze wzrostem od 1 stycznia 2010 placy minimalnej, rosną też składki ZUS, które zapłacić muszą właściciele nowych firm. Przez pierwsze 24 miesiące działalności mogą one płacić składki ZUS naliczane od obniżonego wymiaru.

Podstawa wymiaru w 2010 roku roku to 395,10 zł (30% kwoty minimalnego wynagrodzenia w 2010 r.)

Składki na ZUS za 2010 r. dla prowadzących działalność gospodarczą nie dłużej niż 24 miesiące (nowe firmy)
Rodzaj konta kwota
Jeśli płacisz bez chorobowego przelej pieniądze na:
Konto 83..1
107,43 zł
Jeśli płacisz z chorobowym przelej na:
Konto 83..1
117,11 zł
Ubezpieczenie zdrowotne przelej na:
Konto 78..2
233,32 zł

Składki ZUS w roku 2009:

Podstawę obliczenia składek na ubezpieczenie społeczne w 2009 roku stanowi kwota: 1915,80 zł. Ubezpieczenie zdrowotne naliczane jest od podstawy: 2491,57 zł.

Składki na ZUS dla prowadzących działalność gospodarczą
Rodzaj konta kwota
Jeśli płacisz bez chorobowego przelej pieniądze na:
Konto 83..1
520,90 zł*
Jeśli płacisz z chorobowym przelej na:
Konto 83..1
567,84 zł*
Ubezpieczenie zdrowotne przelej na:
Konto 78..2
224,24 zł
Składkę na Fundusz Pracy przelej na:
Konto 73..3
46,94 zł

* Podane składki ubezpieczeń wypadkowych dotyczą przedsiębiorców zatrudniających nie więcej, niż 9 pracowników.


Składki za styczeń – grudzień 2020 roku

Rodzaj ubezpieczenia/funduszu:EmerytalneRentoweWypadkoweChoroboweFP i FSZdrowotne
Podstawa wymiaru 3 136,20 zł [1] 4 026,01 zł [2]
Wysokość składki w % 19,52% 8% 1,67% [4] 2,45% 2,45% [3] 9%
Kwota składki 612,19 zł 250,90 zł 52,37 zł 76,84 zł 76,84 zł 362,34 zł
Suma składek do zapłaty 1 431,48 zł
Suma składek do zapłaty jeśli nie korzystasz z dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego 1 354,64 zł
Money.pl
Składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne osób prowadzących działalność gospodarczą krócej niż 24 miesiące:

Nowe firmy przez pierwsze 24 miesiące działalności mogą płacić składki ZUS naliczane od obniżonego wymiaru.

Dla przedsiębiorców, którzy rozpoczynają działalność obowiązują stawki ulgowe, uzależnione od płacy minimalnej.

W związku ze wzrostem od 1 stycznia 2019 płacy minimalnej rosną też składki ZUS, które zapłacić muszą właściciele nowych firm.

Podstawa wymiaru w 2019 roku roku to 675 zł (30 procent kwoty minimalnego wynagrodzenia w 2019 r.). Podstawa dla składki zdrowotnej nie jest jeszcze znana.

Składki na ZUS w okresie styczeń-grudzień 2019 r. dla prowadzących działalność gospodarczą nie dłużej niż 24 miesiące (nowe firmy)
Rodzaj konta kwota
Jeśli płacisz bez chorobowego przelej pieniądze na:
Konto 83..1
197,03
Jeśli płacisz z chorobowym przelej na:
Konto 83..1
213,57
Ubezpieczenie zdrowotne przelej na:
Konto 78..2
342,32

 

Podstawa wymiaru w 2017 roku roku to 600 zł (30 procent kwoty minimalnego wynagrodzenia w 2017 r.). Podstawa dla składki zdrowotnej nie jest jeszcze znana.

Składki na ZUS w okresie styczeń-grudzień 2017 r. dla prowadzących działalność gospodarczą nie dłużej niż 24 miesiące (nowe firmy)
Rodzaj konta kwota
Jeśli płacisz bez chorobowego przelej pieniądze na:
Konto 83..1
175,92 zł
Jeśli płacisz z chorobowym przelej na:
Konto 83..1
190,62 zł
Ubezpieczenie zdrowotne przelej na:
Konto 78..2
297,28 zł

Podstawa wymiaru w 2016 roku roku to 555 zł (30 procent kwoty minimalnego wynagrodzenia w 2016 r.). Podstawa dla składki zdrowotnej nie jest jeszcze znana.

Składki na ZUS w okresie styczeń-grudzień 2016 r. dla prowadzących działalność gospodarczą nie dłużej niż 24 miesiące (nowe firmy)
Rodzaj konta kwota
Jeśli płacisz bez chorobowego przelej pieniądze na:
Konto 83..1
162,73 zł
Jeśli płacisz z chorobowym przelej na:
Konto 83..1
176,33 zł
Ubezpieczenie zdrowotne przelej na:
Konto 78..2
288,95 zł

 

Podstawa wymiaru w 2015 roku roku to 525,00 zł (30 procent kwoty minimalnego wynagrodzenia w 2015 r.)

Składki na ZUS obowiązujące w okresie styczeń-grudzień 2015 r. dla prowadzących działalność gospodarczą nie dłużej niż 24 miesiące (nowe firmy)
Rodzaj konta kwota
Jeśli płacisz bez chorobowego przelej pieniądze na:
Konto 83..1
154,61 zł
Jeśli płacisz z chorobowym przelej na:
Konto 83..1
167,47 zł
Ubezpieczenie zdrowotne przelej na:
Konto 78..2
279,41 zł

 

Składki na ZUS obowiązujące w okresie styczeń-grudzień 2014 r. dla prowadzących działalność gospodarczą nie dłużej niż 24 miesiące (nowe firmy)
Rodzaj konta kwota
Jeśli płacisz bez chorobowego przelej pieniądze na:
Konto 83..1
148,43 zł
Jeśli płacisz z chorobowym przelej na:
Konto 83..1
160,78 zł
Ubezpieczenie zdrowotne przelej na:
Konto 78..2
270,40 zł

 

Składki na ZUS obowiązujące w okresie styczeń-grudzień 2013 r. dla prowadzących działalność gospodarczą nie dłużej niż 24 miesiące (nowe firmy)
Rodzaj konta kwota
Jeśli płacisz bez chorobowego przelej pieniądze na:
Konto 83..1
141,36 zł
Jeśli płacisz z chorobowym przelej na:
Konto 83..1
153,12 zł
Ubezpieczenie zdrowotne przelej na:
Konto 78..2
261,73 zł

h

Składki na ZUS obowiązujące w okresie kwiecień-grudzień 2012 r. (po podwyżce składki wypadkowej) dla prowadzących działalność gospodarczą nie dłużej niż 24 miesiące (nowe firmy)
Rodzaj konta kwota
Jeśli płacisz bez chorobowego przelej pieniądze na:
Konto 83..1
132,53 zł
Jeśli płacisz z chorobowym przelej na:
Konto 83..1
143,56 zł
Ubezpieczenie zdrowotne przelej na:
Konto 78..2
254,55 zł

 

Składki na ZUS obowiązujące w okresie luty-marzec 2012 r. (po podwyżce składki rentowej) dla prowadzących działalność gospodarczą nie dłużej niż 24 miesiące (nowe firmy)
Rodzaj konta kwota
Jeśli płacisz bez chorobowego przelej pieniądze na:
Konto 83..1
131,36 zł
Jeśli płacisz z chorobowym przelej na:
Konto 83..1
142,39 zł
Ubezpieczenie zdrowotne przelej na:
Konto 78..2
254,55 zł

 

Składki na ZUS za styczeń 2012 r. (przed podwyżką składki rentowej) dla prowadzących działalność gospodarczą nie dłużej niż 24 miesiące (nowe firmy)
Rodzaj konta kwota
Jeśli płacisz bez chorobowego przelej pieniądze na:
Konto 83..1
122,36 zł
Jeśli płacisz z chorobowym przelej na:
Konto 83..1
133,39 zł
Ubezpieczenie zdrowotne przelej na:
Konto 78..2
254,55 zł

 

Składki na ZUS za 2011 r. dla prowadzących działalność gospodarczą nie dłużej niż 24 miesiące (nowe firmy)
Rodzaj konta kwota
Jeśli płacisz bez chorobowego przelej pieniądze na:
Konto 83..1
113,05 zł
Jeśli płacisz z chorobowym przelej na:
Konto 83..1
123,24 zł
Ubezpieczenie zdrowotne przelej na:
Konto 78..2
243,39 zł

Podstawa wymiaru w 2010 roku to 395,10 złotych.

Składki na ZUS za 2010 r. dla prowadzących działalność gospodarczą nie dłużej niż 24 miesiące (nowe firmy)
Rodzaj konta kwota
Jeśli płacisz bez chorobowego przelej pieniądze na:
Konto 83..1
107,43 zł
Jeśli płacisz z chorobowym przelej na:
Konto 83..1
117,11 zł
Ubezpieczenie zdrowotne przelej na:
Konto 78..2
233,32 zł

Podstawę wymiaru w 2009 roku roku stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa niż 382,80 zł (30% kwoty minimalnego wynagrodzenia w 2009 r.)

Składki na ZUS za kwiecień, maj 2009 r. dla prowadzących działalność gospodarczą nie dłużej niż 24 miesiące (nowe firmy)
Rodzaj konta kwota
Jeśli płacisz bez chorobowego przelej pieniądze na:
Konto 83..1
104,08 zł
Jeśli płacisz z chorobowym przelej na:
Konto 83..1
113,46 zł
Ubezpieczenie zdrowotne przelej na:
Konto 78..2
224,24zł

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą zobowiązani są do opłacenia składek ZUS za określony miesiąc do 10 dnia miesiąca następnego, jeżeli opłacają je tylko za siebie.

Jeżeli opłacają ZUS za siebie i pracowników - do 15 dnia miesiąca następnego po miesiącu składkowym.

Ulga dla nowych firm przysługuje przedsiębiorcom, którzy:

  1. Rozpoczęli działalność po 23 sierpnia 2005 roku, kiedy weszła w życie ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych, obniżająca podstawę dla nowych firm.
  2. Nie prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej nie prowadziły pozarolniczej działalności,
  3. Nie wykonują działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.
Money.plPolecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI