Money.pl Firma Wzory dokumentów

Urzędowe ZUS

Wzór dokumentu : ZUS RCA cz. II

Stan na dzień: 05/08/2020
Kategoria dokumentu: ZUS
Tytuł dokumentu: ZUS RCA cz. II
Opis:

Imienny raport cz. II dla osoby fizycznej wykonującej działalność gospodarczą na mniejszą skalę, która korzysta z obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne
AKTYWNY FORMAT PDF. Wzór obowiązujący od 1 stycznia 2019 r.
Dz.U. 2018, poz. 2495 (załącznik 13)

Liczba stron: 1
Format pliku: pdf   Interaktywny formularz w formacie PDF
Dostępność: Dokument jest nieaktualny i nie jest dostępny do pobrania.

Inne wzory dokumentów w kategorii "ZUS"