Wzór dokumentu : Krajowa deklaracja właściwości użytkowych

Podgląd dokumentu:
zobacz dokument
Stan na dzień: 22/02/2020
Kategoria dokumentu: Budowlane
Tytuł dokumentu: Krajowa deklaracja właściwości użytkowych
Opis: Dz.U. 2016, poz. 1966 (załącznik 2)
Wzór obowiązujący od dnia 1 stycznia 2017 r.

Liczba stron: 2
Format pliku: pdf   Interaktywny formularz w formacie PDF
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.

Płatności za dokument

ERROR: Nie udało się sparsować metody productDetails product_id 3078 free 0 name Krajowa deklaracja wÅ‚aÅ›ciwoÅ›ci użytkowych descr <span style="color: #0000ff"><span style="color: #0000ff">Dz.U. 2016, poz. 1966 (zaÅ‚Ä…cznik 2)<br /> </span><strong><span style="color: #336600">Wz&oacute;r obowiÄ…zujÄ…cy od dnia 1 stycznia 2017 r.</span></strong></p> files filename doc_3078-0_A.pdf pages 2 photo 1481635673krajowa-deklaracja-wlasciwosci-uzytkowych.png filename doc_3078-0.docx pages 2 photo 1553184477krajowa-deklaracja-wlasciwosci-uzytkowych.png price 8,61 warranty_price_1 4,92 warranty_price_2 8,61 sms 1