Wzór dokumentu : Informacja uzupełniająca do wniosku o...

Podgląd dokumentu:
zobacz dokument
Stan na dzień: 29/02/2020
Kategoria dokumentu: Budowlane
Tytuł dokumentu: Informacja uzupełniająca do wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-4)
Opis:

Dz.U. 2016, poz. 1493 (załącznik 4)
Formularz obowiązuje od dnia 17 grudnia 2016 r.

Liczba stron: 1
Format pliku: pdf   Interaktywny formularz w formacie PDF
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.

Płatności za dokument

ERROR: Nie udało się sparsować metody productDetails product_id 452 free 0 name Informacja uzupeÅ‚niajÄ…ca do wniosku o pozwolenie na budowÄ™ lub rozbiórkÄ™, zgÅ‚oszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz oÅ›wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoÅ›ciÄ… na cele budowlane (B-4) descr <p><span style="color: #0000ff">Dz.U. 2016, poz. 1493 (zaÅ‚Ä…cznik 4)<br /> </span><strong><span style="color: #336600">Formularz obowiÄ…zuje od dnia&nbsp;17&nbsp;grudnia 2016 r.</span></strong></p> files filename doc_452-1_A.pdf pages 1 photo 1474831677schowek01.png price 8,61 warranty_price_1 4,92 warranty_price_2 8,61 sms 1