Wzór dokumentu : PIT-3 (3)

Podgląd dokumentu:
zobacz dokument
Stan na dzień: 20/01/2020
Kategoria dokumentu: Formularze PIT obowiązujące w 2012 r.
Tytuł dokumentu: PIT-3 (3)
Opis:

Formularz do rozliczenia za 2011 i 2012 r.
Oświadczenie osoby otrzymującej zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego (przez okres pełnego miesiąca kalendarzowego) dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
Dz.U. 2011 Nr 252, poz. 1514 (załącznik 3)

Liczba stron: 1
Format pliku: xlt   Formularz wykonany jest w wersji aktywnej w formacie Excel, obliczenia w pliku wykonują się automatycznie. Formularz można wypełniać na komputerze oraz zapisywać na dysku twardym.
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.

Płatności za dokument

ERROR: Nie udało się sparsować metody productDetails product_id 7889 free 0 name PIT-3 (3) descr <p><strong>Formularz do rozliczenia za 2011 i 2012&nbsp;r.<br /> </strong>OÅ›wiadczenie osoby otrzymujÄ…cej zasiÅ‚ki pieniężne z ubezpieczenia spoÅ‚ecznego (przez okres peÅ‚nego miesiÄ…ca kalendarzowego) dla cel&oacute;w obliczania miesiÄ™cznych zaliczek na podatek dochodowy od os&oacute;b fizycznych<br /> <span style="color: #0000ff">Dz.U. 2011 Nr 252, poz. 1514 (zaÅ‚Ä…cznik 3)</span></p> files filename doc_7889-0.xlt pages 1 photo pit-3-3---oswiadczenie-osoby-otrzymujacej-zasilki-pieniezne-z-ubezpieczenia-spolecznego-.png filename doc_7889-0.pdf pages 1 photo dz.u.-2011-nr-252-poz.-1514-zalacznik-3.png price 8,61 warranty_price_1 4,92 warranty_price_2 8,61 sms 1