Money.pl Firma Wzory dokumentów

Budowlane

Wzory dokumentów

Szukaj dokumentu:
Nie możesz znaleźć dokumentu? Zamów go >>
Zapytaj o cenę. Zapewniamy bezpłatną wycenę zamawianego dokumentu.

Dokumenty "Budowlane"

Decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę lub rozbiórkę (B-5) Decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę lub rozbiórkę (B-5)
Dziennik budowy Dziennik budowy
Ewidencja rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych Ewidencja rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych
Informacja uzupełniająca do wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-4) Informacja uzupełniająca do wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-4)
Kosztorys budowlany Kosztorys budowlany
Krajowa deklaracja właściwości użytkowych Krajowa deklaracja właściwości użytkowych
Krajowy wykaz zakwestionowanych wyrobów budowlanych Krajowy wykaz zakwestionowanych wyrobów budowlanych
Księga obmiarów robót Księga obmiarów robót
Oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót Oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót
Oświadczenie o podjęciu / przejęciu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego Oświadczenie o podjęciu / przejęciu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego
Oświadczenie o podjęciu / przejęciu obowiązków kierownika budowy / robót budowlanych Oświadczenie o podjęciu / przejęciu obowiązków kierownika budowy / robót budowlanych
Oświadczenie o podjęciu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego Oświadczenie o podjęciu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego
Oświadczenie o podjęciu obowiązków kierownika budowy / rozbiórki Oświadczenie o podjęciu obowiązków kierownika budowy / rozbiórki
Oświadczenie o posiadaniu uprawnień budowlanych i podjęciu się obowiązku kierowania  budową Oświadczenie o posiadaniu uprawnień budowlanych i podjęciu się obowiązku kierowania budową
Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-3) Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-3)
Oświadczenie potwierdzające odbycie praktyki zawodowej do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Oświadczenie potwierdzające odbycie praktyki zawodowej do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
Prospekt informacyjny dewelopera (dotyczy ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego) Prospekt informacyjny dewelopera (dotyczy ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego)
Protokół kontroli wyrobów budowlanych Protokół kontroli wyrobów budowlanych
Protokół odbioru robót Protokół odbioru robót
Protokół odbioru wykonanych elementów, robót, obiektu Protokół odbioru wykonanych elementów, robót, obiektu
Protokół oględzin wyrobu budowlanego Protokół oględzin wyrobu budowlanego
Protokół pobrania próbki wyrobu budowlanego / i próbki kontrolnej wyrobu budowlanego Protokół pobrania próbki wyrobu budowlanego / i próbki kontrolnej wyrobu budowlanego
Protokół wprowadzenia na budowę Protokół wprowadzenia na budowę
Przedmiar robót budowlanych Przedmiar robót budowlanych
Przedwstępna umowa kupna-sprzedaży nieruchomości Przedwstępna umowa kupna-sprzedaży nieruchomości
Rozliczenie zużycia materiałów na budowie Rozliczenie zużycia materiałów na budowie
Sprawozdanie z badań próbki wyrobu budowlanego Sprawozdanie z badań próbki wyrobu budowlanego
Udzielenie pozwolenia na wznowienie robót budowlanych Udzielenie pozwolenia na wznowienie robót budowlanych
Umowa najmu Umowa najmu
Umowa o prace projektowe w budownictwie i o wykonanie nadzoru autorskiego Umowa o prace projektowe w budownictwie i o wykonanie nadzoru autorskiego
Umowa o roboty budowlane Umowa o roboty budowlane
Umowa o roboty budowlane (w systemie generalnego wykonawcy) Umowa o roboty budowlane (w systemie generalnego wykonawcy)
Umowa o roboty budowlane (w systemie wykonawstwa częściowego) Umowa o roboty budowlane (w systemie wykonawstwa częściowego)
Umowa przedwstępna o roboty budowlane Umowa przedwstępna o roboty budowlane
Umowa stała (o wykonanie robót remontowych i konserwacji) Umowa stała (o wykonanie robót remontowych i konserwacji)
Umowa z architektem wnętrz Umowa z architektem wnętrz
Umowa zlecenie pełnienia funkcji nadzoru inspektorskiego Umowa zlecenie pełnienia funkcji nadzoru inspektorskiego
Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli wyrobów budowlanych Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli wyrobów budowlanych
Wniosek o bonifikatę za udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej za wieczyste użytkowanie gruntu Wniosek o bonifikatę za udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej za wieczyste użytkowanie gruntu
Wniosek o nadanie budynkowi numeru porządkowego Wniosek o nadanie budynkowi numeru porządkowego
Wniosek o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę (B-1) Wniosek o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę (B-1)
Wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego Wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego
Wniosek o wpisanie na listę członków izby inżynierów budownictwa Wniosek o wpisanie na listę członków izby inżynierów budownictwa
Wniosek o wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości (PB-14) Wniosek o wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości (PB-14)
Wniosek o wydanie dziennika budowy Wniosek o wydanie dziennika budowy
Wniosek o wydanie krajowej oceny technicznej Wniosek o wydanie krajowej oceny technicznej
Wzór rejestru wniosków i decyzji o pozwoleniu na budowę prowadzonego w formie elektronicznej Wzór rejestru wniosków i decyzji o pozwoleniu na budowę prowadzonego w formie elektronicznej
Wzór rejestru wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę prowadzonego w formie pisemnej Wzór rejestru wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę prowadzonego w formie pisemnej
Zawiadomienie o uzgodnieniu projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej Zawiadomienie o uzgodnieniu projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej
Zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego Zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego
Zestawienie zbiorcze prac remontowych Zestawienie zbiorcze prac remontowych
Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (B-2) Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (B-2)
Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (PB-2a) Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (PB-2a)
Zgłoszenie robót budowlanych Zgłoszenie robót budowlanych
Zgłoszenie zamiaru kupna nieruchomości Zgłoszenie zamiaru kupna nieruchomości

Problemy z zamówieniem dokumentów prosimy zgłaszać mailem na adres: reklamacje@signform.pl

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI