Money.pl Firma Wzory dokumentów

Wzory dokumentów

Szukaj dokumentu:

Najpopularniejsze wzory dokumentów

Zgłoszenie prowadzenia badań naukowych nad problematyką narkomanii Zgłoszenie prowadzenia badań naukowych nad problematyką narkomanii
OPL-1P OPL-1P
Oświadczenie członka komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wydrukowanie i doręczenie zestawów pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację komorniczą wraz z wykazem prawidłowych odpowiedzi Oświadczenie członka komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wydrukowanie i doręczenie zestawów pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację komorniczą wraz z wykazem prawidłowych odpowiedzi
Odwołanie od decyzji odmawiającej prawa do renty rodzinnej ze względu na brak wspólności małżeńskiej Odwołanie od decyzji odmawiającej prawa do renty rodzinnej ze względu na brak wspólności małżeńskiej
Informacje o zapotrzebowaniu na limitowane środki finansowe Funduszu przekazywane przez dysponenta Funduszu Informacje o zapotrzebowaniu na limitowane środki finansowe Funduszu przekazywane przez dysponenta Funduszu
VAT-7 (6) VAT-7 (6)
Usługi notarialne - sporządzanie testamentu Usługi notarialne - sporządzanie testamentu
ORD-WS/B ORD-WS/B
Wniosek o udostępnienie danych uzyskanych w wyniku wykonywania zadań wynikających z przepisów unijnych regulujących statystykę dotyczącą obrotu towarowego pomiędzy państwami członkowskimi UE (Intrastat) oraz z pozostałymi państwami (Extrastat) Wniosek o udostępnienie danych uzyskanych w wyniku wykonywania zadań wynikających z przepisów unijnych regulujących statystykę dotyczącą obrotu towarowego pomiędzy państwami członkowskimi UE (Intrastat) oraz z pozostałymi państwami (Extrastat)
Informacja dotycząca stosunku podległości służbowej funkcjonariuszy celnych, członków korpusu służby cywilnej oraz pracowników odpowiednio pełniących służbę albo zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Służby Celno-Skarbowej Informacja dotycząca stosunku podległości służbowej funkcjonariuszy celnych, członków korpusu służby cywilnej oraz pracowników odpowiednio pełniących służbę albo zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Służby Celno-Skarbowej
Spis dokumentów akcji kurierskiej urzędu gminy, miasta lub starostwa powiatowego Spis dokumentów akcji kurierskiej urzędu gminy, miasta lub starostwa powiatowego
Zawiadomienie o dokonaniu wpłaty Zawiadomienie o dokonaniu wpłaty
Zaświadczenie o ukończeniu medycznego kursu kwalifikacyjnego ministra właściwego do spraw wewnętrznych Zaświadczenie o ukończeniu medycznego kursu kwalifikacyjnego ministra właściwego do spraw wewnętrznych
Decyzja o przyznaniu jednorazowego odszkodowania/odmowa przyznania jednorazowego odszkodowania dla żołnierza Decyzja o przyznaniu jednorazowego odszkodowania/odmowa przyznania jednorazowego odszkodowania dla żołnierza
Wzór skargi na bezczynność organu odwoławczego Wzór skargi na bezczynność organu odwoławczego
Rozliczenie doręczenia kart powołania lub pakietów kart powołania Rozliczenie doręczenia kart powołania lub pakietów kart powołania
Certyfikat zdania egzaminu w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta Certyfikat zdania egzaminu w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta
Informacja w celu wydania zaświadczenia o ustawodawstwie właściwym dla osoby która wykonuje pracę najemną w dwóch lub kilku Państwach Członkowskich UE na podstawie art. 13.1 Rozporządzenia Parlamentu i Rady (WE) Nr 883/2004 Informacja w celu wydania zaświadczenia o ustawodawstwie właściwym dla osoby która wykonuje pracę najemną w dwóch lub kilku Państwach Członkowskich UE na podstawie art. 13.1 Rozporządzenia Parlamentu i Rady (WE) Nr 883/2004
PIT-40 (19) PIT-40 (19)
Umowa użyczenia Umowa użyczenia
Problemy z zamówieniem dokumentów prosimy zgłaszać mailem na adres: reklamacje@signform.pl