Wzór dokumentu : Przedmiar robót budowlanych

Podgląd dokumentu:
zobacz dokument
Stan na dzień: 23/02/2020
Kategoria dokumentu: Budowlane
Tytuł dokumentu: Przedmiar robót budowlanych
Liczba stron: 4
Format pliku: xlt   Formularz wykonany jest w wersji aktywnej w formacie Excel, obliczenia w pliku wykonują się automatycznie. Formularz można wypełniać na komputerze oraz zapisywać na dysku twardym.
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.

Płatności za dokument

ERROR: Nie udało się sparsować metody productDetails product_id 475 free 0 name Przedmiar robót budowlanych descr files filename doc_475-0.xlt pages 4 photo przedmiar-robot.jpg price 8,61 warranty_price_1 4,92 warranty_price_2 8,61 sms 1