Wzór dokumentu : PIT-23 (6)

Podgląd dokumentu:
zobacz dokument
Stan na dzień: 24/01/2020
Kategoria dokumentu: Formularze PIT obowiązujące w 2012 r.
Tytuł dokumentu: PIT-23 (6)
Opis:

Formularz do rozliczenia za 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 i 2017 r.
Deklaracja o osiągniętych przychodach z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych, objętych zryczałtowanym podatkiem dochodowym
Dz.U. 2011 Nr 251, poz. 1504
Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2012 r.

Liczba stron: 2
Format pliku: xlt   Formularz wykonany jest w wersji aktywnej w formacie Excel, obliczenia w pliku wykonują się automatycznie. Formularz można wypełniać na komputerze oraz zapisywać na dysku twardym.
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.

Płatności za dokument

ERROR: Nie udało się sparsować metody productDetails product_id 7901 free 0 name PIT-23 (6) descr <p><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><strong>Formularz do rozliczenia za 2012,&nbsp;2013, 2014, 2015, 2016 i 2017 r.<br /> </strong>Deklaracja o osiÄ…gniÄ™tych przychodach z odpÅ‚atnego zbycia nieruchomoÅ›ci lub praw majÄ…tkowych, objÄ™tych zryczaÅ‚towanym podatkiem dochodowym</span><br /> <span style="color: #0000ff">Dz.U. 2011 Nr 251, poz. 1504<br /> </span><span style="color: rgb(51, 102, 0);"><strong>Formularz obowiÄ…zuje od dnia 1 stycznia 2012 r.</strong></span></p> files filename doc_7901-0.xlt pages 2 photo formularz-pit-23.png filename doc_7901-0.pdf pages 2 photo bezplatny-pit-23---deklaracja-o-osiagnietych-przychodach-z-odplatnego-zbycia-nieruchomosci-lub-praw-majatkowych-objetych-zryczaltowanym-podatkiem-dochodowym.png price 8,61 warranty_price_1 4,92 warranty_price_2 8,61 sms 1