Money.pl Firma Wzory dokumentów

Firmowe Handlowe

Wzór dokumentu : Umowa o przejęcie długu (zawarta między...

Stan na dzień: 2004-04-20 00:00:00
Kategoria dokumentu: Handlowe
Tytuł dokumentu: Umowa o przejęcie długu (zawarta między wierzycielem a przejmującym)
Opis: Poprzez umowę o przejęcie długu dochodzi do zmiany podmiotowej w stosunku zobowiązaniowym. W miejsce dłużnika wstępuje bowiem osoba trzecia, która staje się na podstawie tejże umowy stroną zobowiązaną. Wierzyciel nie może więc żądać zaspokojenia należności od dotychczasowego dłużnika, lecz może ich dochodzić wyłącznie od przejmującego. Ze względu na istotne skutki zawarcia takiej umowy, jej zawarcia zależne jest od zgody wierzyciela a także dłużnika.
Liczba stron: 1
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.
Link do dokumentu:

Inne wzory dokumentów w kategorii "Handlowe"

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI