Money.pl Firma Wzory dokumentów

Firmowe Handlowe

Wzór dokumentu : Umowa o przejęcie długu (zawarta między...

Stan na dzień: 2004-04-30 00:00:00
Kategoria dokumentu: Handlowe
Tytuł dokumentu: Umowa o przejęcie długu (zawarta między dłużnikiem a przejmującym)
Opis: Umowa o przejęcie długu może zostać zawarta przez dłużnika i osobę trzecią za zgodą wierzyciela. Zgoda wierzyciela musi zostać wyrażona w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Brak zgody, powoduje jedynie ten skutek, iż osoba trzecia odpowiada wobec dłużnika za to, że wierzyciel nie będzie dochodził od dłużnika należności.
Liczba stron: 1
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.
Link do dokumentu:

Inne wzory dokumentów w kategorii "Handlowe"

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI