Money.pl Firma Wzory dokumentów

Firmowe Handlowe

Wzór dokumentu : Umowa użyczenia

Stan na dzień: 2002-04-12 00:00:00
Kategoria dokumentu: Handlowe
Tytuł dokumentu: Umowa użyczenia
Opis: Na podstawie umowy użyczenia użyczający oddaje do nieodpłatnego używania przedmiot umowy. Użyczenie jest zbliżone tak do umowy najmu (ze względu na sposób korzystania rzeczy i obowiązek jej zwrotu po ustaniu stosunku) jak i darowizny (ze względu na jego nieodpłatność). Umowa użyczenia jest umową realną - dla jej zawarcia konieczne jest wydanie przedmiotu użyczenia. Przedmiotem umowy mogą być zarówno rzeczy oznaczone co do tożsamości jak i rzeczy oznaczone co do gatunku, jeśli nadają się do używania.
Liczba stron: 1
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.
Link do dokumentu:

Inne wzory dokumentów w kategorii "Handlowe"

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI