Money.pl Firma Wzory dokumentów

Finansowe Finanse w firmie

Wzór dokumentu : Formularz zgłoszenia zmiany danych...

Stan na dzień: 2007-12-09 00:00:00
Kategoria dokumentu: Finanse w firmie
Tytuł dokumentu: Formularz zgłoszenia zmiany danych dotyczących odbiornika radiowego lub telewizyjnego
Opis: Odbiorniki radiofoniczne i telewizyjne podlegają, dla celów pobierania opłat abonamentowych za ich używanie, zarejestrowaniu w placówkach operatora publicznego, tzn. operatora obowiązanego do świadczenia powszechnych usług pocztowych, z wyłączeniem agentów pocztowych. 13 grudnia 2007 r. wchodzi w życie nowe rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 25 września 2007 r. w sprawie warunków i trybu rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych (Dz. U. 2007 r., Nr 187, poz. 1342). Określa ono wzór formularza zgłoszenia zamiany danych. Udostępniamy go poniżej.
Liczba stron: 1
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.
Link do dokumentu:

Inne wzory dokumentów w kategorii "Finanse w firmie"

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI